SOS telefon

SOS telefon - besplatna telefonska pravna pomoć 

+385 1 4611 351 ili  0800 200 144

02.12.2019. od 11:00 sati do 13:00 sati
10.12.2019. od 10:00 sati do 12:00 sati
18.12.2019. od 12:00 sati do 14:00 sati

Psihološka pomoć

Za termine za psihološko savjetovanje molimo da se telefonski  najavite na:

 01/ 4663 - 666 svakim radnim danom od 08-17 sati.