babe@babe.hr
+385 1 4663 666

12. prosinca 2023.

Europski sud presudio: dana preblaga kazna za počinitelja seksualnog nasilja

Europski sud za ljudska prava dana 12. prosinca 2023. godine objavio je presudu upredmetu Vučković protiv Hrvatske, broj zahtjeva: 15798/20, kojom je utvrđeno da je Republika Hrvatska u kaznenom postupku koji se vodio radi seksualnog nasiljapočinjenog na štetu podnositeljice zahtjeva, gospođe Maje Vučković, izricanjemne razmjerno blage kazne počinitelju, povrijedila prava podnositeljice zahtjeva zajamčena čl. 3. i čl. 8. Europske konvencije.

Podnositeljica se koncem 2019. godine obratila udruzi B.a.B.e. sa pritužbom da jepočinitelj koji ju je seksualno zlostavljao na radnom mjestu u kaznenom postupku kažnjen radom za opće dobro na slobodi nakon čega je uz podršku odvjetnica udruge B.a.B.e. Ines Bojić i Zvjezdane Kuprešak podnesen zahtjev Europskom sudu za ljudskaprava radi povrede prava podnositeljice kao žrtve seksualnog nasilja na učinkovitokažnjavanje počinitelja nasilja.

Podnositeljica se kao i udruga B.a.B.e. obratila i Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova koja joj je također pružila podršku, dalapreporuke te u vezi njezinog slučaja istupila i u medijima.Europski sud je utvrdio da je Republika Hrvatska izricanjem kazne radom za opće dobrona slobodi počinitelju seksualnog nasilja, povrijedila pozitivne obveze države kojeproizlaze iz čl. 3. i čl. 8. Europske konvencije, utvrdivši da je kazna počinitelju izrečena bez pažljivog ispitivanja svih relevantnih okolnosti slučaja, uzimanja u obzir interesažrtve i konteksta specifične društvene opasnosti od nasilja nad ženama i potrebe da setakvo nasilje suzbije učinkovitim i odvraćajućim kaznama.

Europski sud je izraziostajalište da se takav pristup domaćih sudova može shvatiti kao pokazatelj blagosti ukažnjavanju nasilja nad ženama umjesto prenošenja snažne poruke zajednici da senasilje nad ženama neće tolerirati te da takva popustljivost može djelovati obeshrabrujuće na žrtve da nasilje prijave što podupire i nedavni izvještaj GREVIO-a o Hrvatskoj u kojem je istaknuto da je Hrvatska zauzela blagu kaznenu politiku urješavanju slučajeva obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama radi čega je Vlada pozvana osigurati da kazne i mjere koje su izriču u takvim slučajevima budu učinkovite,razmjerne i odvraćajuće.

Dakle, ovom presudom Europski sud je izrazio jasno stajalište o neprihvatljivosti politike blagog kažnjavanja počinitelja rodno uvjetovanog nasilja u Republici Hrvatskoj,na što udruga B.a.B.e. kontinuirano upozorava, te vjerujemo da će ova presuda pozitivno djelovati i doprinijeti daljnjoj promjeni svijesti o potrebi učinkovitog kažnjavanja počinitelja nasilja nad ženama.

Presuda je objavljena na engleskom jeziku i dostupna je na https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-229399

Posljednje

2. veljače 2024.
Mapiranje sustava zaštite djece u EU - Izvještaj FRA

Obavještavamo sve zainteresirane da je objavljen novi izvještaj Agencije EU-a za temeljna prava (FRA) u okviru mapiranja nacionalnih sustava zaštite djece u Europskoj uniji. Europska komisija je 2014. zatražila od Agencije da provede istraživanje o nacionalnim sustavima zaštite djece u tadašnjih 28 država članica EU te je 2015. godine objavljeno mapiranje sustava zaštite djece u […]

Više
10. siječnja 2024.
Prijavite one koji obezvrjeđuju zlatne godine

Osigurajmo da najstariji članovi zajednice imaju dostojanstven život bez nasilja. Kroz projekt puSHEd - Protect, Understand, Support, Help the Elderly informirajte se kako primijetiti, prijaviti i djelovati u slučajevima u kojima sumnjate na nasilje nad starijim osobama. Projekt puSHEd - Protect, Understand, Support, Help the Elderly pokrenula je udruga B.a.B.e. s partnerima - Zakladom Zajednički […]

Više
24. studenoga 2023.
Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama 25. studenog

Odlukom Ujedinjenih naroda 1999. godine 25. studenog međunarodno je priznat Dan borbe protiv nasilja nad ženama u znak sjećanja na sestre Mirabal koje je 1960. godine u Dominikanskoj republici dao ubiti diktator Rafael Trujillo. Sestre Mirabal bile su političke aktivistice koje su svojim revolucionarnim aktivnostima i borbom za pravdu uhićivane više puta. Postale su simbol […]

Više
3. studenoga 2023.
EU konferencija "Zaštita i podrška starijim ženama žrtvama nasilja" u sklopu projekta puSHEd

Konferencija u sklopu projekta "puSHEd - Protect, Understand, Support: Help the Elderly" koja je održana 25. listopada 2023. godine donosi zaključke i ključne informacije koje su obilježile ovu vrijednu inicijativu. Tijekom konferencije, okupili smo stručnjake/inje i organizacije iz područja civilnog društva, sigurnih kuća, domova za starije, medicinske sektore, socijalne radnike/ce, te akademsku zajednicu kako bismo […]

Više
VIJESTI
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram