22. travnja 2016.

KONFERENCIJA I WAVE-ova STEP UP! KAMPANJA

WAVE je mreža europskih ženskih nevladinih organizacija koje djeluju na području borbe protiv nasilja nad ženama i djecom (ženska skloništa, savjetovališta, SOS linije/linije za pomoć, organizacije s naglaskom na prevenciju nasilja i obuku osoblja i službenika/ca koji rade sa žrtvama obiteljskog i rodno uvjetovanog nasilja).

WAVE mreža promiče i osnažuje ljudska prava žena i djece te se pridržava ciljeva Ujedinjenih naroda, naglašavajući važnost rada u smjeru suzbijanja i sprečavanja svih oblika nasilja nad ženama i djecom u javnom i privatnom životu u skladu s Bečkom deklaracijom, Deklaracijom protiv nasilja nad ženama, pekinškom platformom za djelovanje i ostalim povezanim dokumentima.

U skladu s navedenom misijom I vizijom WAVE-a, od 18. do 20. travnja u Beču je održana konferencija protiv nasilja nad ženama, na kojoj su sudjelovale 33 europske države sa svojim predstavnicama iz nevladinih organizacija, među kojima I B.a.B.e. kao predstavnice Hrvatske.

Prvog dana konferencije je održan sastanak upravnog odbora WAVE-a, a potom je predstavljen i WAVE-ov godišnji izvještaj za 2015. godinu

Formirane su 4 radne grupe gdje su pojedine predstavnice svojih organizacija i država iznosile kratak presjek društveno-političke situacije u svojim matičnim zemljama te su predstavile rad i konkretne rezultate svojih organizacija. To je bio način da se prepoznaju zajednički gorući problem, ali i primjeri dobre prakse. Potom su planirane aktivnosti i vremenski okvir za STEP UP! Kampanju protiv nasilja nad ženama koja će se provesti diljem europskih zemalja članica WAVE mreže.

Glavni cilj STEP UP! Kampanje će biti javno zagovaranje ratificiranja Istambulske konvencije u onim državama u kojima to još nije učinjeno, te poticanje što kvalitetnije implementacije propisanih djelovanja i infrastrukture Istambulskom konvencijom.

B.a.B.e. će u sljedećih godinu dana aktivno sudjelovati u STEP UP! Kampanji unutar WAVE mreže, ali osnovne djelatnosti koje će provoditi direktno će se odnositi na hrvatske javne politike i socio-politički angažman u RH kroz informiranje dionika koji kreiraju politike vezane za zaštitu žena žrtava obiteljskog i rodno uvjetovanog nasilja, ali i šire javnosti koje se itekako tiče ova problematika, a još uvijek joj nedovoljno ozbiljno strateški i institucionalno pristupamo.

Svojim doprinosom kroz podržavanje STEP UP! kampanje, bilo materijalno, bilo moralno, učinimo pomak u našem društvu. Pozivamo sve zainteresirane građane i građanke da nam se pridruže u kampanji. Više detalja iznosimo uskoro.

 

B.a.B.e.

 

Posljednje

22. rujna 2023.
Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Obilježavanjem Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 22. rujna želimo opetovano skrenuti pažnju na problem nasilja kao na društveni problem kojim se narušavaju temeljna ljudska prava. U odnosu na društveni odnos prema nasilju nad ženama, možemo reći da se tijekom godina percepcija mijenja pa se obiteljsko nasilje više ne doživljava isključivo kao „privatna stvar“, […]

Više
13. rujna 2023.
FRA objavio Izvještaj “Temeljna prava starijih osoba: osiguravanje pristupa javnim uslugama u digitalnom društvu”

Javne usluge u online formatu omogućavaju lakši pristup socijalnim davanjima i pronalaženju potrebnih informacija. Međutim stariji ljudi ponekad nemaju dovoljno digitalnih vještina koje su potrebne da bi se služili javnim informacijama na internetu. To predstavlja potencijalnu zapreku ostvarivanju njihovih temeljnih prava. Europska agencija za temeljna prava (FRA) upozorava da ih to dovodi u nepovoljnu situaciju […]

Više
15. lipnja 2023.
Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama

Na današnji dan obilježava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama, pri čemu ukazujemo na važnost zaštite starijih osoba te se usmjeravamo na osvještavanje problema s kojima se starije osobe suočavaju. 2011. godine Ujedinjeni su narodi rezolucijom 66/127 ukazali na važnost osvješćivanja o zlostavljanju starijih osoba kao kršenju njihovih osnovnih ljudskih prava, slijedom […]

Više
6. lipnja 2023.
Otvoreni dijalozi s predstavnicama organizacija civilnog društva

U sklopu projekta puSHEd – protect, understand, support; help the elderly održana su dva otvorena dijaloga s predstavnicama organizacija civilnog društva. Cilj dijaloga bio je razmijeniti iskustva i primjere dobrih praksi u radu sa starijim osobama žrtvama nasilja, podijeliti izazove s kojima se susrećemo kao i razmijeniti ideje, a sve u duhu širenja područja intersekcionalne […]

Više
VIJESTI
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram