19. siječnja 2011.

Zaključci s Međunarodne / regionalne konferencija o suzbijanju diskriminacije

  • · Analiza stanja

- u svim promatranim zemljama postoje neki zajednički izazovi u prvom periodu provedbe novih zakona o suzbijanju diskriminacije;

- malo je sudske prakse u području suzbijanja diskriminacije;

- nedostatna statistika – treba odrediti središnje mjesto pohranjivanja podataka, usuglasiti metodologiju praćenja i obratiti pažnju na povjerljivost podataka;

- generalno je slaba informiranost građana o zakonskom okviru, a posebno tijelima za suzbijanje diskriminacije te ulozi umješača;

- postoje strukturni problemi u državnome aparatu koji perpetuiraju diskriminaciju (BiH, izborni zakon);

- potrebna je sustavnija i kontinuirana veza između civilnoga sektora i središnjeg državnoga tijela za suzbijanje diskriminacije, ali je potrebna i aktivnija uloga OCD u ovome području (udružna tužba, umješač i ostale policy aktivnosti);

- postoji veza između Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i Zakona o suzbijanju diskriminacije (mali broj korisnika Zakona o BPP i time manji broj tužbi za diskriminaciju s obzirom na marginalizirane skupine koje su najčešće objekt diskriminacije). Preporučuju se izmjene postojećih Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći;

- problematičnost konzultacijskog procesa u Izmjenama i dopunama zakona o suzbijanju diskriminacije: relevantni dionici, kao što je Ured pučkoga pravobranitelja, nisu informirani o tome u kojoj je fazi dorade zakona o suzbijanju diskriminacije, a sastanci povjerenstva za izmjene i dopune zakona nisu nastavljeni;

- u slučaju hrvatskoga Zakona o suzbijanju diskriminacije prepoznati su sljedeći problemi koji mogu biti predmet izmjena: neodređenost nekih od osnova diskriminacije – potrebno definiranje i ostavljanje liste otvorenom; velik broj iznimaka te problematičnost nekih od njih ( 8,9, 10), dok neke nedostaju (npr. progresivno oporezivanje); postoji praznina između kaznenoga zakonodavstva i Zakona o suzbijanju diskriminacije, nepostojanje sankcije u svim slučajevima kada se ne odgovara/ne dostavljaju podaci Pučkome pravobranitelju;

- u slučaju provedbe hrvatskoga Zakona o suzbijanju diskriminacije iz izvješća Pučkoga pravobranitelja, kao i izvještaja OCD, razvidno je da su dominantne osnove diskriminacije u proteklome razdoblju: spol, invaliditet i etnicitet.

 

  • · Koraci koji će se poduzeti / preporuke

- Kuće ljudskih prava i HPC de, u suradnji, organizirati dodatnu edukaciju s pravnim ekspertima za OCD, a na temu udružne tužbe i umješača;

- Kuće ljudskih prava u suradnji s organizatorima konferencije, prikupit de podatke o svim projektima koje se u području suzbijanja diskriminacije trenutno u Hrvatskoj provode od strane aktera civilnoga društva i organizirati inicijalni sastanak, kako bi se aktivnosti bolje koordinirale;

- Kuće ljudskih prava Zagreb, Kuće ljudskih prava Sarajevo i Helsinški komitet Srbije zajedničkim će se priopćenjem obratiti javnosti i relevantnim institucijama na temu uspostavljanja kontinuirane suradnje u području suzbijanja diskriminacije. Kuće ljudskih prava Sarajevo već priprema projekt u kojem de navedene organizacije raditi kao partneri;

- pozivaju se OCD da što više koriste Zakon o suzbijanju diskriminacije, posebno mogućnost udružne tužbe. Udružne tužbe je važno podizati, iako nismo 100% sigurni  da će proći, a sve kako bi se razvila sudska praksa. Također se preporuča istovremeno podnošenje i privatne i udružne tužbe. Prilikom podizanja tužbi važno je pozivati se na prakse ECHR i ECJ. U tom smislu potrebno je prevoditi presude ECHR, tj. apelirati na Ministarstvo pravosuđa da se iste brže prevode, makar u nekoliko prvih dana nakon presude da se prevede sažetak presude;

- Udruge koje žele podizati udružne tužbe trebale bi u svoje Statute ugraditi aktivnost "zaštita prava na jednako postupanje" kako tužbe ne bi bilo odbačene iz formalnih razloga;

- organizatori konferencije uputiti de službeni dopis nadležnim tijelima kako bi saznali u kojoj su fazi izmjene i dopune Zakona o suzbijanju diskriminacije te pozvali na otvaranje procesa donošenja Zakona svim zainteresiranim dionicima.

  • · Zaključci oko suradnje OCD sa Uredom Pučkog pravobranitelja

Suradnja središnjih tijela za suzbijanje diskriminacije i OCD:

-Suradnja između središnjega tijela za suzbijanje diskriminacije, posebnih pravobraniteljstava i OCD može se odvijati i treba nadalje razvijati na sljedećim razinama: suradnja i razmjena informacija o konkretnim individualnim slučajevima, razmjena opisa slučajeva i studija slučajeva, aktivnosti na policy razini (edukacije, zagovaranje, osvješćivanje javnosti), ukazivanje na diskriminatorne odredbe zakona i propisa, kao i diskriminatorne prakse, vođenje statistika o slučajevima diskriminacije;

-U vezi s vođenjem statistike o slučajevima diskriminacije, potrebno je izraditi zajednički protokol/obrazac za praćenje prijava u adekvatno kapacitiranim OCD i PP. U tu de svrhu Centar za ljudska prava organizirati zajednički sastanak OCD, sindikalnih središnjica, HUP i Ureda PP te posebnih pravobraniteljica;

-Rezultat toga bit će – zajednički obrazac praćenja slučajeva diskriminacije – bit će distribuiran regionalnim sudionicima/ama konferencije;

- Predloženo je također, u hrvatskome slučaju, će se nekim od zakona riješi uloga Pučkoga pravobranitelja kao središnjega tijela u suzbijanju diskriminacije i kao umješača – sui generis, čime bi se osiguralo stvaranje baze podataka (sustava obavješćivanja) svih slučajeva na sudovima, te informacija u kojoj je fazi slučaj.

Posljednje

15. ožujka 2023.
Edukacija o sigurnosti, rizicima, samozaštiti i reagiranju u kriznim i izvanrednim situacijama

Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. s partnerima  Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima i Vukovarsko-srijemskom županijom, u sklopu projekta "ZVONO - Znanjem i vještinama osnažujemo nevladine organizacije" UP.04.2.1.11.0156 organizira „Edukaciju o sigurnosti, rizicima, samozaštiti i reagiranju u kriznim i izvanrednim situacijama“. Radionica će se održati online, putem Zoom aplikacije, dana 24. ožujka 2023. godine, […]

Više
15. ožujka 2023.
Dvodnevna radionica „Strateško planiranje“

Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. s partnerima  Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima i Vukovarsko-srijemskom županijom, u sklopu projekta "ZVONO - Znanjem i vještinama osnažujemo nevladine organizacije" UP.04.2.1.11.0156 organizira dvodnevnu radionicu „Strateškog planiranja“. Radionica će se održati online, putem Zoom aplikacije, dana 16. i 17. ožujka 2023. godine, u trajanju od 10,00h do 14,30h. […]

Više
17. veljače 2023.
Edukacija učinkovitog javnog zagovaranja i javnog komuniciranja

Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. s partnerima  Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima i Vukovarsko-srijemskom županijom, u sklopu projekta "ZVONO - Znanjem i vještinama osnažujemo nevladine organizacije" UP.04.2.1.11.0156 organizira „Edukaciju učinkovitog javnog zagovaranja i javnog komuniciranja“. Radionica će se održati online, putem Zoom aplikacije, dana 22. veljače 2023. godine, od 10:00 do 14:30 sati. […]

Više
16. veljače 2023.
Na završnoj konferenciji o online nasilju prema ženama predstavljena postignuća i planovi projekta SURF and SOUND

Udruga B.a.B.e. održala je u partnerstvu s Agencijom za elektroničke medije završnu konferenciju na temu online nasilja prema ženama u okviru projekta SURF and SOUND. Ovom su prilikom, 15. veljače u Kući Europe u Zagrebu, predstavljeni ostvareni rezultati te planirane aktivnosti u provođenju nastavka projekta SURF and SOUND 2.0 tijekom sljedeće dvije godine. Konzorciju partnera pridružuju se Ravnateljstvo […]

Više
VIJESTI
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram