babe@babe.hr
+385 1 4663 666

19. veljače 2014.

Hoće li Ministarstvo financija zbog kukolja sažgati žito?

IP 31/2014

POVODOM SABORSKE RASPRAVE O PRIJEDLOGU ZAKONA
O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA:

Udruge, socijalne zadruge i socijalna poduzeća podržavaju uvođenje načela dobrog financijskog upravljanja i kontrola koje se očituju kroz namjensko, racionalno i transparentno raspolaganje financijskom i nefinancijskom imovinom neprofitnih organizacija. Isto tako, podržavaju i obvezu javne objave financijskih izvještaja kroz Registar neprofitnih organizacija te postavljanje okvira za financijsko planiranje poslovanja neprofitnih organizacija jer se time doprinosi ostvarenju načela javnosti i transparentnosti poslovanja neprofitnih organizacija.

Međutim, neophodno je promijeniti problematičnu odredbu Prijedloga Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija koji u čl. 33 definira obvezu osnivanja trgovačkog društva ili drugog oblika udruživanja koji nije neprofitni za potrebe obavljanja gospodarske djelatnosti, ukoliko organizacija ostvari više od 230.000 kn prihoda godišnje.

Spomenuta odredba sadrži niz problema:
1) odredba nije razmjerna (proporcionalna) cilju i svrsi koja se želi postići - sprječavanju i razotkrivanju onih organizacija koje za svoje poslovne potrebe zloupotrebljavaju neprofitni pravni status;
2) neprofitnim se organizacijama ograničava izbor strategije djelovanja u ostvarenju svojih legitimnih i legalnih ciljeva i neprofitne misije;
3) stvaraju se potencijalne barijere za razvoj socijalnog poduzetništva, a time i za uspješno korištenje Europskog socijalnog fonda, što je suprotno nacionalnim strategijama za poticanje razvoja civilnog društva te borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti;
4) propisuju se obveze koje je nemoguće realizirati u okviru postojećeg zakonodavstva - osnivanje nove pravne osobe koja nije neprofitna od strane neprofitne ustanove socijalne skrbi, socijalne zadruge, itd.;
5) dovodi u pitanje dugoročnu samoodrživost organizacija civilnog društva budući da će se negativno odraziti na stabilnost radnih mjesta u neprofitnim organizacijama, što je u koliziji sa strateškim programima financiranja organizacija civilnog društva u proteklih deset godina;
6) regulira materiju koja je već regulirana u Zakonu o porezu na dobit ;
7) postavlja se proizvoljan financijski limit od 230.000 kn bez analitičkih pokazatelja i obrazloženja.

Zbog svega navedenog predlaže se brisanje članka 33. Prijedloga Zakona i propisivanje novoga članka koji bi se dodao Glavi VI Financijsko izvještavanje ili bi činio novu Glavu VII Gospodarske djelatnosti i financijsko izvještavanje, sa sljedećim odredbama:
1) neprofitne organizacije mogu obavljati gospodarske djelatnosti i u tu svrhu raspolagati imovinom sukladno Zakonu i Statutu/Pravilima zadruga;
2) pod gospodarskom djelatnošću u smislu ovoga Zakona podrazumijeva se prodaja ili razmjena roba i usluga na tržištu u tržišnim uvjetima radi ostvarivanja viška prihoda;
3) gospodarsku djelatnost neprofitna organizacija ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe;
4) ako u obavljanju gospodarske djelatnosti neprofitna organizacija ostvari višak prihoda nad rashodima, on se mora, sukladno Statutu i Financijskom planu, koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih Statutom;
5) neprofitna organizacija koja obavlja gospodarske djelatnosti dužna je podnositi dodatno godišnje izvješće o prihodima i rashodima ostvarenima od gospodarske djelatnosti sa specifikacijom raspodjele viška prihoda sukladno Statutu i godišnjem Financijskom planu neprofitne organizacije.

Ovo priopćenje supotpisuju sljedeće udruge, socijalne zadruge i socijalna poduzeća:

1. ACT Grupa, Čakovec (Autonomni centar - ACT, Socijalna zadruga Humana Nova, ACT Printlab d.o.o., ACT Konto d.o.o., Centar za eko-društveni razvoj - CEDRA Čakovec)
2. AKC Attack, Zagreb
3. B.a.B.e.
4. Brodsko ekološko društvo-BED
5. CEDRA Split
6. Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje
7. Centar za zdravo odrastanje
8. Cenzura Plus, Split
9. CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje
10. Centar za građanske incijative Poreč
11. Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj - CEDRA HR, Zagreb
12. Centar za mirovne studije
13. CTK Rijeka
14. Dalmatinski odbor solidarnosti
15. DEŠA - Dubrovnik
16. Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću
17. DOOR
18. Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom - CeDePe Zagreb
19. Eko Pan
20. Ekološka udruga "Krka" Knin
21. Fade In
22. Forum za slobodu odgoja
23. GONG
24. Hrvatski savez brodomaketara, Rijeka
25. Hrvatski savez slijepih, Zagreb
26. Hrvatsko debatno društvo
27. Informativno pravni centar
28. KA-MATRIX - Udruga za društveni razvoj, Karlovac
29. Kazalište slijepih i slabovidnih Novi život, Zagreb
30. Koordinacija udruga za djecu
31. Kuća ljudskih prava
32. KUD "Sv. Jeronim", Štrigova
33. Kulturno-umjetničko društvo "Anka Ošpuh", Ludbreg
34. KURZIV - Platforma za pitanja kulture, medija i društva
35. LAG Međimurski doli i bregi
36. Lička ženska zadruga
37. Mirovna grupa Oaza Beli Manastir
38. Modra nit d.o.o, Osijek
39. Mreža centara za obrazovnu politiku
40. Mreža mladih Hrvatske
41. Mreža udruga osoba s invaliditetom Dalmacije
42. Multimedijalna udruga Lapiš, Opatija
43. Nave dumins - Modelarski institut, Rijeka
44. ODRAZ-Održivi razvoj zajednice
45. Planinarsko društvo Pliš, Klana
46. Projekt građanskih prava Sisak
47. Roda
48. Savez udruga stanara Hrvatske
49. Sjaj
50. Socijalna zadruga - Contus, Pula
51. Socijalna zadruga Miva-art, Belišće
52. Socijalna zadruga NEOS, Osijek
53. Socijalna zadruga Put, Rijeka
54. Socijalna zadruga Relax
55. Socijalno uslužna zadruga Martinov plašt, Zagreb
56. SPUK - Socijalna politika i uključivanje
57. Srpski demokratski forum
58. Transparency International Croatia
59. Udruga "Petrože-Krušljevo Selo", Oroslavje
60. Udruga Artless Bembo, Zagreb
61. Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju "Zvono", Belišće
62. Udruga K.V.A.R.K., Križevci
63. Udruga Međimurske roke, Lopatinec
64. Udruga Mi, Split
65. Udruga paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije
66. Udruga Prospero, Gračac
67. Udruga Slap, Osijek
68. Udruga slijepih Međimurske županije
69. Udruga Slobodna škola Istra, Pula
70. Udruga SQLAdria, Rijeka
71. Udruga za borbu protiv ovisnosti "Ne-ovisnost", Osijek
72. Udruga za kvalitetno življenje Krug, Pula
73. Udruga za mlade Alfa Albona, Labin
74. Udruga za nezavisnu medijsku kulturu
75. Udruga za održivi razvoj Hrvatske, Koprivnica
76. Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce
77. Udruga za promicanje kreativnosti Merlin, Pula
78. Udruga za samozastupanje
79. Udruga Zora, Čakovec
80. Udrugu Anđeli, Split
81. Uduženje za mir i ljudska prava "Baranja", Bilje
82. Volonterski centar Zagreb
83. Zagreb Pride
84. Zelena akcija
85. Zelena Istra
86. Ženska soba - Centar za seksualna prava

Posljednje

4. travnja 2024.
Tematska sustavna podrška - usklađivanje privatnog i poslovnog života

03. travnja 2024. pet je udruga potpisalo sporazume s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva za uključivanje u Tematske sustavne podrške za pet tematskih područja koja će biti značajna za razvoj hrvatskog društva u narednom periodu od četiri godine. Novi projekt udruge B.a.B.e. u okviru Tematske sustavne podrške odnosi se na usklađivanje privatnog i poslovnog života […]

Više
8. ožujka 2024.
Međunarodni dan žena

Međunarodni dan žena slavi postignuća i doprinos žena ekonomskom, socijalnom, kulturnom i političkom životu te služi kao podsjetnik na sva ona još uvijek zatomljena i osporavana ljudska prava.

Više
7. ožujka 2024.
Pokrenuta je nacionalna kampanja podizanja svijesti o online nasilju prema ženama u sklopu projekta SURF AND SOUND 2.0

Udruga B.a.B.e. i Agencija za elektroničke medije pokrenuli su nacionalnu kampanju podizanja svijesti o online nasilju prema ženama u sklopu projekta SURF AND SOUND 2.0.

Više
5. ožujka 2024.
Najava kampanje podizanja svijesti o online nasilju nad ženama u sklopu projekta SURF AND SOUND 2.0

U srijedu 6. ožujka 2024. održat će se skup koji će označiti početak nacionalne kampanje provođene u sklopu projekta SURF&SOUND 2.0, usmjerenog suzbijanju i prevenciji online nasilja nad ženama.

Više
VIJESTI
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram