28. kolovoza 2020.

Reakcija udruge B.a.B.e. na nepravomoćnu presudu u slučaju spolne zlouporabe djevojčice

Ovim se putem udruga B.a.B.e. želi osvrnuti na slučaj 49-godišnjeg muškarca nepravomoćno osuđenog na 6 mjeseci zatvora zbog spolnog odnošaja s 14-godišnjom djevojčicom. Ova skandalozna presuda je posljednjih dana preplavila medije i šokirala javnost. Povodom takve presude i nesenzibiliziranog izvještavanja medija, osjetile smo potrebu za podobnijim upućivanjem javnosti u kazneni okvir spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina te neadekvatnu primjenu pravnih normi u Republici Hrvatskoj.

U znanstvenim i stručnim krugovima te istupima javnog mnijenja postignut je neupitan konsenzus, seksualni delikti na štetu djece smatraju se jednim od najtežih kaznenih djela. Sukladno čl. 158. Kaznenog zakona (NN 144/12, 118/18), tko izvrši spolni odnošaj ili s njim izjednačenu spolnu radnju s djetetom mlađim od petnaest godina kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina. Ako je prilikom počinjenja kaznenog djela dijete ostalo trudno, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do petnaest godina (čl. 166. KZ-a). U predmetnom slučaju, počinitelj spolne zlouporabe 14-godišnje djevojčice nepravomoćno je osuđen na 22 mjeseca zatvora, na što mu je izrečena djelomična uvjetna osuda sukladno kojoj zatvorska kazna iznosi šest mjeseci, dok se preostalih 16 mjeseci zatvora neće izvršiti ako u iduće tri godine ne počini novo kazneno djelo i zadovolji određene obveze. Uzevši u obzir da je spomenuti počinitelj već proveo malo manje od 6 mjeseci u istražnom zatvoru, što mu se uračunava u kaznu zatvora, isti će uspješno zaobići zatvorsko kažnjavanje ako se u vremenu provjeravanja bude primjereno ponašao. Pri odmjeravanju kazne sud je uzeo u obzir zabludu počinitelja o dobi djevojčice te brojne olakotne okolnosti poput priznanja, neosuđivanosti, skrbi o žrtvi, osobnog života počinitelja i sl., što se u medijima konstantno naglašava. Ujedno, naglašava se i činjenica da je tužiteljstvo utvrdilo da je djevojčica pristala na spolni odnošaj.

Smatramo da je nužno istaknuti da su djeca ranjiva skupina kojoj je priznata pojačana zaštita u našem pravnom sustavu i da se spolni odnošaj s djetetom mlađim od 15 godina ni pod kojim slučajem ne smije smatrati i nazivati dobrovoljnim. Djeca se rađaju s temeljnim slobodama i pravima koja pripadaju svim ljudskim bićima. No, s obzirom na tjelesnu i psihičku nezrelost nameće se potreba isticanja posebnih prava djeteta na zaštitu koja proizlaze iz te činjenice. Upravo je to osnovno polazište Konvencije o pravima djeteta (NN, Međunarodni ugovori, broj: 12/93). Ratificiranjem spomenute Konvencije države stranke obvezale su se poduzeti sve potrebne zakonodavne, upravne, socijalne i prosvjetne mjere da zaštite dijete od svakog oblika tjelesnog ili duševnog nasilja, povreda ili zlouporaba, zanemarivanja ili zapuštenosti, zlostavljanja ili iskorištavanja, uključujući spolno zlostavljanje. Izricanje minimalnih sankcija, ublažavanje kazne i nedovoljna briga o fizičkim i duševnim posljedicama žrtve u direktnoj su suprotnosti s obvezama preuzetim spomenutom Konvencijom te u potpunosti zanemaruju najbolji interes djeteta, koji bi trebao biti polazna točka svakog postupanja glede zaštite spolne slobode te tjelesnog i duševnog zdravlja djeteta. Uz sve navedeno, želimo istaknuti da bi se u gore opisanom slučaju trebao staviti posebni naglasak na otegotne okolnosti koje se u medijima nedovoljno spominju, a u koje spadaju dugi vremenski period u kojem je počinitelj zadirao u spolnu sferu života djevojčice, pokušaj da na nju prebaci odgovornost istaknuvši da nije znao za njezinu dob te posljedice kaznenog djela, među kojima su posebno izražene trudnoća i pobačaj u 13. tjednu trudnoće koji na djevojčicu spomenute dobi može ostaviti trajne fizičke i duševne posljedice.
Kao zaključak svemu rečenom, želimo pozvati sva državna, lokalna i javna tijela Republike Hrvatske, te sudstvo i medije, na odgovorno ponašanje koje se zasniva na poštivanju ljudskih prava i najboljeg interesa djeteta. Sankcije koje izričemo, stavovi koje zauzimamo i način na koji prikazujemo aktualna događanja kroje našu viziju društva i pravednosti i utječu na buduća ponašanja pojedinca. Blago kažnjavanje počinitelja kaznenog djela spolne zlouporabe djeteta ne šteti samo žrtvama pojedinačnih kaznenih djela, već cijeloj zajednici, jer prikazuje takva ponašanja kao prihvatljiva i dopuštena, a žrtve dodatno stigmatizira i demoralizira u prijavljivanju kaznenih djela. Temeljem ovakvih i sličnih situacija, krojimo sustav moralnih vrijednosti koji ne odgovara suvremenom društvu. Kako bi postigli sustavne promjene i veće poštivanje fizičkog i moralnog integriteta svakog čovjeka potrebno je djelovati dosljedno i kontinuirano, u svakom pojedinom slučaju ugrožavanja ljudskih prava, osobito kada se to odnosi na živote ranjivih skupina, poput djece.

Posljednje

5. siječnja 2022.
Predstavili smo NEON - platformu za prijavu online nasilja za N1 Hrvatska

Dean Šarčević, koordinator projekta SURF and SOUND, gostovao je u Newsroomu N1 televizije te je govorio o osvetničkoj pornografiji, izmjenama Kaznenog zakona i predstavio platformu NEON. “Pojavila se kriva informacija, konkretno kada pričano o izmjenama kaznenog zakona i članku 144(a) zlouporabe snimke spolno eksplicitnog sadržaja, ono je stupilo na snagu 31. srpnja 2021. Počevši od […]

Više
27. prosinca 2021.
Slikovnica Jakov i Ana ostvaruju snove

Udruga B.a.B.e. objavila je slikovnicu „Jakov i Ana ostvaruju snove“. Cilj slikovnice je edukacija djece osnovnoškolske dobi o odbacivanju stereotipa pri odabiru zanimanja i zapošljavanju. Slikovnica je tiskana u 100 primjeraka koji su podijeljeni osnovnim školama Grada Zagreba te će služiti kao svojevrsna uputa djeci, na njima razumljivom jeziku i uz ilustracije s kojima se mogu poistovjetiti, o […]

Više
9. prosinca 2021.
Napravile smo slikovnicu koja ruši stereotipe i uči djecu da mogu biti što žele!

Udruga B.a.B.e. Budi  aktivna. Budi emancipiran. objavila je slikovnicu „Jakov i Ana ostvaruju snove“. Cilj slikovnice je edukacija djece osnovnoškolske dobi o odbacivanju stereotipa pri odabiru zanimanja i zapošljavanju. Slikovnica je tiskana u 100 primjeraka koji će biti podijeljeni osnovnim školama Grada Zagreba te će služiti kao svojevrsna uputa djeci, na njima razumljivom jeziku i […]

Više
1. prosinca 2021.
Reakcija povodom ubojstva žene u Splitu

Povodom još jednog strašnog slučaja femicida koji se jučer dogodio u Splitu napominjemo kako partnersko i rodno uvjetovano nasilje nisu obiteljska svađa, a nasilje nije privatna stvar već ozbiljan problem i odgovornost čitavog društva. Pravobraniteljica kontinuirano ističe zabrinjavajući porast ubijenih žena. U odnosu na 2018. godinu, broj žena koje su ubili intimni partneri porastao je […]

Više
VIJESTI
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram