ured

URED

URED ZAGREB, SELSKA CESTA 112A

ZDRAVKA SADŽAKOV, politologinja, koordinatorica organizacije, voditeljica programa PREVENCIJA I SUZBIJANJE SVIH OBLIKA RODNO UVJETOVANOG NASILJA

zdravka@babe.hr

PETRA KONTIĆ, sociologinja, voditeljica programa RODNA RAVNOPRAVNOST

petra.kontić@babe.hr

ANJA MIHAJLOVIĆ, magistra prava, voditeljica programa ZAGOVARANJE I PRAĆENJE ZAKONODAVNIH PROCEDURA, JAVNIH POLITIKA I PROVEDBENIH MJERA U PODRUČJU ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA I ANTIDISKRIMINACIJE

anja.mihajlovic@babe.hr

TATJANA REPALUST, ekonomistica, voditeljica financija

tanja.repalust@babe.hr

DAJANA PUL BOŠNJAKOVIĆ, voditeljica ureda, koordinatorica humanitarnih akcija i B.a.B.e. sveznalica

babe@babe.hr

BRUNA NEDOKLAN, psihologinja, voditeljica PSIHOLOŠKOG SAVJETOVALIŠTA

bruna.nedoklan@babe.hr

SARA MAKSIMOVIĆ, magistra kritičkih rodnih studija, asistentica na projektu

sara.maksimovic@babe.hr  

TANJA ŠTAMPAR, magistra sociologije, voditeljica projekta 

tanja.stampar@babe.hr

MARTA FIOLIĆ, magistra etnologije i kulturne antropologije i povijesti, asistentica na projektu

marta.fiolic@babe.hr


URED SIGURNA KU
ĆA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

kontakti:

e-mail adresa: b.a.b.e.@vu.t-com.hr

telefonski broj: 032 414 910

fax: 032 551 057 

IVANA SUČIĆ, stručna suradnica- sociologinja, voditeljica programa PRUŽANJE EGZISTENCIJALNE ZAŠTITE I PSIHOSOCIJALNE PODRŠKE ŽENAMA ŽRTVAMA NASILJA I NJIHOVOJ DJECI U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI

VJEKOSLAVA GLUŠAC, stručna suradnica - socijalna radnica

KRISTINA BIĆANIĆ, socijalna radnica

SANDRA BRKLJAČ, stručna suradnica - psihologinja

JASMINA KATUNAR, domaćica