Sastanak ASTRA mreže u Poljskoj

ASTRA sastanak u Varšavi

ASTRA sastanak u Varšavi

Predstavnica Udruge B.a.B.e. u četvrtak i petak (17. i 18. listopada) prisustvovala je sastanku ASTRA mreže, koji se ove godine održao u Varšavi. Na dvodnevnom sastanku u Poljskoj sudjelovalo je 30 predstavnika/ca organizacija civilnog društva iz 15 zemalja.

Članice ASTRA mreže raspravljale su o stanju reproduktivnih i seksualnih prava na području Centralne i Istočne Europe, kao i o izazovima i preprekama s kojima se susreću u svojim nacionalnim kontekstima u svakodnevnom radu.Sastanak je rezultirao planom izrade zajedničkog izvještaja o stanju ženskih ljudskih prava u regiji.

ASTRA je međunarodna mreža za seksualna i reproduktivna prava i zdravlje žena, sa sjedištem u Poljskoj, a okuplja udruge iz Srednje i Istočne Europe.