ured

Ured Zagreb, Selska cesta 112a, 10 000 Zagreb

Zdravka Sadžakov, politologinja, koordinatorica organizacije, voditeljica programa Prevencija i suzbijanje svih oblika rodno uvjetovanog nasilja. Kontakt: zdravka@babe.hr    

Tatjana Repalust, ekonomistica,  voditeljica financija. Kontakt: tanja.repalust@babe.hr

Senka Sekulić Rebić,   magistra psihologije, psihologinja u  Savjetovalištu. Kontakt: senka@babe.hr

Dajana Pul Bošnjaković, voditeljica ureda, koordinatorica humanitarnih akcija i B.a.B.e. sveznalica Kontakt: babe@babe.hr

Petra Kontić, magistra  sociologije, "polaznica stručnog osposobljavanja za rad"

 

Ured Sigurne kuće Vukovarsko- srijemske županije, b.a.b.e@vu.t-com.hr

Ivana Sučić, stručna suradnica - sociologinja 

Vjekoslava Morić, stručna suradnica - socijalna radnica

Sandra Brkljač, stručna suradnica - psihologinja

Jasmina Katunar, domaćica