BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Opće informacije i najava dolaska u Savjetovalište na broj 01 4663 666, 0800 200 144 ili putem e-maila babe@babe.hr, radnim danom od 08:00 do 17:00 sati.

Besplatno telefonsko pravno savjetovanje na broj 0800 200 144 ili na 01 4611 351 u terminima:

12.05.2021. od 09:00 do 11:00 sati
14.05.2021. od 10:00 do 12:00 sati
19.05.2021. od 09:00 do 11:00 sati
21.05.2021. od 12:00 do 14:00 sati
25.05.2021. od 09:00 do 11:00 sati
28.05.2021. od 12:00 do 14:00 sati

Smještaj u Sigurnu kuću Vukovarsko-srijemske županije putem telefona 032 414 910 i 098 9824 641

e-mail: sigurnakucavsz@babe.hr ili b.a.b.e@vu.t-com.hr