Vlada uputila u Sabor prijedlog zakona o potvrđivanju Istanbulske konvencije

Vlada je u četvrtak na sjednici jednoglasno usvojila Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, ali s interpretativnom izjavom koja glasi: "Republika Hrvatska smatra da je cilj Konvencije zaštita žena od svih oblika nasilja te sprječavanje, progon i eliminacija nasilja nad ženama i (...)  >>>

Biljana Borzan osvojila EU Oscara u kategoriji za ženska prava i ravnopravnost spolova

Hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan proglašena je u srijedu europarlamentarkom godine u području ženskih prava i ravnopravnosti spolova. Borzan je osvojila prestižnu nagradu Mep Award tzv. EU Oscar koju dodjeljuje časopis Europskog parlamenta u kategoriji ženskih prava.  >>>

Sastanak Pučke pravobraniteljice i Mreže antidiskriminacijskih kontakata

U petak je održan inicijalni sastanak Pučke pravobraniteljice i članica novoosnovane Mreže antidiskriminacijskih kontakata. Pučka pravobraniteljica Lora Vidović potpisala je sporazum o suradnji s 11 članica Mreže, među koje je izabrana i udruga B.a.B.e.. Nakon predstavljanja institucije i njezinih ovlasti, pokrenuta je diskusija o (...)  >>>

Dan žena kao simbol borbe za ravnopravniji i pravedniji svijet

Međunarodni dan žena izniknuo je iz radničkog pokreta na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće u Sjevernoj Americi i Europi. U vrijeme galopirajuće industrijalizacije radnici i radnice su često prosvjedovali zbog uvjeta rada. Jedan od prvih prosvjeda radnica zbog loših radnih uvjeta i niskih plaća organiziran je 8. ožujka 1857. u New Yorku.  >>>