28. kolovoza 2020.

Reakcija udruge B.a.B.e. na nepravomoćnu presudu u slučaju spolne zlouporabe djevojčice

Ovim se putem udruga B.a.B.e. želi osvrnuti na slučaj 49-godišnjeg muškarca nepravomoćno osuđenog na 6 mjeseci zatvora zbog spolnog odnošaja s 14-godišnjom djevojčicom. Ova skandalozna presuda je posljednjih dana preplavila medije i šokirala javnost. Povodom takve presude i nesenzibiliziranog izvještavanja medija, osjetile smo potrebu za podobnijim upućivanjem javnosti u kazneni okvir spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina te neadekvatnu primjenu pravnih normi u Republici Hrvatskoj.

U znanstvenim i stručnim krugovima te istupima javnog mnijenja postignut je neupitan konsenzus, seksualni delikti na štetu djece smatraju se jednim od najtežih kaznenih djela. Sukladno čl. 158. Kaznenog zakona (NN 144/12, 118/18), tko izvrši spolni odnošaj ili s njim izjednačenu spolnu radnju s djetetom mlađim od petnaest godina kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina. Ako je prilikom počinjenja kaznenog djela dijete ostalo trudno, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do petnaest godina (čl. 166. KZ-a). U predmetnom slučaju, počinitelj spolne zlouporabe 14-godišnje djevojčice nepravomoćno je osuđen na 22 mjeseca zatvora, na što mu je izrečena djelomična uvjetna osuda sukladno kojoj zatvorska kazna iznosi šest mjeseci, dok se preostalih 16 mjeseci zatvora neće izvršiti ako u iduće tri godine ne počini novo kazneno djelo i zadovolji određene obveze. Uzevši u obzir da je spomenuti počinitelj već proveo malo manje od 6 mjeseci u istražnom zatvoru, što mu se uračunava u kaznu zatvora, isti će uspješno zaobići zatvorsko kažnjavanje ako se u vremenu provjeravanja bude primjereno ponašao. Pri odmjeravanju kazne sud je uzeo u obzir zabludu počinitelja o dobi djevojčice te brojne olakotne okolnosti poput priznanja, neosuđivanosti, skrbi o žrtvi, osobnog života počinitelja i sl., što se u medijima konstantno naglašava. Ujedno, naglašava se i činjenica da je tužiteljstvo utvrdilo da je djevojčica pristala na spolni odnošaj.

Smatramo da je nužno istaknuti da su djeca ranjiva skupina kojoj je priznata pojačana zaštita u našem pravnom sustavu i da se spolni odnošaj s djetetom mlađim od 15 godina ni pod kojim slučajem ne smije smatrati i nazivati dobrovoljnim. Djeca se rađaju s temeljnim slobodama i pravima koja pripadaju svim ljudskim bićima. No, s obzirom na tjelesnu i psihičku nezrelost nameće se potreba isticanja posebnih prava djeteta na zaštitu koja proizlaze iz te činjenice. Upravo je to osnovno polazište Konvencije o pravima djeteta (NN, Međunarodni ugovori, broj: 12/93). Ratificiranjem spomenute Konvencije države stranke obvezale su se poduzeti sve potrebne zakonodavne, upravne, socijalne i prosvjetne mjere da zaštite dijete od svakog oblika tjelesnog ili duševnog nasilja, povreda ili zlouporaba, zanemarivanja ili zapuštenosti, zlostavljanja ili iskorištavanja, uključujući spolno zlostavljanje. Izricanje minimalnih sankcija, ublažavanje kazne i nedovoljna briga o fizičkim i duševnim posljedicama žrtve u direktnoj su suprotnosti s obvezama preuzetim spomenutom Konvencijom te u potpunosti zanemaruju najbolji interes djeteta, koji bi trebao biti polazna točka svakog postupanja glede zaštite spolne slobode te tjelesnog i duševnog zdravlja djeteta. Uz sve navedeno, želimo istaknuti da bi se u gore opisanom slučaju trebao staviti posebni naglasak na otegotne okolnosti koje se u medijima nedovoljno spominju, a u koje spadaju dugi vremenski period u kojem je počinitelj zadirao u spolnu sferu života djevojčice, pokušaj da na nju prebaci odgovornost istaknuvši da nije znao za njezinu dob te posljedice kaznenog djela, među kojima su posebno izražene trudnoća i pobačaj u 13. tjednu trudnoće koji na djevojčicu spomenute dobi može ostaviti trajne fizičke i duševne posljedice.
Kao zaključak svemu rečenom, želimo pozvati sva državna, lokalna i javna tijela Republike Hrvatske, te sudstvo i medije, na odgovorno ponašanje koje se zasniva na poštivanju ljudskih prava i najboljeg interesa djeteta. Sankcije koje izričemo, stavovi koje zauzimamo i način na koji prikazujemo aktualna događanja kroje našu viziju društva i pravednosti i utječu na buduća ponašanja pojedinca. Blago kažnjavanje počinitelja kaznenog djela spolne zlouporabe djeteta ne šteti samo žrtvama pojedinačnih kaznenih djela, već cijeloj zajednici, jer prikazuje takva ponašanja kao prihvatljiva i dopuštena, a žrtve dodatno stigmatizira i demoralizira u prijavljivanju kaznenih djela. Temeljem ovakvih i sličnih situacija, krojimo sustav moralnih vrijednosti koji ne odgovara suvremenom društvu. Kako bi postigli sustavne promjene i veće poštivanje fizičkog i moralnog integriteta svakog čovjeka potrebno je djelovati dosljedno i kontinuirano, u svakom pojedinom slučaju ugrožavanja ljudskih prava, osobito kada se to odnosi na živote ranjivih skupina, poput djece.

Posljednje

22. rujna 2023.
Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Obilježavanjem Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 22. rujna želimo opetovano skrenuti pažnju na problem nasilja kao na društveni problem kojim se narušavaju temeljna ljudska prava. U odnosu na društveni odnos prema nasilju nad ženama, možemo reći da se tijekom godina percepcija mijenja pa se obiteljsko nasilje više ne doživljava isključivo kao „privatna stvar“, […]

Više
13. rujna 2023.
FRA objavio Izvještaj “Temeljna prava starijih osoba: osiguravanje pristupa javnim uslugama u digitalnom društvu”

Javne usluge u online formatu omogućavaju lakši pristup socijalnim davanjima i pronalaženju potrebnih informacija. Međutim stariji ljudi ponekad nemaju dovoljno digitalnih vještina koje su potrebne da bi se služili javnim informacijama na internetu. To predstavlja potencijalnu zapreku ostvarivanju njihovih temeljnih prava. Europska agencija za temeljna prava (FRA) upozorava da ih to dovodi u nepovoljnu situaciju […]

Više
15. lipnja 2023.
Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama

Na današnji dan obilježava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama, pri čemu ukazujemo na važnost zaštite starijih osoba te se usmjeravamo na osvještavanje problema s kojima se starije osobe suočavaju. 2011. godine Ujedinjeni su narodi rezolucijom 66/127 ukazali na važnost osvješćivanja o zlostavljanju starijih osoba kao kršenju njihovih osnovnih ljudskih prava, slijedom […]

Više
6. lipnja 2023.
Otvoreni dijalozi s predstavnicama organizacija civilnog društva

U sklopu projekta puSHEd – protect, understand, support; help the elderly održana su dva otvorena dijaloga s predstavnicama organizacija civilnog društva. Cilj dijaloga bio je razmijeniti iskustva i primjere dobrih praksi u radu sa starijim osobama žrtvama nasilja, podijeliti izazove s kojima se susrećemo kao i razmijeniti ideje, a sve u duhu širenja područja intersekcionalne […]

Više
VIJESTI
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram