Projekti 2014

Institucionalna podrška

Donator: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Naziv projekta: Institucionalna podrška

Trajanje projekta: 01.01.2014.-31.12.2016.


Uključivanje + uživanje = zapošljavanje

Donator: Europska komisija

Ugovorno tijelo: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Naziv projekta: Uključivanje+uživanje=zapošljavanje / Involvement + Enjoyment = Employment

Trajanje projekta: 11. 03.2014.-10.03.2016.

Opis projekta:

Udruga B.a.B.e. započela je provedbu  projekta "Uključivanje+uživanje=zapošljavanje" 11. ožujka 2014.godine,  s Kućom ljudskih prava Zagreb, Europskim domom Vukovar, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, područni ured Vukovar i Centrom za socijalnu skrb Županja, kao suprijaviteljima. Projekt će trajati 24 mjeseca, a  sufinanciran je od strane Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.  Ugovorno tijelo je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Podrška programima organizacija civilnog društva aktivnih u području volonterstva za jačanje gospodarske i socijalne kohezije, dok je mjesto provedbe projekta Vukovarsko-srijemska županija.

Glavni cilj projekta je zadovoljiti potrebe lokalne zajednice na način da se stvore održivi gospodarski i socijalni uvjeti kroz osnivanje Volonterskog centra u Vukovaru i poticanje volontiranja na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou radi lakšeg zapošljavanja, posebno socijalno ugroženih skupina (nacionalne manjine, mladi bez radnog iskustva ili dugotrajno nezaposleni, osobe starosti 55 godina i više, dugotrajno nezaposlene osobe, invalidne osobe…).


Savjetovalište za prevenciju i suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja

Donator: Mediterranean  Women's Fund

Naziv projekta: Savjetovalište za prevenciju i suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja

Trajanje projekta: 08.2014. - 07.2015.

Opis projekta: 

Osnovni cilj programa je kroz izravnu  komunikaciju s građankama i građanima kroz pružanje pravne i psihološke pomoći utvrditi manjkavosti u postojećem zakonodavnom okviru  i/ili provedbi od strane institucija i kontinuirano pronalaziti inovativna rješenja u premošćivanju  uočenih manjkavosti. 


Savjetovalište za prevenciju i suzbijanje svih oblika nasilnog ponašanja u obitelji

Donator: Grad Zagreb

Naziv programa: Savjetovalište za prevenciju i suzbijanje svih oblika nasilnog ponašanja u obitelji

Trajanje projekta: 01.01.2014.-31.12.2014.

Opis projekta:

Osnovni cilj programa je kroz izravnu  komunikaciju s građankama i građanima kroz pružanje pravne i psihološke pomoći utvrditi manjkavosti u postojećem zakonodavnom okviru  i/ili provedbi od strane institucija i kontinuirano pronalaziti inovativna rješenja u premošćivanju  uočenih manjkavosti. 

Ciljane skupine: 

a) žrtve obiteljskog nasilja – odrasle osobe i djeca; b) punoljetne osobe koje trebaju pravnu i psihološku pomoć u području obiteljskih odnosa; c) bračni i izvanbračni drugovi za koje postoji potreba savjetodavnog rada u području obiteljskih odnosa te druge osobe/članovi obitelji koji su žrtve ili svjedoci u krugu nasilja u obitelji.

Uz žene žrtve nasilja i drugih oblika diskriminacije, ciljne skupine su nam: djelatnici/e u gradskim i državnim institucijama, prvenstveno u policiji, centrima za socijalnu skrb, državnom odvjetništvu čija je suradnja neophodna za rješavanje velikog broja problema s kojima se žrtve suočavaju.

Aktivnosti projekta:

- Pravno savjetovanje

Pružanje savjeta putem SOS telefona  WEB stranice, pošte

- Osiguravanje odvjetničkog zastupanja 

- Psihološko savjetovanje

- Vanjska supervizija 

- Educiranje volonterki za rad u savjetovalištu 

- Javno zagovaranje i lobiranje 


Savjetovalište za prevenciju i suzbijanje svih oblika nasilnog    ponašanja u obitelji i zaštitu od diskriminacije drugih socijalno ugroženih skupina

Donator: Ministarstvo socijalne politike i mladih

Naziv projekta: Savjetovalište za prevenciju i suzbijanje svih oblika nasilnog    ponašanja u obitelji i zaštitu od diskriminacije drugih socijalno ugroženih skupina

Trajanje projekta: 01.06.2014.-31.05.2015.

Opis projekta: 

Programom Savjetovalište za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i zaštitu od diskriminacije drugih socijalno ugroženih skupina se prvenstveno želi poduprijeti razvoj dopunskih i izvaninstitucionalnih usluga onima koje pružaju državne institucije u području socijalne skrbi u skladu s načelima dobro oblikovanih usluga utemeljenih na potrebama korisnica/ka kao i principima dobre prakse djelovanja u slučaju nasilja u obitelji. Programom bi se također osigurao širi spektar mogućnosti pri izboru usluga  uz princip integracije usluga te učinkovitije rješavanje problema žrtava nasilja.

Kako bi se rasteretile ustanove socijalne skrbi i individualizirao pristup osobama u potrebi, kroz program ćemo osigurati niz međusobno povezanih aktivnosti i usluga, a ujedno doprinijeti i jačanju kapaciteta svih dionika sustava. Među uslugama koje pružamo su pružanje pravnih savjeta putem SOS telefona, web stranice, elektronske i klasične pošte te osobnim kontaktima; odvjetničko savjetovanje te zastupanje socijalno depriviranih osoba; pružanje psiholoških savjetodavnih i psihoterapijskih usluga (grupno/individualno savjetovanje u kriznim situacijama i u situacijama u kojima je potrebno intenzivnije raditi sa žrtvom, te dodatno kroz ciljana tematska interaktivna predavanja.


Savjetovalište za prevenciju i suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja

Donator: Mediterranean  Women's Fund

Naziv projekta: Savjetovalište za prevenciju i suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja

Trajanje projekta: 08.2014. - 07.2015.

Opis projekta: 

Osnovni cilj programa je kroz izravnu  komunikaciju s građankama i građanima kroz pružanje pravne i psihološke pomoći utvrditi manjkavosti u postojećem zakonodavnom okviru  i/ili provedbi od strane institucija i kontinuirano pronalaziti inovativna rješenja u premošćivanju  uočenih manjkavosti.


Rodna jednakost u praksi, a ne na papiru!

Donator: Grad Zagreb

Naziv projekta:  Rodna jednakost u praksi, a ne na papiru!

Trajanje projekta: 18.07.2014.-31.12.2014


Djelujemo lokalno, ali jasno, kompetentno i glasno

Donator: Europska komisija

Ugovorno tijelo: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Naziv projektaDjelujemo lokalno, ali jasno, kompetentno i glasno/ LOCAL, but STRONG, COMPETENT and VOCAL

Trajanje projekta: 11.2.2014. - 10.04.2015.

Opis projekta: 


U partnerstvu s lokalnim udrugama Legalina i Mladi u EU, B.a.B.e. su provodile aktivnosti u Gračacu, Šibensko-kninskoj i Zadarskoj županiji. Temeljni cilj projekta bio je podizanje razine znanja i vještina lokalnih OCD-a u javnom zagovaranju i utjecanju na politike kako bi se uspostavili održivi i kvalitetni procesi donošenja odluka kojima se omogućuje lakše zapošljavanje i socijalno uključivanje nezaposlenim mladim osobama, ženama i osobama s invaliditetom. Uz niz edukativnih radionica, središnja aktivnost bila je organiziranje medijske kampanje i Sajma kreativnih ideja na kojem su bili predstavljeni uspješni i inovativni poduzetnički poduhvati kreativnih građana i građanki iz čitave Hrvatske.

Link na stranicu projektahttp://babe.hr/sajamkreativnihideja

NEMOJ ČEKATI

JAVI NAM SE!

Sigurna kuća

Smještaj u Sigurnu kuću Vukovarsko-srijemske županije
KRENI

Pravna i Psihološka pomoć

Podrška i savjetovanje dostupni su telefonski ili dolaskom u Savjetovalište
KRENI

Nazovi nas

Besplatnim pravnim savjetima pomažemo žrtvama nasilja i uznemiravanja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram