Projekti 2018

Institucionalna podrška

Donator: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Naziv projekta: Institucionalna podrška

Trajanje projekta: 01.01.2018.-31.12.2020.


How Expertise Leads to Prevention, Learning, Identification, Networking and Ending Gender Based Violence

Donator: Europska komisija, Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020.

Naziv projekta: How Expertise Leads to Prevention, Learning, Identification, Networking and Ending Gender Based Violence (HELPLINE)

Trajanje: 1.11.2018.-31.10.2020

Opis projekta:

Projekt "HELPLINE" ima za cilj unaprijediti sustav podrške za žrtve nasilja poticanjem multidisciplinarne suradnje stručnjaka i stručnjakinja iz različitih institucija kao osnove za podizanje njihovih kapaciteta te kapaciteta osoba koje direktno rade sa žrtvama uz utemeljenje nacionalne SOS linije putem koje će se pružiti emocionalna podrška i primarna pravna informacija ženama žrtvama rodno uvjetovanog nasilja.

Suradnjom 80 sudskih praktičara/ki i policijskih službenika/ca, 32 djelatnika/ca sustava za socijalnu skrb, 48 branitelj(ic)a ljudskih prava, 32 zdravstvenih radnika/ca i 6 stručnjak(inj)a za rodnu ravnopravnost razvit će se prijedlog javne politike usklađene s direktivama Europske unije. Bazu prijedloga javne politike, priručnika za stručnjake, treninga i protokola za postupanje činit će rezultati provedene analize i istraživanja, studijsko putovanje te fokus grupe. Radionicama i treninzima će se osposobiti 48 volontera/ki koji/e će volontirati na SOS liniji, a provedbom javne kampanje će se utjecati na podizanje javne svijesti i na promjenu diskriminatornih stavova i obrazaca ponašanja.  

Partneri na ovom projektu, čija smo nositeljica, su Policijska Akademija, Pravosudna Akademija, Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima i Institute for Labour and Family Research iz Slovačke. 


Vivien - VIctim VIolence Educational Network

Donator: Europska komisija, Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020.

Naziv projekta: Vivien - VIctim VIolence Educational Network


Trajanje: 1.11.2018.-31.10.2020.

Opis projekta:

Partneri: Giolli Cooperativa Sociale (Italija), B.a.B.e., Associazione Centro Antiviolenza di Parma (Italija), Отвори очи (Bugarska), SvSv Kiril i Methodij (Bugarska), Università degli Studi di Parma (Italija), SAMK - Satakunta University of Applied Sciences (Finska).

Ciljevi:
- sustavno poboljšavati stručnost profesionalaca (policije, pravosudnog sustava, obrazovnog sustava, sustava zdravstva i socijalne skrbi) koji su najčešće prvi kontakt ženama žrtvama nasilja, s posebnim naglaskom na osobe s invaliditetom,
- dokidanje sekundarne viktimizacije žrtava i uklanjanje stereotipa - educirati profesionalce kako se postaviti u slučajevima nasilja prema ženama
- razviti modele za podizanje kompetencije profesionalaca prenosivih u druge zemlje

Aktivnosti kroz koje će se ostvariti ciljevi: treninzi, edukacije, forum tetar, supervizija, istraživanja, smjernice, javna događanja i uspostavljanje međusektorske suradnje svih relevantnih dionika.


RESPONSIBILITY. Freedom of Expression

Donator: Europa za građane

Naziv projekta: RESPONSIBILITY. Freedom of Expression

Trajanje: 1.09.2018. - 31.08.2019.

Opis projekta:

Projekt 'RESPONSIBILITY. Freedom of Expression' ima za cilj identificirati i promovirati strateške pristupe rješavanju prijetnji i izazova govora mržnje, lažnih vijesti i zastrašivanja, kako bi se očuvale demokratske vrijednosti slobode izražavanja. Nositeljica projekta je austrijska udruga "The World of NGOs", a partneri su Sveučilište u Beču, "SPOC" (Bugarska), Institut za istraživanja Faragas (Bugarska) i B.a.B.e.. Projekt je poduprt je sredstvima Europske unije u okviru programa "Europa za građane", potprogram 2 "Demokratski angažman i građansko sudjelovanje. Projekt se sastoji od tri ključne cjeline:

- Razumijevanja kako europska društva percipiraju aktualne prijetnje slobodi govora, istraživanja kako se ovaj vid slobode koristi odgovorno, ali i gdje su granice slobode izražavanja u demokratskim okruženjima.

- Razumijevanja kako se civilno društvo nosi s aktualnim preprekama slobodi izražavanja i identificiranja efektivnih rješenja.

- Diseminacija nalaza; izrada priručnika koji će se podijeliti organizacijama diljem Europe.


Hand in hand for victims of gender-based violence

Donator: Human Rights House Foundation

Naziv projekta: Hand in hand for victims of gender-based violence

Trajanje: 1.11.2018.-15.01.2019.

Opis projekta:

Projekt "Hand in hand for victims of gender-based violence" je usmjeren poboljšanju uvjeta i kvalitete života preživljavateljica rodno uvjetovanog nasilja kroz unaprjeđivanje sustava socijalnih usluga. Tako postavljen cilj se namjerava ostvariti jačanjem kapaciteta stručnjakinja koje izravno rade sa žrtvama nasilja, razmjenom dobrih zagovaračkih praksi i znanja i suradnjom dviju organizacija civilnog društva tijekom 2 studijskih posjeta u Hrvatskoj i Armeniji.

Studijske posjete u Zagrebu i Yerevanu tijekom studenog i prosinca 2018. godine sadržavat će sastanke s predstavnicima/ama državnih institucija nadležnih za osiguravanje podrške žrtvama rodno uvjetovanog nasilja, organizacijama civilnog društva sličnog profila te radionice kroz koje će se organizacije upoznati sa institucionalnim okvirom partnerske zemlje, postojećim mehanizmima zaštite, zainteresiranim stranama te prilikom kojih će se biti razvijene nove zagovaračke strategije za unaprjeđenje sustava socijalnih usluga i ratifikaciju Istanbulske konvencije.

Partnerica u ovom projektu je članica Kuće ljudskih prava Armenia, feministička organizacija Women's Resource Center of Armenia (WRC Armenia), a nositeljica projekta smo mi, udruga B.a.B.e.


UZOR-učimo zajedno, opažamo, reagiramo

Donator: Europski socijalni fond

Naziv projekta: UZOR-učimo zajedno, opažamo, reagiramo

Trajanje projekta: 01.08.2017.-31.10.2018.

Opis projekta:

Projekt UZOR – učimo zajedno, opažamo, reagiramo proveden je u suradnji s Volonterskim centrom Vukovarsko-srijemske županije, Gimnazijom Županja i Centrom za socijalnu skrb Županja.Osnovni cilj projekta je bio osnažiti svijest o vrijednosti volontiranja i pružiti strukturiranu podršku volonterstvu u lokalnoj zajednici s naglaskom na volontiranju mladih. Naslov projekta, UZOR – učimo zajedno, opažamo, reagiramo, odražava ne samo konkretan volonterski program, već i širi pokušaj umrežavanja različitih dionika koji mogu pravovremeno uočiti potrebe i probleme te zajednički reagirati, osmisliti rješenja i koordiniranim djelovanjem doprinijeti angažiranosti građana/ki u svojoj zajednici.

Osmišljen je i donesen program"Budi mi UZOR" koji pruža konkretan volonterski program kojim će se povećati kvaliteta života i školski uspjeh djece u udomiteljskim obiteljima i predstavlja vrijedan korak prema stvaranju pozitivne slike udomiteljstva, bolje integracije udomljene djece te otvara prostor za povezivanje volontera/ki, djece iz udomiteljskih obitelji, škole, roditelja, udomitelja i centara za socijalnu skrb.

NEMOJ ČEKATI

JAVI NAM SE!

Sigurna kuća

Smještaj u Sigurnu kuću Vukovarsko-srijemske županije
KRENI

Pravna i Psihološka pomoć

Podrška i savjetovanje dostupni su telefonski ili dolaskom u Savjetovalište
KRENI

Nazovi nas

Besplatnim pravnim savjetima pomažemo žrtvama nasilja i uznemiravanja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram