BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Za sva pitanja obratite se na 01 4663 666 radnim danom od 08.00 do 17.00 sati.

SOS telefon - besplatna pravna pomoć 0800 200 144 ili 01 4611 351, samo u određenim terminima: 

27.06.2018. od 10.30 sati do 12.00 sati

Za osobno savjetovanje molimo da se telefonski  najavite na:

 01/ 4663 - 666

PON - PET    08-17 sati