babe@babe.hr
+385 1 4663 666

O nama

Misija

Kroz zaštitu, podršku, savjetovanje i zagovaranje promičemo rodnu ravnopravnost i tražimo jednake
mogućnosti za sve u svim sferama
društvenog života!

Vizija

Za društvo ravnopravnih, emancipiranih i
aktivnih pojedinaca/ki u kojem nema
mjesta za nasilje!

B.a.B.e. su organizacija osnovana 1994. godine sa svrhom promicanja i zaštite ženskih ljudskih prava koja se danas usredotočila na promicanje rodne ravnopravnosti i osiguravanje jednakih mogućnosti za sve rodove u svim sferama društvenog života. Djelatnost udruge strukturirana je kroz četiri strateška programa: Rodna ravnopravnost, Prevencija i suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja, Sigurna kuća te Javne politike i zagovaranje.


Programi

Rodna ravnopravnost

Program Rodna ravnopravnost pokrenut je s ciljem uključivanja koncepta rodne ravnopravnosti u sve nacionalne, regionalne i lokalne politike, korištenjem relevantnih metodologija (istraživanja, analize javnih politika, savjetovanja, praćenja provedbi) te podizanjem javne svijesti. Aktivnosti programa uključuju edukacije donositelja/ica odluka o konceptu rodne ravnopravnosti i gender mainstreaminga, monitoring, analizu i izvještavanje o rodnoj ravnopravnosti i nedostacima politika u tom pogledu te javne kampanje organizirane s ciljem podizanja javne svijesti o ključnim aspektima rodne neravnopravnosti.

Prevencija i suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja

Program Prevencija i suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja predstavlja nastavak i širenje opsega aktivnosti programa Legaline koji je pokrenut 1995. i jedan je od najstarijih programa organizacije. Svrha programa jest pružanje pravne i psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja te utvrđivanje manjkavosti u postojećem zakonodavstvu i/ili propuste u provedbi odgovornih institucija kroz direktnu komunikaciju s građanima/kama. U okviru programa uspostavljeno je pravno i psihološko savjetovalište (besplatno za sve građane/ke), vode se strateški sporovi, radi se monitoring i prati utjecaj na formuliranje javnih politika i zakona u području rodno uvjetovanog nasilja.

Sigurna kuća

Program je omogućio otvaranje i rad Sigurne kuće u Vukovarsko-srijemskoj županiji, koja pruža egzistencijalne uvjete i psihosocijalnu podršku žrtvama obiteljskog nasilja (ženama i djeci). U sigurnoj kući se istovremeno osigurava smještaj za do dvanaest žena i osmero djece s područja čitave Hrvatske na maksimalno godinu dana. Stručne suradnice ulažu velike napore kako bi u tom, relativno kratkom razdoblju, žrtvama nasilja pružile adekvatnu pomoć u prevladavanju proživljenih traumi i vraćanju samopouzdanja tijekom procesa osamostaljenja, odnosno pronalaska zaposlenja i stana. Cilj ovog programa je osigurati održivost usluga i stabilnost funkcioniranja Sigurne kuće i savjetovališta za pravnu i psihološku pomoć žrtvama nasilja te komplementarnih usluga socijalno-ekonomskog osnaživanja na području Vukovarsko-srijemske županije     

Javne politike i zagovaranje 

Program Javne politike i zagovaranje usmjeren je povećanje utjecaja koncepta ljudskih prava na legislativu i praksu u području borbe protiv diskriminacije te u području zaštite prava na javno izražavanje i slobodu mišljenja, okupljanja i sl. B.a.B.e. su u javnosti prepoznate kao organizacija za ženska ljudska prava, ali i kao organizacija koja reagira na sve oblike povreda ljudskih prava. Cilj ovog programa je praćenje zakonodavnih procedura, javnih politika i provedbenih mjera u područjima borbe protiv diskriminacije i povreda ljudskih (fundamentalnih) prava (s fokusom na praćenje provedbenih aktivnosti i mjera i njihovo funkcioniranje u praksi na svim razinama) te zagovaranje iz pozicija rodne perspektive i poštivanja ljudskih prava.


NEMOJ ČEKATI

JAVI NAM SE!

Sigurna kuća

Smještaj u Sigurnu kuću Vukovarsko-srijemske županije
KRENI

Pravna i Psihološka pomoć

Podrška i savjetovanje dostupni su telefonski ili dolaskom u Savjetovalište
KRENI

Nazovi nas

Besplatnim pravnim savjetima pomažemo žrtvama nasilja i uznemiravanja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram