"Matija Gubec"

Građanska inicijativa "Matija Gubec" - otpor prostoru političke diskrecije, nastala je spontano, kao reakcija građana i građanki, udruga i sindikata na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju NN 90/2005, kojeg smatramo potpuno neopravdanim i neprihvatljivim s obzirom na niz razloga, među kojima je ključno kršenje ustavnih prava građana i građanki RH na izražavanje mišljenja i javno okupljanje.