Protiv stereotipa i diskriminacije žena - seksualni zločini u RH

Seksualno nasilje je svaki seksualni čin, pokušaj ostvarivanja seksualnog čina, neželjeni seksualni komentar ili prijedlog koji je usmjeren protiv osobe i njezine seksualnosti, a koji može počiniti druga osoba bez obzira na odnos sa žrtvom ili situaciju u kojoj se nalaze. Karakterizira ga upotreba sile, prijetnje ili ucjene za ugrožavanje dobrobiti i/ili života same žrtve ili njoj bliskih osoba.


(WHO, 2002.) Svjetska zdravstvena organizacija

 

Grupa za ženska ljudska prava B.a.B.e. od lipnja 2007. godine provodi projekt "Protiv stereotipa i diskriminacije žena – seksualni zločini u Republici Hrvatskoj". Unatoč značajnim institucionalnim pomacima u promicanju ravnopravnosti spolova, upravo seksualni zločini najjasnije pokazuju kako je teško utjecati na odbacivanje predrasuda koje su se stoljećima prenosile i učvršćivale u svijesti pojedinaca i zajednice. Nepojmljivo je ali istinito da još uvijek osjećaj srama i vlastite krivnje opterećuju žrtvu, a ne počinitelja seksualnog delikta. 

Projektom se željelo utvrditi slabe točke implementacije zakona vezanih uz seksualno nasilje, a analizom samih zakona upozoriti na manjkavosti u odnosu na međunarodne standarde. Preporukama se predlažu mjere poboljšanja zakonodavnog okvira i procedura koje će žrtvama seksualnog nasilja osigurati primjeren pristup i zaštitu od daljnjih povreda njihovih ljudskih prava.
Krajnji je cilj projekta osigurati rodno osjetljiv i nediskriminirajući pristup žrtvama seksualnog nasilja. Svi stručnjaci koji se sa žrtvama neposredno susreću radi procesuiranja počinjenog kaznenog djela - policija, zdravstveni djelatnici/djelatnice, suci/sutkinje i drugi, kao i obitelj i zajednica u kojoj žrtva živi, morali bi znati kako im pristupiti i pomoći na putu iscjeljenja.