Savjetovalište

 

U sklopu novog trogodišnjeg programa "Savjetovalište za prevenciju i suzbijanje svih oblika nasilnog ponašanja u obitelji i zaštitu od diskriminacije drugih socijalno ugroženih skupina " koji provodimo uz financijsku potporu Ministarstva socijalne politike i mladih, nudimo vam usluge:  savjetovanja u kriznim situacijama putem SOS telefona, web stranice, elektronske i klasične pošte te osobnim kontaktima, informiranja stranaka o mogućnostima ostvarivanja pravne, zdravstvene, psihološke pomoći u okviru i izvan sustava socijalne skrbi; medijacije, posebno u slučajevima kad su u nasilne odnose uključena malodobna djeca bilo kao žrtve ili svjedoci nasilja; pružanja psiholoških savjetodavnih usluga i psihoterapijskih (grupno/individualno); odvjetničkog savjetovanje te zastupanja socijalno depriviranih osoba; smještaja u sigurnu kuću najugroženijih osoba.

 

PRAVNO SAVJETOVALIŠTE

 

Telefonski pravni savjeti  - 0800 200 144 ili 01 4611 351

                                    
Svibanj

05.05.2017. od 15.00 do 16.00 sati
11.05.2017. od 15.00 do 16.00 sati
 

                                                                    

Osobni pravni savjeti  -  Selska cesta 112 a 

Za termine za osobno savjetovanje molimo da se telefonski  najavite na:

 01/ 4663 - 666 svakim radnim danom od 08-16 sati.