Savjetovalište

 

U sklopu novog trogodišnjeg programa "Savjetovanje i psihosocijalna  podrška i pomoć žrtvama nasilja  u obitelji i zaštita drugih socijalno ugroženih skupina " koji provodimo uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, nudimo vam usluge:  savjetovanja u kriznim situacijama putem SOS telefona, web stranice, elektronske i klasične pošte te osobnim kontaktima, informiranja stranaka o mogućnostima ostvarivanja pravne, zdravstvene, psihološke pomoći u okviru i izvan sustava socijalne skrbi; medijacije, posebno u slučajevima kad su u nasilne odnose uključena malodobna djeca bilo kao žrtve ili svjedoci nasilja; pružanja psiholoških savjetodavnih usluga i psihoterapijskih (grupno/individualno); odvjetničkog savjetovanje te zastupanja socijalno depriviranih osoba; smještaja u sigurnu kuću najugroženijih osoba.

PRAVNO SAVJETOVALIŠTE

Telefonski pravni savjeti  - 0800 200 144 ili 01 4611 351

06.12.2017. od 12.00 do 15.00 sati

07.12.2017. od 10.00 do 12.00 sati i od 13.00 do 16.00 sati

08.12.2017. od 11.00 do 12.00 sati i od 14.00 do 16.00 sati

11.12.2017. od 13.00 do 15.00 sati

                                                              

Osobni pravni savjeti  -  Selska cesta 112 a 

Za termine za osobno savjetovanje molimo da se telefonski  najavite na:

 01/ 4663 - 666 svakim radnim danom od 08-16 sati.