Bez žena više ne može

Bez žena više ne može! – demokratski minimum  40%  žena aktivno u političkom odlučivanju.  Letak je tiskan u okviru zajedničkog projekta koji su provodili Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Vukovarsko-srijemske županije i   B.a.B.e., a s ciljem ostvarivanja ravnopravnije participacije žena na lokalnim izborima 2009.

Bez žena se više ne može