SOS telefon

SOS telefon - besplatna telefonska pravna pomoć 

+385 1 4611 351 ili  0800 200 144

28.03.2018. od 10.30 sati do 12.00 sati

03.04.2018. od 12.30 sati do 14.00 sati

09.04.2018. od 14.30 sati do 16.00 sati

16.04.2018. od 10.30 sati do 12.00 sati

24.04.2018. od 10.30 sati do 12.00 sati

Psihološka pomoć

Za termine za psihološko savjetovanje molimo da se telefonski  najavite na:

 01/ 4663 - 666 svakim radnim danom od 08-17 sati.