Projekti 2023

SURF and SOUND – Support, Unite, Respond, Fight to Stop Online violence

Razdoblje provedbe: 1.3.2021. - 28.2.2023.
Projekt sufinancira: Europska unija iz programa Rights, Equality and Citizenship (2014.-2020.) u udjelu 80%
Ukupna vrijednost projekta: 1.569.649.87 HRK
Partneri: Agencija za elektroničke medije

Opis projekta:

Projekt SURF and SOUND – Support, Unite, Respond, Fight to Stop Online violence - udruge B.a.B.e. usmjeren je na smanjenje pojave online nasilja prema ženama u društvu. Kroz rad na podizanju znanja i kapaciteta stručnjaka te važnih dionika u društvu, poput medijskih djelatnika, projekt će ojačati kapacitete sustava i stvoriti preporuke za poboljšanje javnih politika u Republici Hrvatskoj te protokol za postupanje u slučajevima online nasilja. Nadalje, projekt će stvoriti integrirani model za prevenciju, prijavu i podršku žrtvama online nasilja putem web platforme te će pružiti usluge podrške žrtvama u obliku besplatnog pravnog i psihološkog savjetovanja. Tijekom provedbe projekta provest će se nacionalna kampanja kojom ćemo osvijestiti građanke i građane o nedovoljno prepoznatom problemu online nasilja s utjecati na suzbijanje njegove pojave u društvu.


puSHEd – Protect, Understand, Support: Help the Elderly

Razdobljeprovedbe: 01.06.2022.-31.05.2024.
Projekt financira: Europska unijasredstvima iz programa Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti (CERV)

Ukupna vrijednost projekta: €208.716,34


Partneri: Grad Zagreb, Dom Duga Zagreb i Zaklada zajednički put uz podršku Pučke pravobraniteljice, Udruge za podršku žrtvama i svjedocima i Europske socijalne mreže.

Opis projekta:

Projekt puSHEd – Protect, Understand, Support: Help the Elderly. provodi udruga B.a.B.e. u partnerstvu s Gradom Zagrebom, Domom Duga Zagreb i Zakladom zajednički put te uz podršku Pučke pravobraniteljice, Udruge za podršku žrtvama i svjedocima i Europske socijalne mreže.

Cilj projekta je prevencija i suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja prema ženama starije životne dobi razvojem rodno specifičnih odgovora u pružanju podrške žrtvama i podizanjem kapaciteta relevantnih dionika/ca sustava zaštite i podrške. Također, projekt je usmjeren na podizanje svijesti opće populacije i poboljšanje odgovora zajednice na rodno uvjetovano nasilje prema starijim ženama pri čemu se prvenstveno podrazumijeva veći broj prijava nasilja te prevencija istog.

Projektne aktivnosti uključuju analizu potreba, razvijanje trening materijala i smjernica za stručnjake/inje koji/e rade sa starijim ženama žrtvama nasilja, treninge za stručnjake/inje koji/e rade sa starijim ženama žrtvama nasilja, aktivnosti razmjene znanja i primjera dobre prakse jednako kao i aktivnosti podizanja svijesti o predmetnom problemu. Sve projektne aktivnosti usmjerene su na potrebe žrtava s posebnim naglaskom na potrebe u kriznim situacijama kao što je pandemija COVID-19 virusa.

Projekt se oslanja na Istanbulsku konvenciju te je usmjeren promicanju ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji kao ključnim europskim vrijednostima i temeljnim načelima za iskorjenjivanje rodno uvjetovanog nasilja nad starijim ženama. 


Institucionalna podrška

Donator: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Naziv projekta: Institucionalna podrška

Udruga B.a.B.e. je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizacijui/ili razvoj udruge.

Trajanje projekta: 01.01.2022.-31.12.2024.


Savjetodavna i psihosocijalna podrška i pomoć ženama žrtvama nasilja u obitelji nakon izlaska iz skloništa

Donator: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Ukupna vrijednost projekta: 180.000,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: 01.06.2020. - 31.05.2023.

Partneri: Dom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji “Duga – Zagreb”, Vukovarsko-srijemska županija; Centar za socijalnu skrb Vukovar i Županja

Opis projekta:

Projekt je usmjeren na osiguravanje socijalne integracije žrtava obiteljskog nasilja nakon napuštanja sigurne kuće kroz aktivnosti psihosocijalne i pravne podrške, radionice osnaživanja i aktivnog traženja posla, praćenja postupaka pred institucijama kao i aktivnosti djelovanja na širem društvenom planu. Projekt doprinosi smanjenju siromaštva, suzbijanju diskriminacije i promicanju rodne ravnopravnosti, kao i razvoju dodatnih programa socijalne integracije u procesu deinstitucionalizacije za podzastupljene žrtve obiteljskog nasilja. Dugoročni je cilj ovog programa suzbiti obiteljsko nasilje, stvarajući uvjete za trajno napuštanje nasilne veze i integraciju u zajednicu. Provedbom programa jačat će se kapaciteti žrtava za život bez nasilja te osnažiti uloga zajednice u suzbijanju obiteljskog nasilja. Uspješna integracija žrtava doprinijet će procesu deinstitucionalizacije, odnosno, smanjenju broja osoba u sustavu institucijske skrbi. Borbom protiv obiteljskog nasilja i pružanjem sveobuhvatne podrške žrtvama kako bi ostvarile uvjete za kvalitetan život u zajednici dugoročno će se smanjiti rizik od siromaštva i socijalne isključenosti za ovu rizičnu skupinu.


ZVONO - Znanjem i vještinama osnažujemo nevladine organizacije financiran iz Europskog socijalnog fonda

Donator: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalna zakladom za razvoj civilnog društva

Razdoblje provedbe: 21.3.2022. do 21.6.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 477.636,38 kn

Partneri: Vukovarsko-srijemska županija i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima.

Opis projekta: Projekt adresira problem organizacijske i financijske podkapacitiranosti lokalnih organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom ljudskih prava najugroženijih skupina s ciljem prenošenja znanja, iskustava i dobre prakse te formiranja lokalnih organizacija civilnog društva i njihova osnaživanja kao dugoročno stabilnih i održivih organizacija koje će biti u mogućnosti pravovremeno identificirati probleme s kojima se susreću građani u njihovoj lokalnoj zajednici te učinkovito i pravovremeno na njih odgovoriti, osobito u kriznim i izvanrednim situacijama, čime se potiče razvoj lokalnih zajednica i prosperitet građana i građanki kao krajnjih korisnika/ica.

Projekt sadrži dva elementa. Prvi je jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva, drugi je jačanje kapaciteta OCD-a i provedba savjetovanja udruga kao poslodavaca u kriznim situacijama.

U okviru prvog elementa provodit ćemo slijedeće aktivnosti:

1. Organiziranje izobrazbe predstavnika organizacija civilnog društva u području financijskog upravljanja i prikupljanja sredstava te zakonodavnog okvira za djelovanje organizacija civilnog društva

2. Osmišljavanje, izrada i provedba online programa i radionica, pružanja psihološke i savjetodavne pomoći osobama koje su pretrpjele traumu, stres ili gubitak uslijed krizne situacije

3. Organiziranje volonterskih aktivnosti te menadžment i upravljanje volonterima te uvođenje inovativnih alata i mehanizama za razvoj kriznog volontiranja na lokalnoj razini

4. Jačanje kapaciteta OCD-a za unapređivanje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja i rješavanja potreba ranjivih skupina, posebno uslijed kriznih situacija

5. Osmišljavanje i provedba izobrazbe i drugih oblika jačanja i unaprjeđenja kapaciteta zaposlenika i/ili volontera organizacija civilnog društva za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu inovacijsko-komunikacijskih tehnologija, poticanje volonterstva u lokalnoj zajednici (organiziranje volonterskih programa)

6. Jačanje kapaciteta OCD-a i pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice, posebno u kriznim situacijama mapiranje potreba i usluga lokalne zajednice za upravljanje kriznim situacijama

7. Izrada online i digitalnih priručnika, igara, simulacija i drugih alata za samopomoć i podršku ranjivim skupinama

U okviru drugog elementa provodit ćemo slijedeće aktivnosti:

1. Održavanje radionice opće informatičke pismenosti za predstavnike OCD-a

2. Održavanje radionice fokusirane na prezentaciju alata i aplikacija za online funkcioniranje

timova/home office-a

3. Osiguranje mentorskog rada za svaku organizaciju koja sudjeluje u projektnim aktivnostima


Sigurna kuća

Sigurna kuća - pružanje egzistencijalne zaštite i psihosocijalne podrške ženama žrtvama nasilja i njihovoj djeci u Vukovarsko-srijemskoj županiji putem Sigurne kuće. Sigurna kuća djeluje od 2008.  Program se provodi uz financijsku potporu Vukovarsko-srijemske županije (ugovor  o suradnji 275.000,00 kuna godišnje) te je sklopljen ugovor o međusobnim odnosima s  Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike za 20 korisnica privremenog smještaja u iznosu od 4.000,00 kn po korisnici/ku. Projekt se također financira  donacijama građana i  poslovnih korisnika. 


Prostori promjene

Donator: Europski socijalni fond (85%), državni proračun RH (15%)

Naziv projekta: "Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske - prostori promjene"

Trajanje projekta: 28.10.2020.-27.10.2023.

Vrijednost projekta: 3.599.941,69 HRK

Opis projekta:
Projekt 'Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene' ima za cilj osnažiti organizacije civilnog društva uključene u Tematsku mrežu kroz partnerstva, međusektorsku suradnju s visokoobrazovnom ustanovom, te jedinicama lokalne i regionalne samouprave radi postizanja učinkovitog socijalnog dijaloga sa svrhom razvijanja i predlaganja adekvatnih javnih politika, prilagođenih kulturnim specifičnostima pojedine regije, kako bi se doprinijelo usklađivanju privatnog i poslovnog života građana i građanki RH.

Projekt se odvija kroz 3 ključne skupine aktivnosti: izgradnja mreže OCD-a za utvrđivanje potreba i predlaganje javnih politika za usklađivanje privatnog i poslovnog života te njihovu regionalnu implementaciju; višeetapno akcijsko istraživanje stvarnih potreba žena i muškaraca u radnoproduktivnoj dobi; promociju i socijalni dijalog o mjerama javnih politika kojima se pridonosi usklađivanju privatnog i poslovnog života.

Projekt traje 36 mjeseci i provodi se u Gradu Zagrebu i sljedećim županijama: Sisačko-moslavačkoj, Koprivničko-križevačkoj, Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Primorsko-goranskoj, Zadarskoj, Splitsko-dalmatinskoj te Istarskoj županiji.

Partneri na projektu:
Nositelj projekta su udruga B.a.B.e., a partneri na projektu su: Sveučilište u Zadru, Grad Novska, Vukovarsko - srijemska županija, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRIter, Udruga 'HERA' Križevci - Za zaštitu i promicanje ljudskih prava, Centar za građanske inicijative Poreč, Ženska udruga "IZVOR", Hrvatska udruga poslovnih žena Krug, Domine - organizacija za promicanje ženskih prava, Prostor rodne i medijske kulture K-Zona te Mreža mladih Hrvatske.

https://strukturnifondovi.hr/

NAJAVA: Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura za mlade“

NEMOJ ČEKATI

JAVI NAM SE!

Sigurna kuća

Smještaj u Sigurnu kuću Vukovarsko-srijemske županije
KRENI

Pravna i Psihološka pomoć

Podrška i savjetovanje dostupni su telefonski ili dolaskom u Savjetovalište
KRENI

Nazovi nas

Besplatnim pravnim savjetima pomažemo žrtvama nasilja i uznemiravanja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram