22. travnja 2016.

KONFERENCIJA I WAVE-ova STEP UP! KAMPANJA

WAVE je mreža europskih ženskih nevladinih organizacija koje djeluju na području borbe protiv nasilja nad ženama i djecom (ženska skloništa, savjetovališta, SOS linije/linije za pomoć, organizacije s naglaskom na prevenciju nasilja i obuku osoblja i službenika/ca koji rade sa žrtvama obiteljskog i rodno uvjetovanog nasilja).

WAVE mreža promiče i osnažuje ljudska prava žena i djece te se pridržava ciljeva Ujedinjenih naroda, naglašavajući važnost rada u smjeru suzbijanja i sprečavanja svih oblika nasilja nad ženama i djecom u javnom i privatnom životu u skladu s Bečkom deklaracijom, Deklaracijom protiv nasilja nad ženama, pekinškom platformom za djelovanje i ostalim povezanim dokumentima.

U skladu s navedenom misijom I vizijom WAVE-a, od 18. do 20. travnja u Beču je održana konferencija protiv nasilja nad ženama, na kojoj su sudjelovale 33 europske države sa svojim predstavnicama iz nevladinih organizacija, među kojima I B.a.B.e. kao predstavnice Hrvatske.

Prvog dana konferencije je održan sastanak upravnog odbora WAVE-a, a potom je predstavljen i WAVE-ov godišnji izvještaj za 2015. godinu

Formirane su 4 radne grupe gdje su pojedine predstavnice svojih organizacija i država iznosile kratak presjek društveno-političke situacije u svojim matičnim zemljama te su predstavile rad i konkretne rezultate svojih organizacija. To je bio način da se prepoznaju zajednički gorući problem, ali i primjeri dobre prakse. Potom su planirane aktivnosti i vremenski okvir za STEP UP! Kampanju protiv nasilja nad ženama koja će se provesti diljem europskih zemalja članica WAVE mreže.

Glavni cilj STEP UP! Kampanje će biti javno zagovaranje ratificiranja Istambulske konvencije u onim državama u kojima to još nije učinjeno, te poticanje što kvalitetnije implementacije propisanih djelovanja i infrastrukture Istambulskom konvencijom.

B.a.B.e. će u sljedećih godinu dana aktivno sudjelovati u STEP UP! Kampanji unutar WAVE mreže, ali osnovne djelatnosti koje će provoditi direktno će se odnositi na hrvatske javne politike i socio-politički angažman u RH kroz informiranje dionika koji kreiraju politike vezane za zaštitu žena žrtava obiteljskog i rodno uvjetovanog nasilja, ali i šire javnosti koje se itekako tiče ova problematika, a još uvijek joj nedovoljno ozbiljno strateški i institucionalno pristupamo.

Svojim doprinosom kroz podržavanje STEP UP! kampanje, bilo materijalno, bilo moralno, učinimo pomak u našem društvu. Pozivamo sve zainteresirane građane i građanke da nam se pridruže u kampanji. Više detalja iznosimo uskoro.

 

B.a.B.e.

 

Posljednje

15. ožujka 2023.
Edukacija o sigurnosti, rizicima, samozaštiti i reagiranju u kriznim i izvanrednim situacijama

Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. s partnerima  Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima i Vukovarsko-srijemskom županijom, u sklopu projekta "ZVONO - Znanjem i vještinama osnažujemo nevladine organizacije" UP.04.2.1.11.0156 organizira „Edukaciju o sigurnosti, rizicima, samozaštiti i reagiranju u kriznim i izvanrednim situacijama“. Radionica će se održati online, putem Zoom aplikacije, dana 24. ožujka 2023. godine, […]

Više
15. ožujka 2023.
Dvodnevna radionica „Strateško planiranje“

Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. s partnerima  Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima i Vukovarsko-srijemskom županijom, u sklopu projekta "ZVONO - Znanjem i vještinama osnažujemo nevladine organizacije" UP.04.2.1.11.0156 organizira dvodnevnu radionicu „Strateškog planiranja“. Radionica će se održati online, putem Zoom aplikacije, dana 16. i 17. ožujka 2023. godine, u trajanju od 10,00h do 14,30h. […]

Više
17. veljače 2023.
Edukacija učinkovitog javnog zagovaranja i javnog komuniciranja

Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. s partnerima  Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima i Vukovarsko-srijemskom županijom, u sklopu projekta "ZVONO - Znanjem i vještinama osnažujemo nevladine organizacije" UP.04.2.1.11.0156 organizira „Edukaciju učinkovitog javnog zagovaranja i javnog komuniciranja“. Radionica će se održati online, putem Zoom aplikacije, dana 22. veljače 2023. godine, od 10:00 do 14:30 sati. […]

Više
16. veljače 2023.
Na završnoj konferenciji o online nasilju prema ženama predstavljena postignuća i planovi projekta SURF and SOUND

Udruga B.a.B.e. održala je u partnerstvu s Agencijom za elektroničke medije završnu konferenciju na temu online nasilja prema ženama u okviru projekta SURF and SOUND. Ovom su prilikom, 15. veljače u Kući Europe u Zagrebu, predstavljeni ostvareni rezultati te planirane aktivnosti u provođenju nastavka projekta SURF and SOUND 2.0 tijekom sljedeće dvije godine. Konzorciju partnera pridružuju se Ravnateljstvo […]

Više
VIJESTI
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram