Žene i mediji

Žene i mediji jedan su od najstarijih programa, započet još 1996. i ostvaren kroz brojne projekte kojima se pokušavalo istovremeno djelovati na tri temeljne razine:
- Istraživanja i analize - kako medijskih tekstova, tako i medijske kulture u cijelosti te zakonodavstva, udžbenika...
- Podizanje razine medijske pismenosti - predavanja, radionice, treninzi, tekstovi, filmovi...
- Nezavisna, rodno osviještena medijska produkcija - stvaranje medijskih sadržaja visoke profesionalne razine, ali rodno osviještenih: glazbeni spotovi, socijalne reklame, kalendari, dokumentarni filmovi, izložbe, knjige...
Program je pokrenula i osmislila Sanja Sarnavka, koordinatorica Grupe za ženska ljudska prava B.a.B.e.

Zašto mediji?
- Zato jer mediji tvrde da su odrazi stvarnosti i da nas prvenstveno informiraju i educiraju, a tek onda zabavljaju
- Zato, jer (re)produciraju modele ponašanja i življenja, sustave vrijednosti i normi
- Zato što bitno utjecu na naše razumijevanje svijeta i obikovanje naših stavova.

Zašto žene i mediji?
- Zato što mediji (pre)često nude seksističku i diskriminirajuću sliku "žene"
- Zato što uglavnom (re)produciraju stereotipe o ulozi "žene" u društvu
- Zato što način na koji se (ne) predstavlja žene, prijeći efikasnu motivaciju žena da se aktivnije uključe u javnu sferu i suvereno te glasno i samosvojno sudjeluju u oblikovanju javnog mnijenja i društvene stvarnosti.

Program Žene i mediji stoga:
- Analizira i istražuje te predstavlja rodne stereotipe prisutne u medijima
- Promovira analitički i kritički pristup medijskim sadržajima i medijskoj kulturi
- Podiže razinu medijske pismenosti konzumenata/ica medija, ali i novinara/ki
- Podiže razinu vidljivosti žena i potiče ih na aktivnije sudjelovanje u javnosti
- Promovira nestereotipno prikazivanje žena i muškaraca.

Programom su B.a.B.e. ukazivale na postojeće predstavljanje "žene" u medijima i oglašavanju, monitorirale i reagirale na brojne slučajeve diskriminacije žena u medijima te ukazivale na štetne posljedice seksizma u medijima i reklamnim kampanjama. U javnim nastupima, na okruglim stolovima, radionicama, prezentacijama ukazivale su na predrasude koje utječu na različito predstavljanje žena i muškaraca.