4. listopada 2011.

Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama organiziran je Okrugli stol na temu Zaštita od nasilja u obitelji - ocjena stanja i moguća poboljšanja.

Republika Hrvatska učinila je veliki napredak u normativnom uređenju zaštite od nasilja u obitelji, preuzela je niz obveza propisanih međunarodnim ugovorima. Činjenica je da se protiv počinitelja nasilja u obitelji vode prekršajni i kazneni postupci te da su mnogi počinitelji i sankcionirani. No, činjenica je također da se i nadalje u obitelji žene (i djecu) najčešće ranjava, ubija i zlostavlja.

Je li postojeći sustav zaštite od obiteljskog nasilja cjelovit i istinski učinkovit, je li prekršajno ili kazneno kažnjavanje dovoljno za      suzbijanje i/ili prevenciju nasilja, kako se zakoni provode u praksi, može li se sustav zaštite poboljšati i na koji način?  Ovo su samo neka od pitanja o kojima se raspravljalo.

Uvodna izlaganja održale/i su Sanja Sarnavka, BaBe!;  Željko Sabo, gradonačelnik Grada Vukovara;  Renata Odeljan, Ministarstvo unutarnjih poslova;  Ankica Sabo, sutkinja Prekršajnog suda u Vukovaru; Ljubica Matijević Vrsaljko, odvjetnica;  Viktorija Brajković, socijalna radnica Centra za socijalnu skrb Vukovar i  Ana Šutalo, socijalna radnica Sigurne kuće Vukovarsko srijemske – županije.

Ujedno predstavljen i dvogodišnji projekt BaBa koji financira UN Trust Fund against Violence against Women  koji će se u cijelosti provoditi na području Vukovarsko-srijemske županije. Projektom se želi osigurati međusektorski timski rad sa žrtvama nasilja, osiguravanje alternativnog smještaja za žene i djecu žrtve nasilja koje nemaju kamo nakon boravka u Sigurnoj kući, ali se želi i kreirati kurikulum kojim će se u višim razredima osovnih i u srednjim školama  pokušati rodno uvjetovano nasilje prevenirati.

Od listopada se kreće u provedbu projektnih aktivnosti u suradnji s partnerima na projektu: Grad Vukovar, Centar za socijalnu skrb Vukovar, Učenički dom Vukovar, osnovne škole Antun Bauer i Dragutin Tadijanović i Učilište Dabro.

Posljednje

15. ožujka 2023.
Edukacija o sigurnosti, rizicima, samozaštiti i reagiranju u kriznim i izvanrednim situacijama

Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. s partnerima  Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima i Vukovarsko-srijemskom županijom, u sklopu projekta "ZVONO - Znanjem i vještinama osnažujemo nevladine organizacije" UP.04.2.1.11.0156 organizira „Edukaciju o sigurnosti, rizicima, samozaštiti i reagiranju u kriznim i izvanrednim situacijama“. Radionica će se održati online, putem Zoom aplikacije, dana 24. ožujka 2023. godine, […]

Više
15. ožujka 2023.
Dvodnevna radionica „Strateško planiranje“

Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. s partnerima  Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima i Vukovarsko-srijemskom županijom, u sklopu projekta "ZVONO - Znanjem i vještinama osnažujemo nevladine organizacije" UP.04.2.1.11.0156 organizira dvodnevnu radionicu „Strateškog planiranja“. Radionica će se održati online, putem Zoom aplikacije, dana 16. i 17. ožujka 2023. godine, u trajanju od 10,00h do 14,30h. […]

Više
17. veljače 2023.
Edukacija učinkovitog javnog zagovaranja i javnog komuniciranja

Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. s partnerima  Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima i Vukovarsko-srijemskom županijom, u sklopu projekta "ZVONO - Znanjem i vještinama osnažujemo nevladine organizacije" UP.04.2.1.11.0156 organizira „Edukaciju učinkovitog javnog zagovaranja i javnog komuniciranja“. Radionica će se održati online, putem Zoom aplikacije, dana 22. veljače 2023. godine, od 10:00 do 14:30 sati. […]

Više
16. veljače 2023.
Na završnoj konferenciji o online nasilju prema ženama predstavljena postignuća i planovi projekta SURF and SOUND

Udruga B.a.B.e. održala je u partnerstvu s Agencijom za elektroničke medije završnu konferenciju na temu online nasilja prema ženama u okviru projekta SURF and SOUND. Ovom su prilikom, 15. veljače u Kući Europe u Zagrebu, predstavljeni ostvareni rezultati te planirane aktivnosti u provođenju nastavka projekta SURF and SOUND 2.0 tijekom sljedeće dvije godine. Konzorciju partnera pridružuju se Ravnateljstvo […]

Više
VIJESTI
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram