22. travnja 2016.

KONFERENCIJA I WAVE-ova STEP UP! KAMPANJA

WAVE je mreža europskih ženskih nevladinih organizacija koje djeluju na području borbe protiv nasilja nad ženama i djecom (ženska skloništa, savjetovališta, SOS linije/linije za pomoć, organizacije s naglaskom na prevenciju nasilja i obuku osoblja i službenika/ca koji rade sa žrtvama obiteljskog i rodno uvjetovanog nasilja).

WAVE mreža promiče i osnažuje ljudska prava žena i djece te se pridržava ciljeva Ujedinjenih naroda, naglašavajući važnost rada u smjeru suzbijanja i sprečavanja svih oblika nasilja nad ženama i djecom u javnom i privatnom životu u skladu s Bečkom deklaracijom, Deklaracijom protiv nasilja nad ženama, pekinškom platformom za djelovanje i ostalim povezanim dokumentima.

U skladu s navedenom misijom I vizijom WAVE-a, od 18. do 20. travnja u Beču je održana konferencija protiv nasilja nad ženama, na kojoj su sudjelovale 33 europske države sa svojim predstavnicama iz nevladinih organizacija, među kojima I B.a.B.e. kao predstavnice Hrvatske.

Prvog dana konferencije je održan sastanak upravnog odbora WAVE-a, a potom je predstavljen i WAVE-ov godišnji izvještaj za 2015. godinu

Formirane su 4 radne grupe gdje su pojedine predstavnice svojih organizacija i država iznosile kratak presjek društveno-političke situacije u svojim matičnim zemljama te su predstavile rad i konkretne rezultate svojih organizacija. To je bio način da se prepoznaju zajednički gorući problem, ali i primjeri dobre prakse. Potom su planirane aktivnosti i vremenski okvir za STEP UP! Kampanju protiv nasilja nad ženama koja će se provesti diljem europskih zemalja članica WAVE mreže.

Glavni cilj STEP UP! Kampanje će biti javno zagovaranje ratificiranja Istambulske konvencije u onim državama u kojima to još nije učinjeno, te poticanje što kvalitetnije implementacije propisanih djelovanja i infrastrukture Istambulskom konvencijom.

B.a.B.e. će u sljedećih godinu dana aktivno sudjelovati u STEP UP! Kampanji unutar WAVE mreže, ali osnovne djelatnosti koje će provoditi direktno će se odnositi na hrvatske javne politike i socio-politički angažman u RH kroz informiranje dionika koji kreiraju politike vezane za zaštitu žena žrtava obiteljskog i rodno uvjetovanog nasilja, ali i šire javnosti koje se itekako tiče ova problematika, a još uvijek joj nedovoljno ozbiljno strateški i institucionalno pristupamo.

Svojim doprinosom kroz podržavanje STEP UP! kampanje, bilo materijalno, bilo moralno, učinimo pomak u našem društvu. Pozivamo sve zainteresirane građane i građanke da nam se pridruže u kampanji. Više detalja iznosimo uskoro.

 

B.a.B.e.

 

Posljednje

6. svibnja 2022.
Zahtijevamo dostupan, siguran i legalan prekid trudnoće u Hrvatskoj! Otvoreno pismo predsjedniku Vlade i ministru zdravstva

Povodom aktualnog slučaja uskraćivanja trudnici prava na prekid trudnoće temeljem medicinskih indikacija koje upućuju na tešku bolest djeteta nespojivu sa životom, organizacije civilnoga društva obratile su se premijeru Vlade RH, Andreju Plenkoviću i ministru zdravstva, Viliju Berošu, s nizom zahtjeva s ciljem osiguranja dostupnog, sigurnog i legalnog prekida trudnoće u Hrvatskoj. Cijelo pismo pročitajte ovdje: Poštovani […]

Više
5. svibnja 2022.
Radionice o online nasilju prema ženama okupile više od 70 medijskih djelatnika/ca

U organizaciji udruge B.a.B.e. i Agencije za elektroničke medije održane su četiri radionice za medijske djelatnike u Zagrebu, Vinkovcima, Splitu i Zadru na temu rodno uvjetovanog online nasilja, dok je peta, posljednja radionica na rasporedu krajem svibnja u Rijeci. 79 Novinara/ki, urednika/ca i vlasnika/ca medija do sada je sudjelovalo u radionicama pod vodstvom Suzane Kunac […]

Više
3. svibnja 2022.
Trodnevna edukacija u sklopu projekta „Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti“

U sklopu projekta „Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti“ provedena je trodnevna edukacija namijenjena zaposlenicima/ama centara za socijalnu skrb. Cilj edukacije bio je upoznati sudionike/ce s raspoloživim mehanizmima za adekvatnu pomoć ženama žrtvama nasilja, obvezama centara za socijalnu skrb prilikom implementacije Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama te […]

Više
20. travnja 2022.
Prijave za savjetodavni status pri Ekonomskom i socijalnom vijeću Ujedinjenih naroda - ECOSOC

01. lipnja 2022. godine rok je za prijavu nevladinih organizacija za savjetodavni status pri Ekonomskom i socijalnom vijeću Ujedinjenih naroda – ECOSOC. ECOSOC je središnje tijelo Ujedinjenih naroda za rasprave, donošenje smjernica i preporuka te koordinaciju UN-ovih aktivnosti na području gospodarskog, društvenog i s njima povezanih aspekata globalnih razvojnih politika te ljudskih prava i temeljnih […]

Više
VIJESTI
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram