SOS telefon

SOS telefon - besplatna telefonska pravna pomoć 

+385 1 4611 351 ili  0800 200 144

06.12.2017. od 12.00 do 15.00 sati

07.12.2017. od 10.00 do 12.00 sati i od 13.00 do 16.00 sati

08.12.2017. od 11.00 do 12.00 sati i od 14.00 do 16.00 sati

11.12.2017. od 13.00 do 15.00 sati


Psihološka pomoć

Za termine za psihološko savjetovanje molimo da se telefonski  najavite na:

 01/ 4663 - 666 svakim radnim danom od 08-17 sati.