ured

Ured Zagreb, Selska cesta 112a, 10 000 Zagreb

Zdravka Sadžakov, politologinja, koordinatorica organizacije, voditeljica programa Prevencija i suzbijanje svih oblika rodno uvjetovanog nasilja. Kontakt: zdravka@babe.hr    

Petra Kontić, magistra sociologije, voditeljica programa Rodna Ravnopravnost i voditeljica projekta UZOR- učimo zajedno, opažamo, reagiramo

Svjetlana Knežević, magistra novinarstva, voditeljica programa Zagovaranje i praćenje zakonodavnih procedura, javnih politika i provedbenih mjera u području zaštite ljudskih prava i antidiskriminacije

Irina Maksimović, magistra psihologije, psihologinja u Savjetovalištu

Tatjana Repalust, ekonomistica,  voditeljica financija. Kontakt: tanja.repalust@babe.hr

Dajana Pul Bošnjaković, voditeljica ureda, koordinatorica humanitarnih akcija i B.a.B.e. sveznalica Kontakt: babe@babe.hr

Kristina Čačić, prvostupnica sociologije i pedagogije, polaznica stručnog osposobljavanja za rad

Ured Sigurne kuće Vukovarsko- srijemske županije, b.a.b.e@vu.t-com.hr, tel: 032 414 910, fax: 032 551057

Ivana Sučić, stručna suradnica - sociologinja 

Vjekoslava Morić, stručna suradnica - socijalna radnica

Sandra Brkljač, stručna suradnica - psihologinja

Jasmina Katunar, domaćica