22. studenoga 2010.

Preporuke s konferencije "Žene u politici: Strategije za postizanje rodne jednakosti"

Preporuke

Međunarodna konferencija Žene u politici: Strategije za postizanje rodne jednakosti u organizaciji CESI–Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, uz potporu Francuskog veleposlanstva u Hrvatskoj te u suradnji s udrugama B.a.b.e., Domine, Delfin i Centar za građanske inicijative-CGI održana je 5. studenog 2010. godine u Zagrebu. Konferencija je organizirana u cilju poticanja rasprave o participativnoj demokraciji te povećanja i poticanja sudjelovanja žena na mjestima odlučivanja, a posebno u politici u kontekstu predstojećih izbora. Prisustvovale su joj 91 sudionica iz nevladinih organizacija, parlamentarnih stranaka, sindikata i institucija. Teme konferencije bile su sudjelovanje žena na mjestima odlučivanja u političkom i javnom životu, participativna demokracija, rodna jednakost u lokalnoj zajednici te strategije za osnaživanje i sudjelovanje žena u "izbornim utrkama". Izlagačice su bile predstavnice institucija, aktivistkinje i političarke iz Francuske, Hrvatske, Srbije te Bosne i Hercegovine. Kao rezultat opsežne rasprave i razmjene iskustva sudionica izrađene su preporuke za povećanje političke participacije žena. Preporuke su namijenjene političkim strankama, tijelima javne vlasti te medijima te će se koristiti u budućim aktivnostima koje će se odvijati u okviru predizborne kampanje za slijedeće parlamentarne izbore u Hrvatskoj .

 

Preporuke političkim strankama

 • Izraditi strategiju za uključivanje žena u stranku te izraditi plan djelovanja za postizanje uravnotežene zastupljenosti žena i muškaraca.
 • Uvesti rodne kvote u stranačke statute.
 • Poticati osnivanje, osnaživanje i djelovanje stranačkih organizacija žena na svim razinama stranke.
 • Organizirati i poticati edukaciju članica i članova stranke o rodno osviještenoj politici i rodnoj ravnopravnosti.
 • Izrađivati rodno osjetljive stranačke programe.
 • Osuditi i sankcionirati seksističke i diskriminatorne istupe pojedinih članova/članica stranke.
 • U komunikaciji s javnošću i političkoj promidžbi izbjegavati stereotipno prikazivanje žena.
 •  Promovirati rodnu ravnopravnost kao temeljnu društvenu vrijednost.

Preporuke tijelima vlasti

 • U izradu i provođenje javnih politika uključiti rodnu perspektivu te provoditi rodno osviještenu politiku.
 • Stvarati rodno osjetljive proračune na svim razinama.
 • Osigurati financijske i materijalne uvjete za rad institucionalnih mehanizama za promicanje ravnopravnosti spolova.
 • Osigurati ravnomjernu zastupljenost žena i muškaraca u javnim tijelima.
 • Osigurati financijsku podršku za provođenje kampanja i akcija koje imaju za svrhu unaprijediti položaj žena u društvu.
 • Uvažavati i promicati rodno osjetljivu statistiku.
 • Promovirati rodnu ravnopravnost kao temeljnu društvenu vrijednost.
 • Izraditi analizu ekonomske moći žena koja će uključivati informacije o ženskom vlasništvu imovine.

Preporuke medijima

 • Prilikom stvaranja programa voditi računa o ravnomjernoj zastupljenosti žena i muškaraca u programskim sadržajima.
 • Izbjegavati stvaranje "getoiziranih" emisija na način da o položaju žena isključivo govore i raspravljaju žene.
 • Podržati kampanje i akcije za poboljšanje položaja žena u društvu.
 • Promovirati rodnu ravnopravnost kao temeljnu društvenu vrijednost.

 

Posljednje

8. rujna 2021.
Reakcija na navode koji se pojavljuju u seriji članaka novinarke Jelene Jindre na portalu H-Alter pod nazivom “Sustav za zaštitu ili za zlostavljanje djece?”

U svojem svakodnevnom radu svjedočimo tome da se žrtve često boje prijaviti nasilje, a rastući razlog strahu od prijave upravo je i strah da će ih institucije optužiti za “otuđenje” i oduzeti im dijete ako se/ga pokušaju zaštititi od nasilnika. U zadnja dva mjeseca na portalu H-alter izašla je serija članaka novinarke Jelene Jindre pod […]

Više
7. rujna 2021.
Fotkaj, snimi, objavi: Jutros sam stala!

Mreža "4. smjena - nevidljivi rad" čiji je fokus usklađivanje privatnog i poslovnog života žena i muškaraca pokreće kampanju #JutrosSamStala kojoj je cilj osvijestiti javnost o svakodnevnom neplaćenom kućanskom radu koji se smatra „ženskim“.  Peglanje, čišćenje, kuhanje, pranje odjeće, planiranje, briga o djeci... Što bi se dogodilo da žene stanu s kućanskim poslovima? Kaos? Tko […]

Više
6. rujna 2021.
Održan treći trening za jačanje kapaciteta mreže „4. smjena – nevidljivi rad“

Stvaranje i promicanje adekvatnih uvjeta za usklađivanje privatnog i poslovnog života žena i muškaraca postao je nužan preduvjet za unapređenje položaja žena na tržištu rada, stvaranje uvjeta za ostvarenje potpune rodne ravnopravnosti te suzbijanje ekonomskog nasilja prema ženama, koje je često direktno povezano s nemogućnošću žena da uspješno usklade poslovni život i brigu o zavisnim […]

Više
VIJESTI
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram