Savjetovalište

 

U sklopu novog trogodišnjeg programa "Savjetovalište za prevenciju i suzbijanje svih oblika nasilnog ponašanja u obitelji i zaštitu od diskriminacije drugih socijalno ugroženih skupina " koji provodimo uz financijsku potporu Ministarstva socijalne politike i mladih, nudimo vam usluge:  savjetovanja u kriznim situacijama putem SOS telefona, web stranice, elektronske i klasične pošte te osobnim kontaktima, informiranja stranaka o mogućnostima ostvarivanja pravne, zdravstvene, psihološke pomoći u okviru i izvan sustava socijalne skrbi; medijacije, posebno u slučajevima kad su u nasilne odnose uključena malodobna djeca bilo kao žrtve ili svjedoci nasilja; pružanja psiholoških savjetodavnih usluga i psihoterapijskih (grupno/individualno); odvjetničkog savjetovanje te zastupanja socijalno depriviranih osoba; smještaja u sigurnu kuću najugroženijih osoba.

 

PRAVNO SAVJETOVALIŠTE

 

Telefonski pravni savjeti  - 0800 200 144 ili 01 4611 351

05.07.2017. od 15.30 do 17.00 sati

12.07.2017. od 15.30 do 17.00 sati

19.07.2017. od 15.30 do 17.00 sati

25.07.2017. od 14.30 do 16.00 sati

 

                                                                    

Osobni pravni savjeti  -  Selska cesta 112 a 

Za termine za osobno savjetovanje molimo da se telefonski  najavite na:

 01/ 4663 - 666 svakim radnim danom od 08-16 sati.