SOS telefon

SOS telefon - besplatna telefonska pravna pomoć 

+385 1 4611 351 ili  0800 200 144

29.01.2018. od 12.00 sati do 13.30 sati

05.02.2018. od 10.30 sati do 12.00 sati

12.02.2018. od 10.30 sati do 12.00 sati

21.02.2018. od 14.30 sati do 16.00 sati

26.02.2018. od 10.30 sati do 12.00 sati

Psihološka pomoć

Za termine za psihološko savjetovanje molimo da se telefonski  najavite na:

 01/ 4663 - 666 svakim radnim danom od 08-17 sati.