Sigurna kuća Vukovarsko-srijemske županije

Sigurna kuća Vukovarsko-srijemske županije otvorena je u srpnju 2008. godine u suradnji s Vukovarsko-srijemskom županijom. Ured Sigurne kuće čine četiri djelatnice, tri stručne suradnice (socijalna radnica, psihologinja i sociologinja) te domaćica Sigurne kuće.

Osim što omogućavamo smještaj ženama žrtvama obiteljskog nasilja te njihovoj djeci, u sklopu Sigurne kuće nalazi se Savjetovalište u kojem naše stručnjakinje pružaju usluge psihosocijalne i pravne pomoć. Pravno savjetovanje u Sigurnoj kući vodi odvjetnica i voditeljica pravnog tima B.a.B.e. Ljubica Matijević-Vrsaljko.

U Sigurnoj kući možemo pružiti smještaj za ukupno dvanaest žena i osmero djece, primamo osobe s područja čitave Hrvatske. Kuća je odlično opremljena i vrhunski osigurana što uvelike doprinosi osjećaju sigurnosti naših korisnica/ka. Maksimalno trajanje boravka korisnica/ka u Sigurnoj kući je godinu dana. Stoga naše stručne suradnice ulažu velike napore kako bi u tom, relativno kratkom periodu, žrtvama nasilja pružile adekvatnu pomoć u prevladavanju proživljenih trauma, vraćanju samopouzdanja, te podršku u procesu osamostaljenja, pronalasku zaposlenja i stana.

Smještaj u Sigurnoj kući osiguravamo posredstvom nadležnog Centra za socijalnu skrb, policije ili kontaktom na niže navedene adrese i brojeve telefona.

 

Adresa: PP80, 32001 Vukovar

e-mail: b.a.b.e@vu.t-com.hr

Tel:      032/414-910

            01/4663 666

Mob:   098/9824-641