BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Za sva pitanja obratite se na 01 4663 666 radnim danom od 08.00 do 17.00 sati.

SOS telefon - besplatna pravna pomoć 0800 200 144 ili 01 4611 351, samo u određenim terminima: 

06.12.2017. od 12.00 do 15.00 sati

07.12.2017. od 10.00 do 12.00 sati i od 13.00 do 16.00 sati

08.12.2017. od 11.00 do 12.00 sati i od 14.00 do 16.00 sati

11.12.2017. od 13.00 do 15.00 sati

Za osobno savjetovanje molimo da se telefonski  najavite na:

 01/ 4663 - 666

PON - PET    08-17 sati