babe@babe.hr
+385 1 4663 666

22. studenoga 2010.

Preporuke s konferencije "Žene u politici: Strategije za postizanje rodne jednakosti"

Preporuke

Međunarodna konferencija Žene u politici: Strategije za postizanje rodne jednakosti u organizaciji CESI–Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, uz potporu Francuskog veleposlanstva u Hrvatskoj te u suradnji s udrugama B.a.b.e., Domine, Delfin i Centar za građanske inicijative-CGI održana je 5. studenog 2010. godine u Zagrebu. Konferencija je organizirana u cilju poticanja rasprave o participativnoj demokraciji te povećanja i poticanja sudjelovanja žena na mjestima odlučivanja, a posebno u politici u kontekstu predstojećih izbora. Prisustvovale su joj 91 sudionica iz nevladinih organizacija, parlamentarnih stranaka, sindikata i institucija. Teme konferencije bile su sudjelovanje žena na mjestima odlučivanja u političkom i javnom životu, participativna demokracija, rodna jednakost u lokalnoj zajednici te strategije za osnaživanje i sudjelovanje žena u "izbornim utrkama". Izlagačice su bile predstavnice institucija, aktivistkinje i političarke iz Francuske, Hrvatske, Srbije te Bosne i Hercegovine. Kao rezultat opsežne rasprave i razmjene iskustva sudionica izrađene su preporuke za povećanje političke participacije žena. Preporuke su namijenjene političkim strankama, tijelima javne vlasti te medijima te će se koristiti u budućim aktivnostima koje će se odvijati u okviru predizborne kampanje za slijedeće parlamentarne izbore u Hrvatskoj .

 

Preporuke političkim strankama

 • Izraditi strategiju za uključivanje žena u stranku te izraditi plan djelovanja za postizanje uravnotežene zastupljenosti žena i muškaraca.
 • Uvesti rodne kvote u stranačke statute.
 • Poticati osnivanje, osnaživanje i djelovanje stranačkih organizacija žena na svim razinama stranke.
 • Organizirati i poticati edukaciju članica i članova stranke o rodno osviještenoj politici i rodnoj ravnopravnosti.
 • Izrađivati rodno osjetljive stranačke programe.
 • Osuditi i sankcionirati seksističke i diskriminatorne istupe pojedinih članova/članica stranke.
 • U komunikaciji s javnošću i političkoj promidžbi izbjegavati stereotipno prikazivanje žena.
 •  Promovirati rodnu ravnopravnost kao temeljnu društvenu vrijednost.

Preporuke tijelima vlasti

 • U izradu i provođenje javnih politika uključiti rodnu perspektivu te provoditi rodno osviještenu politiku.
 • Stvarati rodno osjetljive proračune na svim razinama.
 • Osigurati financijske i materijalne uvjete za rad institucionalnih mehanizama za promicanje ravnopravnosti spolova.
 • Osigurati ravnomjernu zastupljenost žena i muškaraca u javnim tijelima.
 • Osigurati financijsku podršku za provođenje kampanja i akcija koje imaju za svrhu unaprijediti položaj žena u društvu.
 • Uvažavati i promicati rodno osjetljivu statistiku.
 • Promovirati rodnu ravnopravnost kao temeljnu društvenu vrijednost.
 • Izraditi analizu ekonomske moći žena koja će uključivati informacije o ženskom vlasništvu imovine.

Preporuke medijima

 • Prilikom stvaranja programa voditi računa o ravnomjernoj zastupljenosti žena i muškaraca u programskim sadržajima.
 • Izbjegavati stvaranje "getoiziranih" emisija na način da o položaju žena isključivo govore i raspravljaju žene.
 • Podržati kampanje i akcije za poboljšanje položaja žena u društvu.
 • Promovirati rodnu ravnopravnost kao temeljnu društvenu vrijednost.

 

Posljednje

21. svibnja 2024.
Najava: Završna konferencija projekta "puSHEd - protect, understand, support: help the elderly"

Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. organizira Završnu konferenciju u sklopu projekta „puSHEd – protect, understand, support: help the elderly“, Projekt je financiran sredstvima iz Citizens, Equality, Rights and Values programa Europske unije. Cilj projekta je prevencija i suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja prema ženama starije životne dobi razvojem rodno specifičnih odgovora u pružanju podrške žrtvama i podizanjem kapaciteta […]

Više
8. svibnja 2024.
Vijeće EU prvi puta u povijesti odobrilo europski zakon o sprečavanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Jučer, 7. svibnja 2024., Vijeće EU prvi puta u povijesti odobrilo je europski zakon o sprečavanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. EU Direktiva 2022/0066 sadrži mjere za sprečavanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji i uspostavlja standarde zaštite žrtava. U nastavku je prikaz osnovnih značajki ovog EU zakona.  Kriminalizira se: genitalno sakaćanje, […]

Više
26. travnja 2024.
B.a.B.e. obilježavaju 30 godina postojanja

Danas obilježavamo 30 godina postojanja naše udruge, tri desetljeća posvećenih borbi protiv nasilja nad ženama i ostvarivanju jednakih prava u društvu. Ovaj jubilej je i vrijeme za duboko promišljanje o našim dosadašnjim postignućima i budućim izazovima. U narednom periodu i nadalje ćemo se posvetiti ozbiljnom preispitivanju strategije za borbu protiv ultrakonzervativnih trendova koji ugrožavaju stečena […]

Više
24. travnja 2024.
Anketni upitnik

Udruga B.a.B.e. provodi istraživanje javnog mnijenja u sklopu projekta "puSHEd - protect, understand, support; help the elderly". Cilj istraživanja je ispitati stavove opće populacije Republike Hrvatske o nasilju prema ženama nakon provedene javne kampanje pod nazivom "Prijavite one koji obezvrijeđuju zlatne godine" koja je za cilj imala podizanje svijesti o predmetnom problemu te će se […]

Više
VIJESTI
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram