30. studenoga 2018.

B.a.B.e. brojnim aktivnostima obilježile Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Udruga B.a.B.e. i ove godine obilježila je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama provedbom i sudjelovanjem u različitim aktivnostima u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Dana 22. studenog 2018. godine, sudjelovale smo na okruglom stolu u organizaciji Udruge žena Vukovar, namijenjenom razvijanju i unapređivanju multisektorske suradnje svih institucija koje se u svom radu susreću s problematikom nasilja nad ženama. Na okruglom stolu sudjelovalo je 17 predstavnika/ca udruga, ustanova i organizacija s područja Grada Vukovara.

Idući dan, voditeljica naše Sigurne kuće Vukovarsko-srijemske županije, na Pravnom fakultetu u Osijeku sudjelovala je kao izlagačica na panel raspravi s temom "Skloništa za žene žrtve nasilja - izazovi i nove mogućnosti". Raspravu je organizirala Ženska udruga "Izvor" iz Tenje, u suorganizaciji s Pravnim fakultetom Osijek, Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Grada Osijeka i Županijskim timom za prevenciju nasilja u obitelji i nasilja nad ženama. Tema panela bila je "Provedba konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji".

Dana 26. i 27. studenog 2018. godine, u suradnji s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Vukovarsko-srijemske županije i Udrugom žena Vukovar, u prostorijama Europskog doma Vukovar, te Udruge žena Vukovar, psihologinja B.a.B.e. Sigurne kuće Vukovarsko-srijemske županije održala je tri edukativne radionice na temu nasilja u vezama, u kojima su sudjelovali/e učenici i učenice Gimnazije, Tehničke škole Nikole Tesle i Ekonomske škole s područja Grada Vukovara. Cilj radionica bio je, osim progovaranja o toj osjetljivoj temi i razmjene iskustava i mišljenja, informirati mlade o različitim vidovima nasilja, kako prepoznati nasilje u vezi, koje su posljedice te koji su osobni i pravni mehanizmi zaštite i sankcioniranja istog.                   

Dana 30. studenog 2018. godine, voditeljica našeg skloništa, ujedno i članica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Vukovarsko-srijemske županije sudjelovala je na prigodnoj sjednici održanoj u vijećnici Vukovarsko-srijemske županije na temu "Multisektorske suradnje i provedbe Istanbulske konvencije", jer ona predstavlja važan okvir za učinkovitiju međuresornu suradnju i implementaciju politika koje će sadržavati mnoštvo mjera koje trebaju poduzeti različiti dionici i tijela a koje, u cijelini, nude potpun odgovor na nasilje nad ženama. Također, tom prilikom, s obzirom na to da je Sigurnu kuću Vukovarsko-srijemske županije prije točno 10 godina osnovala udruga B.a.B.e. u suradnji i uz potporu Vukovarsko-srijemske županije, skromno je obilježen i ovaj jubilej te smo Povjerenstvu prezentirali prikaz rada našeg skloništa u proteklih deset godina.

Posljednje

27. lipnja 2022.
Projekt Zvono: Jednodnevna edukacija o menadžmentu volontera/ki

Dana 7. lipnja 2022. godine, u trajanju od 9,00 do 17,00 sati, online, putem Zoom aplikacije, u okviru projekta ZVONO – znanjem i vještinama osnažujemo nevladine organizacije, u organizaciji udruge B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. i Udruge za podršku žrtvama i svjedocima održana je jednodnevna edukacija predstavnika/ca organizacija civilnog društva s područja Vukovarsko-srijemske županije o […]

Više
3. lipnja 2022.
Započeo projekt puSHEd

Dana 1. lipnja 2022. godine započela je provedba projekta puSHEd – Protect, Understand, Support: Help the Elderly. Projekt provodi udruga B.a.B.e. u partnerstvu s Gradom Zagrebom, Domom Duga Zagreb i Zakladom zajednički put te uz podršku Pučke pravobraniteljice, Udruge za podršku žrtvama i svjedocima i Europske socijalne mreže. Cilj projekta je prevencija i suzbijanje rodno uvjetovanog […]

Više
2. lipnja 2022.
B.a.B.e. i Agencija za elektroničke medije pokrenuli nacionalnu kampanju osvještavanja o online nasilju prema ženama

Udruga B.a.B.e. i Agencija za elektroničke medije tijekom lipnja provodit će kampanju osvještavanja javnosti o rodno uvjetovanom online nasilju prema ženama. Središnji dio kampanje čine video i radijski spotovi te billboard plakati kojima se želi upozoriti na „posljedicu“ objavljivanja intimnih snimki bez pristanka, koja je za počinitelje - i do tri godine kazne zatvora. Video […]

Više
24. svibnja 2022.
Održana završna konferencija u sklopu projekta „Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti“

Dana 18. svibnja 2022. godine održana je završna konferencija u sklopu projekta udruge B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. pod nazivom „Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti“. Konferencija je održana na adresi Franje Petračića 6 (HUB385) s početkom u 10 sati i registracijom sudionika te je trajala do 13 sati, nakon čega je uslijedio […]

Više
VIJESTI
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram