Legaline

Legaline su pokrenute u drugoj polovini 1995. i jedan su od najstarijih projekata B.a.B.e.-a koji radi bez ikakvih prekida. Ciljevi projekta su:

- uočavanje manjkavosti zakona i drugih propisa te prakse na području ženskih prava
- informiranje javnosti o povredama, ugroženosti i kršenju ženskih ljudskih prava
- edukacija žena o njihovim pravima, upoznavanje i pomaganje u razumijevanju pravnog sustava,
- ohrabrivanje i podrška ženama da započnu ostvarivati svoja prava u različitim postupcima pred državnim tijelima i institucijama
- pružanje besplatnih pravnih savjeta ženama putem telefona, informiranje o njihovim pravima te načinu zaštite i ostvarenja tih prava
- pomoć u pronalaženju i ostvarivanju profesionalnog zastupanja uz odvjetnice koje su pokazale zanimanje i senzibilitet za pružanje pravne pomoći ženama izvan okvira uobičajene profesionalne odvjetničke etike.

Tri puta tjedno tri odvjetnice pružaju ženama besplatne pravne savjete u telefonskom razgovoru. Savjetovanje uključuje probleme zaštite i sigurnosti, seksualnog nasilja, izbjegličkih prava, razvoda, ekonomskih prava, slobode reprodukcije, starateljstva nad djecom, nasljedstva i zapošljavanja. Žene koje trebaju razne pravne savjete upućivane su na B.a.B.e. iz drugih ženskih organizacija, centara za socijalnu skrb te preko službe telefonskih informacija. Rad pravne savjetodavne linije oglašavan je u brojnim TV i radioemisijama u kojima su B.a.B.e sudjelovale, kao i u novinskim člancima objavljivanim o našoj udruzi. Pored telefonskih pravnih savjeta, naše pravnice primaju žene i osobno prema dogovoru. Sve više žena javlja se za savjet putem e-maila (babe@zamir.net). Od pokretanja projekta do danas B.a.B.e. su pružile besplatne pravne savjete tisućama žena. LEGALINE sažimaju svoja iskustva savjetodavki o pravnim pitanjima u dva izvještaja za svaku proteklu godinu (Pravni status žena u Hrvatskoj i Nasilje nad ženama).