Prijave za savjetodavni status pri Ekonomskom i socijalnom vijeću Ujedinjenih naroda-ECOSOC

Ujedinjeni narodi (Foto: Rick Bajornas)

Ujedinjeni narodi (Foto: Rick Bajornas)

01. lipnja 2020. godine rok je za prijavu nevladinih organizacija za savjetodavni status pri Ekonomskom i socijalnom vijeću Ujedinjenih naroda – ECOSOC.

ECOSOC je središnje tijelo Ujedinjenih naroda za rasprave, donošenje smjernica i preporuka te koordinaciju UN-ovih aktivnosti na području gospodarskog, društvenog i s njima povezanih aspekata globalnih razvojnih politika te ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Za savjetodavni status mogu se prijaviti međunarodne, regionalne, subregionalne i domaće organizacije civilnog društva.

Do travnja 2020. godine, 5451 nevladina organizacija ostvarila je savjetodavni status pri ECOSOC-u., a jedna od njih je i B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. 

Više informacija o načinu prijave možete pronaći ovdje.