B.a.B.e. brojnim aktivnostima obilježile Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama u Vukovarsko-srijemskoj županiji

"Multisektorska suradnja i provedbe Istanbulske konvencije"

"Multisektorska suradnja i provedbe Istanbulske konvencije"

Udruga B.a.B.e. i ove godine obilježila je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama provedbom i sudjelovanjem u različitim aktivnostima u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Dana 22. studenog 2018. godine, sudjelovale smo na okruglom stolu u organizaciji Udruge žena Vukovar, namijenjenom razvijanju i unapređivanju multisektorske suradnje svih institucija koje se u svom radu susreću s problematikom nasilja nad ženama. Na okruglom stolu sudjelovalo je 17 predstavnika/ca udruga, ustanova i organizacija s područja Grada Vukovara.

Idući dan, voditeljica naše Sigurne kuće Vukovarsko-srijemske županije, na Pravnom fakultetu u Osijeku sudjelovala je kao izlagačica na panel raspravi s temom "Skloništa za žene žrtve nasilja - izazovi i nove mogućnosti". Raspravu je organizirala Ženska udruga "Izvor" iz Tenje, u suorganizaciji s Pravnim fakultetom Osijek, Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Grada Osijeka i Županijskim timom za prevenciju nasilja u obitelji i nasilja nad ženama. Tema panela bila je "Provedba konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji".

Dana 26. i 27. studenog 2018. godine, u suradnji s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Vukovarsko-srijemske županije i Udrugom žena Vukovar, u prostorijama Europskog doma Vukovar, te Udruge žena Vukovar, psihologinja B.a.B.e. Sigurne kuće Vukovarsko-srijemske županije održala je tri edukativne radionice na temu nasilja u vezama, u kojima su sudjelovali/e učenici i učenice Gimnazije, Tehničke škole Nikole Tesle i Ekonomske škole s područja Grada Vukovara. Cilj radionica bio je, osim progovaranja o toj osjetljivoj temi i razmjene iskustava i mišljenja, informirati mlade o različitim vidovima nasilja, kako prepoznati nasilje u vezi, koje su posljedice te koji su osobni i pravni mehanizmi zaštite i sankcioniranja istog.                   

Dana 30. studenog 2018. godine, voditeljica našeg skloništa, ujedno i članica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Vukovarsko-srijemske županije sudjelovala je na prigodnoj sjednici održanoj u vijećnici Vukovarsko-srijemske županije na temu "Multisektorske suradnje i provedbe Istanbulske konvencije", jer ona predstavlja važan okvir za učinkovitiju međuresornu suradnju i implementaciju politika koje će sadržavati mnoštvo mjera koje trebaju poduzeti različiti dionici i tijela a koje, u cijelini, nude potpun odgovor na nasilje nad ženama. Također, tom prilikom, s obzirom na to da je Sigurnu kuću Vukovarsko-srijemske županije prije točno 10 godina osnovala udruga B.a.B.e. u suradnji i uz potporu Vukovarsko-srijemske županije, skromno je obilježen i ovaj jubilej te smo Povjerenstvu prezentirali prikaz rada našeg skloništa u proteklih deset godina.