16. veljače 2011.

Protestno pismo upućeno Delegaciji EU u Hrvatskoj

Zagreb, 16. veljače 2011.

Vaša Ekselencijo,

Delegacija Europske Unije u Hrvatskoj i Ministarstvo pravosuđa RH, ugostit će 1. ožujka u Zagrebu sudionike edukativne konferencije "Hrvatski mediji protiv korupcije", koja se održava u sklopu projekta "Jačanje međuagencijske suradnje u borbi protiv korupcije – Kampanja za podizanje svijesti", financiranog u sklopu EU IPA 2007 programa za Hrvatsku.

Na konferenciji će uvodna izlaganja održati Predsjednik RH g. Ivo Josipović, hrvatska premijerka gđa. Jadranka Kosor i Vi, kao šef Delegacije EU u RH, što cijelom događaju unaprijed daje izniman značaj u odnosu na slične manifestacije kojima je problem korupcije bio i jest u fokusu pažnje.

S naročitim žaljenjem ustanovili smo da su među najvažnijim panelistima najavljeni g. Ninoslav Pavić, predsjednik kompanije EPH, dvojica vodećih novinara EPH, g. Denis Kuljiš i g. Gordan Malić te Renato Kunić, v.d. Informativnog programa HTV-a.

EPH koncern i vodstvo HRT-a u hrvatskom novinarstvu i širokoj javnosti predstavljaju simbol  represije nad novinarskim slobodama, osobito kada je u pitanju izvještavanje o korupciji. Pitanje tijesnih poslovno-novinarskih veza između koncerna EPH i bivšeg premijera Ive Sanadera, koji se nalazi u salzburškom zatvoru zbog sumnji u korupcijska djela, bezbroj je puta otvarano u nezavisnim medijima i intelektualnim krugovima. Dio poslova još je uvijek predmet pretkaznenog postupka kojim upravlja Državno odvjetništvo RH.

Otkazi, cenzura i ostali oblici terora nad novinarima koji se bave korupcijom dio je EPH-ove i HRT-ove rutine, čije se posljedice po novinarsku profesiju i cjelokupnu hrvatsku javnost još  zbrajaju i analiziraju.

Izbor ključnih ljudi EPH-a i HRT-a kao glavnih panelista u raspravi o medijima i korupciji smatramo potpuno promašenim, tim više što se konferencija odvija na vrlo visokom nivou, a pod financijskom i organizacijskom potporom EU-a.

Činjenicu da će se to dogoditi držimo zasebnim skandalom.

Srdačno,
Nataša Škaričić, novinarka;
Plenum Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
prof. dr. sc. Lada Čale Feldman,  FFZG;
prof. dr. sc. Morana Čale,  FFZG;
prof. dr. sc. Vlasta Erdeljac, FFZG;
dr. sc. Hrvoje Jurić, FFZG;
dr.sc. Viktorija Car,  FPZG,
Velimir Visković, predsjednik Hrvatskog društva književnika;
Suzana Jašić (GONG);
Jelena Berković (GONG);
Branka Šesto;
Jasna Babić, novinarka;
Heni Erceg, novinarka;
Lado Tomičić, novinar;
Ana Benačić, novinarka;
Kuća ljudskih prava Zagreb i njezina Grupa za slobodne i odgovorne medije SOM, Zagreb;
Sanja Sarnavka;
Igor Roginek, Documenta;
Gordan Bosanac, Centar za mirovne studije

 

 __________________________________________________________________________

 

Delegation of the European Union to the Republic of Croatia

His Excellency Paul Vandoren

 

February 16, 2011

 

Your Excellency,

 

On the 1st of March 2011, Delegation of the European Union to the Republic of Croatia and the Croatian Ministry of Justice will host in Zagreb the participants of the conference "The Croatian Media Against Corruption", which is a part of the wider project "Strengthening of Interagency Cooperation in the Fight against Corruption – The Campaign to Raise Public Awareness", funded under the EU IPA 2007 Programme for Croatia.

 

Opening speech will be delivered by the President of the Republic of Croatia, Mr. Ivo Josipović, Croatian Prime Minister, Ms. Jadranka Kosor and You, as the Head of the EU Delegation in Croatia, which transforms the whole conference into an extremely important event, especially in comparison to similar manifestations which have dealt with the issue of corruption.

 

Unfortunately, as responsible citizens, we are obliged to articulate our shock and disagreement when looking at the list of key speakers and names of  Mr. Ninoslav Pavić, the President of EPH, two leading EPH journalists, Mr. Denis Kuljiš and Mr. Gordan Malić, and Mr. Renato Kunić, the Acting Editor In-Chief of the News Programme at the Croatian National Television.

 

To Croatian journalists, intellectuals and responsible citizens, the EPH corporation and the HTV management represent the symbol of repression of journalist rights, especially the freedom of investigation and reporting on corruption. Moreover, close business ties between the EPH corporation and ex-Prime Minister Mr. Ivo Sanader, who is held in custody in Austria on the charges of corruption, has been repeatedly questioned and commented in the Croatian independent media and intellectual circles. Nature of this relationship and certain financial transactions are still a subject of the police investigation initiated by the State Attorney's Office.

 

Dismissals, censorship and other forms of terror inflicted upon journalists who dare to investigate corruption is a part of the EPH's and HTV's routine, and its consequences on journalist profession and the entire Croatian public sphere are yet to be evaluated and measured.

 

Consequently, we need to express deep concern and discontent with the participation of leading EPH manager and journalists, as well as the Acting Editor In-Chief of HTV in a debate on the topic of the media and corruption as key speakers in main panels.

 

We think that this is extremely scandalous to invite them and give a floor as key panellists at such a high level conference, and with the financial and organisational support of the European Union. 

 

Sincerely,

Nataša Škaričić, journalist

Plenum of the Faculty of Humanities and Social Sciences, Zagreb

PhD Lada Čale Feldman,  FHSS

PhD Morana Čale,  FHSS

PhD Vlasta Erdeljac, FHSS

PhD Hrvoje Jurić, assistent, FHSS

PhD Viktorija Car, assistant, Faculty of Political Science Zagreb

Velimir Visković, Croatian Writers' Association, president

Suzana Jašić (GONG)

Jelena Berković (GONG)

Branka Šesto

Jasna Babić, journalist

Heni Erceg, journalist

Lado Tomičić, journalist

Ana Benačić, journalist

Human Rights House, Zagreb and its Freedom od Expression Committee SOM, Zagreb

Sanja Sarnavka

Igor Roginek, Documenta

Gordan Bosanac, Center for Peace Studies, Zagreb

Posljednje

15. ožujka 2023.
Edukacija o sigurnosti, rizicima, samozaštiti i reagiranju u kriznim i izvanrednim situacijama

Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. s partnerima  Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima i Vukovarsko-srijemskom županijom, u sklopu projekta "ZVONO - Znanjem i vještinama osnažujemo nevladine organizacije" UP.04.2.1.11.0156 organizira „Edukaciju o sigurnosti, rizicima, samozaštiti i reagiranju u kriznim i izvanrednim situacijama“. Radionica će se održati online, putem Zoom aplikacije, dana 24. ožujka 2023. godine, […]

Više
15. ožujka 2023.
Dvodnevna radionica „Strateško planiranje“

Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. s partnerima  Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima i Vukovarsko-srijemskom županijom, u sklopu projekta "ZVONO - Znanjem i vještinama osnažujemo nevladine organizacije" UP.04.2.1.11.0156 organizira dvodnevnu radionicu „Strateškog planiranja“. Radionica će se održati online, putem Zoom aplikacije, dana 16. i 17. ožujka 2023. godine, u trajanju od 10,00h do 14,30h. […]

Više
17. veljače 2023.
Edukacija učinkovitog javnog zagovaranja i javnog komuniciranja

Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. s partnerima  Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima i Vukovarsko-srijemskom županijom, u sklopu projekta "ZVONO - Znanjem i vještinama osnažujemo nevladine organizacije" UP.04.2.1.11.0156 organizira „Edukaciju učinkovitog javnog zagovaranja i javnog komuniciranja“. Radionica će se održati online, putem Zoom aplikacije, dana 22. veljače 2023. godine, od 10:00 do 14:30 sati. […]

Više
16. veljače 2023.
Na završnoj konferenciji o online nasilju prema ženama predstavljena postignuća i planovi projekta SURF and SOUND

Udruga B.a.B.e. održala je u partnerstvu s Agencijom za elektroničke medije završnu konferenciju na temu online nasilja prema ženama u okviru projekta SURF and SOUND. Ovom su prilikom, 15. veljače u Kući Europe u Zagrebu, predstavljeni ostvareni rezultati te planirane aktivnosti u provođenju nastavka projekta SURF and SOUND 2.0 tijekom sljedeće dvije godine. Konzorciju partnera pridružuju se Ravnateljstvo […]

Više
VIJESTI
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram