28. kolovoza 2020.

Reakcija udruge B.a.B.e. na nepravomoćnu presudu u slučaju spolne zlouporabe djevojčice

Ovim se putem udruga B.a.B.e. želi osvrnuti na slučaj 49-godišnjeg muškarca nepravomoćno osuđenog na 6 mjeseci zatvora zbog spolnog odnošaja s 14-godišnjom djevojčicom. Ova skandalozna presuda je posljednjih dana preplavila medije i šokirala javnost. Povodom takve presude i nesenzibiliziranog izvještavanja medija, osjetile smo potrebu za podobnijim upućivanjem javnosti u kazneni okvir spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina te neadekvatnu primjenu pravnih normi u Republici Hrvatskoj.

U znanstvenim i stručnim krugovima te istupima javnog mnijenja postignut je neupitan konsenzus, seksualni delikti na štetu djece smatraju se jednim od najtežih kaznenih djela. Sukladno čl. 158. Kaznenog zakona (NN 144/12, 118/18), tko izvrši spolni odnošaj ili s njim izjednačenu spolnu radnju s djetetom mlađim od petnaest godina kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina. Ako je prilikom počinjenja kaznenog djela dijete ostalo trudno, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do petnaest godina (čl. 166. KZ-a). U predmetnom slučaju, počinitelj spolne zlouporabe 14-godišnje djevojčice nepravomoćno je osuđen na 22 mjeseca zatvora, na što mu je izrečena djelomična uvjetna osuda sukladno kojoj zatvorska kazna iznosi šest mjeseci, dok se preostalih 16 mjeseci zatvora neće izvršiti ako u iduće tri godine ne počini novo kazneno djelo i zadovolji određene obveze. Uzevši u obzir da je spomenuti počinitelj već proveo malo manje od 6 mjeseci u istražnom zatvoru, što mu se uračunava u kaznu zatvora, isti će uspješno zaobići zatvorsko kažnjavanje ako se u vremenu provjeravanja bude primjereno ponašao. Pri odmjeravanju kazne sud je uzeo u obzir zabludu počinitelja o dobi djevojčice te brojne olakotne okolnosti poput priznanja, neosuđivanosti, skrbi o žrtvi, osobnog života počinitelja i sl., što se u medijima konstantno naglašava. Ujedno, naglašava se i činjenica da je tužiteljstvo utvrdilo da je djevojčica pristala na spolni odnošaj.

Smatramo da je nužno istaknuti da su djeca ranjiva skupina kojoj je priznata pojačana zaštita u našem pravnom sustavu i da se spolni odnošaj s djetetom mlađim od 15 godina ni pod kojim slučajem ne smije smatrati i nazivati dobrovoljnim. Djeca se rađaju s temeljnim slobodama i pravima koja pripadaju svim ljudskim bićima. No, s obzirom na tjelesnu i psihičku nezrelost nameće se potreba isticanja posebnih prava djeteta na zaštitu koja proizlaze iz te činjenice. Upravo je to osnovno polazište Konvencije o pravima djeteta (NN, Međunarodni ugovori, broj: 12/93). Ratificiranjem spomenute Konvencije države stranke obvezale su se poduzeti sve potrebne zakonodavne, upravne, socijalne i prosvjetne mjere da zaštite dijete od svakog oblika tjelesnog ili duševnog nasilja, povreda ili zlouporaba, zanemarivanja ili zapuštenosti, zlostavljanja ili iskorištavanja, uključujući spolno zlostavljanje. Izricanje minimalnih sankcija, ublažavanje kazne i nedovoljna briga o fizičkim i duševnim posljedicama žrtve u direktnoj su suprotnosti s obvezama preuzetim spomenutom Konvencijom te u potpunosti zanemaruju najbolji interes djeteta, koji bi trebao biti polazna točka svakog postupanja glede zaštite spolne slobode te tjelesnog i duševnog zdravlja djeteta. Uz sve navedeno, želimo istaknuti da bi se u gore opisanom slučaju trebao staviti posebni naglasak na otegotne okolnosti koje se u medijima nedovoljno spominju, a u koje spadaju dugi vremenski period u kojem je počinitelj zadirao u spolnu sferu života djevojčice, pokušaj da na nju prebaci odgovornost istaknuvši da nije znao za njezinu dob te posljedice kaznenog djela, među kojima su posebno izražene trudnoća i pobačaj u 13. tjednu trudnoće koji na djevojčicu spomenute dobi može ostaviti trajne fizičke i duševne posljedice.
Kao zaključak svemu rečenom, želimo pozvati sva državna, lokalna i javna tijela Republike Hrvatske, te sudstvo i medije, na odgovorno ponašanje koje se zasniva na poštivanju ljudskih prava i najboljeg interesa djeteta. Sankcije koje izričemo, stavovi koje zauzimamo i način na koji prikazujemo aktualna događanja kroje našu viziju društva i pravednosti i utječu na buduća ponašanja pojedinca. Blago kažnjavanje počinitelja kaznenog djela spolne zlouporabe djeteta ne šteti samo žrtvama pojedinačnih kaznenih djela, već cijeloj zajednici, jer prikazuje takva ponašanja kao prihvatljiva i dopuštena, a žrtve dodatno stigmatizira i demoralizira u prijavljivanju kaznenih djela. Temeljem ovakvih i sličnih situacija, krojimo sustav moralnih vrijednosti koji ne odgovara suvremenom društvu. Kako bi postigli sustavne promjene i veće poštivanje fizičkog i moralnog integriteta svakog čovjeka potrebno je djelovati dosljedno i kontinuirano, u svakom pojedinom slučaju ugrožavanja ljudskih prava, osobito kada se to odnosi na živote ranjivih skupina, poput djece.

Posljednje

15. ožujka 2023.
Edukacija o sigurnosti, rizicima, samozaštiti i reagiranju u kriznim i izvanrednim situacijama

Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. s partnerima  Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima i Vukovarsko-srijemskom županijom, u sklopu projekta "ZVONO - Znanjem i vještinama osnažujemo nevladine organizacije" UP.04.2.1.11.0156 organizira „Edukaciju o sigurnosti, rizicima, samozaštiti i reagiranju u kriznim i izvanrednim situacijama“. Radionica će se održati online, putem Zoom aplikacije, dana 24. ožujka 2023. godine, […]

Više
15. ožujka 2023.
Dvodnevna radionica „Strateško planiranje“

Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. s partnerima  Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima i Vukovarsko-srijemskom županijom, u sklopu projekta "ZVONO - Znanjem i vještinama osnažujemo nevladine organizacije" UP.04.2.1.11.0156 organizira dvodnevnu radionicu „Strateškog planiranja“. Radionica će se održati online, putem Zoom aplikacije, dana 16. i 17. ožujka 2023. godine, u trajanju od 10,00h do 14,30h. […]

Više
17. veljače 2023.
Edukacija učinkovitog javnog zagovaranja i javnog komuniciranja

Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. s partnerima  Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima i Vukovarsko-srijemskom županijom, u sklopu projekta "ZVONO - Znanjem i vještinama osnažujemo nevladine organizacije" UP.04.2.1.11.0156 organizira „Edukaciju učinkovitog javnog zagovaranja i javnog komuniciranja“. Radionica će se održati online, putem Zoom aplikacije, dana 22. veljače 2023. godine, od 10:00 do 14:30 sati. […]

Više
16. veljače 2023.
Na završnoj konferenciji o online nasilju prema ženama predstavljena postignuća i planovi projekta SURF and SOUND

Udruga B.a.B.e. održala je u partnerstvu s Agencijom za elektroničke medije završnu konferenciju na temu online nasilja prema ženama u okviru projekta SURF and SOUND. Ovom su prilikom, 15. veljače u Kući Europe u Zagrebu, predstavljeni ostvareni rezultati te planirane aktivnosti u provođenju nastavka projekta SURF and SOUND 2.0 tijekom sljedeće dvije godine. Konzorciju partnera pridružuju se Ravnateljstvo […]

Više
VIJESTI
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram