BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Za sva pitanja obratite se na 01 4663 666 radnim danom od 08.00 do 17.00 sati.

SOS telefon - besplatna pravna pomoć 0800 200 144 ili 01 4611 351, samo u određenim terminima: 

28.05.2018. od 13.00 sati do 14.30 sati

04.06.2018. od 14.30 sati do 16.00 sati

07.06.2018. od 13.00 sati do 16.00 sati

13.06.2018. od 10.30 sati do 12.00 sati

19.06.2018. od 12.30 sati do 14.00 sati

27.06.2018. od 10.30 sati do 12.00 sati

Za osobno savjetovanje molimo da se telefonski  najavite na:

 01/ 4663 - 666

PON - PET    08-17 sati