SOS telefon

SOS telefon - besplatna telefonska pravna pomoć 

+385 1 4611 351 ili  0800 200 144

Na mail: babe@babe.hr

Psihološka pomoć

Za termine za psihološko savjetovanje molimo da se telefonski  najavite na:

 01/ 4663 - 666 svakim radnim danom od 08-17 sati.