SOS telefon

SOS telefon - besplatna telefonska pravna pomoć 

+385 1 4611 351 ili  0800 200 144

27.09.2018. od 12.00 sati do 13.30 sati

01.10.2018. od 10.30 sati do 12.00 sati

09.10.2018. od 10.00 sati do 11.00 sati

17.10.2018. od 14.30 sati do 16.00 sati

25.10.2018. od 10.30 sati do 12.00 sati


Psihološka pomoć

Za termine za psihološko savjetovanje molimo da se telefonski  najavite na:

 01/ 4663 - 666 svakim radnim danom od 08-17 sati.