djelatnosti

  • Pružanje pravne i psihološke pomoći u rješavanju problema neposredno ili posredno vezanih za neku od povreda ljudskih prava; 
  • Edukacija o ljudskim pravima, rodnoj ravnopravnosti i konceptu osiguravanja jednakih mogućnosti za sve -  treninzi, radionice, seminari, konferencije i sl;
  • Javno zagovaranje i organiziranje javnih kampanja;
  • Lobiranje prema donositeljima propisa;
  • Objavljivanje publikacija – letaka, knjiga, brošura i sl.;
  • Provođenje istraživanja
  • Proizvodnja medijskih sadržaja
  • Otvaranje i vođenje skloništa za žene i djecu žrtve nasilja, kao humanitarna djelatnost i 
  • Druge djelatnosti sukladno ciljevima, misiji i viziji udruge.