28. kolovoza 2020.

Reakcija udruge B.a.B.e. na nepravomoćnu presudu u slučaju spolne zlouporabe djevojčice

Ovim se putem udruga B.a.B.e. želi osvrnuti na slučaj 49-godišnjeg muškarca nepravomoćno osuđenog na 6 mjeseci zatvora zbog spolnog odnošaja s 14-godišnjom djevojčicom. Ova skandalozna presuda je posljednjih dana preplavila medije i šokirala javnost. Povodom takve presude i nesenzibiliziranog izvještavanja medija, osjetile smo potrebu za podobnijim upućivanjem javnosti u kazneni okvir spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina te neadekvatnu primjenu pravnih normi u Republici Hrvatskoj.

U znanstvenim i stručnim krugovima te istupima javnog mnijenja postignut je neupitan konsenzus, seksualni delikti na štetu djece smatraju se jednim od najtežih kaznenih djela. Sukladno čl. 158. Kaznenog zakona (NN 144/12, 118/18), tko izvrši spolni odnošaj ili s njim izjednačenu spolnu radnju s djetetom mlađim od petnaest godina kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina. Ako je prilikom počinjenja kaznenog djela dijete ostalo trudno, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do petnaest godina (čl. 166. KZ-a). U predmetnom slučaju, počinitelj spolne zlouporabe 14-godišnje djevojčice nepravomoćno je osuđen na 22 mjeseca zatvora, na što mu je izrečena djelomična uvjetna osuda sukladno kojoj zatvorska kazna iznosi šest mjeseci, dok se preostalih 16 mjeseci zatvora neće izvršiti ako u iduće tri godine ne počini novo kazneno djelo i zadovolji određene obveze. Uzevši u obzir da je spomenuti počinitelj već proveo malo manje od 6 mjeseci u istražnom zatvoru, što mu se uračunava u kaznu zatvora, isti će uspješno zaobići zatvorsko kažnjavanje ako se u vremenu provjeravanja bude primjereno ponašao. Pri odmjeravanju kazne sud je uzeo u obzir zabludu počinitelja o dobi djevojčice te brojne olakotne okolnosti poput priznanja, neosuđivanosti, skrbi o žrtvi, osobnog života počinitelja i sl., što se u medijima konstantno naglašava. Ujedno, naglašava se i činjenica da je tužiteljstvo utvrdilo da je djevojčica pristala na spolni odnošaj.

Smatramo da je nužno istaknuti da su djeca ranjiva skupina kojoj je priznata pojačana zaštita u našem pravnom sustavu i da se spolni odnošaj s djetetom mlađim od 15 godina ni pod kojim slučajem ne smije smatrati i nazivati dobrovoljnim. Djeca se rađaju s temeljnim slobodama i pravima koja pripadaju svim ljudskim bićima. No, s obzirom na tjelesnu i psihičku nezrelost nameće se potreba isticanja posebnih prava djeteta na zaštitu koja proizlaze iz te činjenice. Upravo je to osnovno polazište Konvencije o pravima djeteta (NN, Međunarodni ugovori, broj: 12/93). Ratificiranjem spomenute Konvencije države stranke obvezale su se poduzeti sve potrebne zakonodavne, upravne, socijalne i prosvjetne mjere da zaštite dijete od svakog oblika tjelesnog ili duševnog nasilja, povreda ili zlouporaba, zanemarivanja ili zapuštenosti, zlostavljanja ili iskorištavanja, uključujući spolno zlostavljanje. Izricanje minimalnih sankcija, ublažavanje kazne i nedovoljna briga o fizičkim i duševnim posljedicama žrtve u direktnoj su suprotnosti s obvezama preuzetim spomenutom Konvencijom te u potpunosti zanemaruju najbolji interes djeteta, koji bi trebao biti polazna točka svakog postupanja glede zaštite spolne slobode te tjelesnog i duševnog zdravlja djeteta. Uz sve navedeno, želimo istaknuti da bi se u gore opisanom slučaju trebao staviti posebni naglasak na otegotne okolnosti koje se u medijima nedovoljno spominju, a u koje spadaju dugi vremenski period u kojem je počinitelj zadirao u spolnu sferu života djevojčice, pokušaj da na nju prebaci odgovornost istaknuvši da nije znao za njezinu dob te posljedice kaznenog djela, među kojima su posebno izražene trudnoća i pobačaj u 13. tjednu trudnoće koji na djevojčicu spomenute dobi može ostaviti trajne fizičke i duševne posljedice.
Kao zaključak svemu rečenom, želimo pozvati sva državna, lokalna i javna tijela Republike Hrvatske, te sudstvo i medije, na odgovorno ponašanje koje se zasniva na poštivanju ljudskih prava i najboljeg interesa djeteta. Sankcije koje izričemo, stavovi koje zauzimamo i način na koji prikazujemo aktualna događanja kroje našu viziju društva i pravednosti i utječu na buduća ponašanja pojedinca. Blago kažnjavanje počinitelja kaznenog djela spolne zlouporabe djeteta ne šteti samo žrtvama pojedinačnih kaznenih djela, već cijeloj zajednici, jer prikazuje takva ponašanja kao prihvatljiva i dopuštena, a žrtve dodatno stigmatizira i demoralizira u prijavljivanju kaznenih djela. Temeljem ovakvih i sličnih situacija, krojimo sustav moralnih vrijednosti koji ne odgovara suvremenom društvu. Kako bi postigli sustavne promjene i veće poštivanje fizičkog i moralnog integriteta svakog čovjeka potrebno je djelovati dosljedno i kontinuirano, u svakom pojedinom slučaju ugrožavanja ljudskih prava, osobito kada se to odnosi na živote ranjivih skupina, poput djece.

Posljednje

8. rujna 2021.
Reakcija na navode koji se pojavljuju u seriji članaka novinarke Jelene Jindre na portalu H-Alter pod nazivom “Sustav za zaštitu ili za zlostavljanje djece?”

U svojem svakodnevnom radu svjedočimo tome da se žrtve često boje prijaviti nasilje, a rastući razlog strahu od prijave upravo je i strah da će ih institucije optužiti za “otuđenje” i oduzeti im dijete ako se/ga pokušaju zaštititi od nasilnika. U zadnja dva mjeseca na portalu H-alter izašla je serija članaka novinarke Jelene Jindre pod […]

Više
7. rujna 2021.
Fotkaj, snimi, objavi: Jutros sam stala!

Mreža "4. smjena - nevidljivi rad" čiji je fokus usklađivanje privatnog i poslovnog života žena i muškaraca pokreće kampanju #JutrosSamStala kojoj je cilj osvijestiti javnost o svakodnevnom neplaćenom kućanskom radu koji se smatra „ženskim“.  Peglanje, čišćenje, kuhanje, pranje odjeće, planiranje, briga o djeci... Što bi se dogodilo da žene stanu s kućanskim poslovima? Kaos? Tko […]

Više
6. rujna 2021.
Održan treći trening za jačanje kapaciteta mreže „4. smjena – nevidljivi rad“

Stvaranje i promicanje adekvatnih uvjeta za usklađivanje privatnog i poslovnog života žena i muškaraca postao je nužan preduvjet za unapređenje položaja žena na tržištu rada, stvaranje uvjeta za ostvarenje potpune rodne ravnopravnosti te suzbijanje ekonomskog nasilja prema ženama, koje je često direktno povezano s nemogućnošću žena da uspješno usklade poslovni život i brigu o zavisnim […]

Više
VIJESTI
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram