Knjige i priručnici

U okviru projekta How Expertise Leads to Prevention, Learning, Identification, Networking and Ending Gender Based Violence (HELPLINE) f čiji je glavni cilj bio pružiti zaštitu i podršku ženama žrtvama rodno uvjetovanog nasilja promicanjem višedisciplinskog pristupa problemu nastao je priručnik "Obiteljsko nasilje - kratki vodič o postupanju stručnjaka/inja".

Svrha ovog priručnika jest upozoriti na potrebe žrtava obiteljskog nasilja koje smo na temelju praktičnog iskustva prepoznali kao najčešće te pružiti konkretne i učinkovite savjete stručnjacima koji su nerijetko primarni kontakt žrtava sa sustavom kako bi mogli primjereno odgovoriti na njihove potrebe u okviru postojeće zakonodavne regulative, osigurati im korisne, praktične i potpune informacije u kriznim životnim situacijama te im tako što više olakšati i pojednostavniti pravni put zaštite i ostvarivanja vlastitih prava.

Nositeljica projekta je udruga B.a.B.e., a projektni partneri su Udruga za podršku žrtvama i svjedocima,  Institute for Labour and Family Research, Slovačka, Pravosudna akademija, Policijska akademija i Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH. Projekt je financiran u okviru programa Europske unije Rights, Equality and Citizenship. 

Obiteljsko nasilje-kratki vodič o postupanju stručnjaka_inja
 • Strategije protiv mržnje i dezinformacija

  U okviru projekta 'RESPONSIBILITY. Freedom of Expression', koji je imao za cilj identificirati i promovirati strateške pristupe rješavanju prijetnji i izazova govora mržnje, lažnih vijesti i zastrašivanja, kako bi se očuvale demokratske vrijednosti slobode izražavanja, nastala je publikacija 'Strategije protiv mržnje i dezinformacija'.

  >>>

 • Žene na tržištu rada - procjena utjecaja roda

  Publikacija "Žena, majka, radnica: Usklađivanje obiteljskih obaveza i plaćenog rada u Hrvatskoj" sadrži osnovne informacije o projektu "Žene na tržištu rada - procjena utjecaja roda", detaljne informacije o provedenom istraživanju te pregled mjera politika usklađivanja obiteljskih obaveza i plaćenog rada s osvrtom na situaciju u Hrvatskoj.

  >>>

 • Misli lokalno, djeluj nacionalno

  Publikacija Misli lokalno, djeluj nacionalno: osnaživanje ljudskopravaških organizacija civilnog društva u županijama od posebne državne skrbi rezultat je istoimenog projekta koji je provela udruga B.a.B. e., od 28. ožujka 2013. do 29. rujna 2014., u partnerstvu s udrugama ZvoniMir (Knin) i Delfin (Pakrac), te u suradnji s udrugom Legalina (Gračac), a zahvaljujući (...)

  >>>

 • Rodna ravnopravnost

  Modul Rodna ravnopravnost s precizno razrađenim nastavnim jedinicama za nastavu od 5. razreda osnovne do 4. srednje škole nastao je u sklopu projekta Izlazak iz mraka - prevencija i podrška žrtvama nasilja te izdan u rujnu 2013. Temeljni cilj modula jest propitivanje predrasuda i stereotipa koji vode ka diskriminaciji i nasilju prema drugačijima, različitima u (...)

  >>>

 • Što znamo o ekonomskom nasilju nad ženama

  Različiti su oblici ekonomskog nasilja koje se javlja u Hrvatskoj. Neki od njih su: prigovaranje zbog načina trošenja vlastitog novca; bez znanja partner uzima partneričin ili zajednički novac; tjera partnericu da laže o cijeni nečega što je kupila, itd. Vrlo ozbiljni problemi postoje kad par živi u nekretnini koja glasi na obitelj partnera ili njega samog.

  >>>

 • Put do vlastitog pogleda

  "Put do vlastitog pogleda – Kako čitati, slušati i razumjeti medijske tekstove i medijsku kulturu" priručnik je autorice Sanje Sarnavke koji problematizira odnos žena i medija koristeći pristup poznatog politologa i teoretičara komunikacija Harolda D. Laswella – tko, što, kojim kanalom, kome i s kojim učinkom – na globalnoj i lokalnoj razini.

  >>>

 • Vrednote u praksi - upravljanje i aktivizam za demokratizaciju i ljudska prava

  "Vrednote u praksi – upravljanje i aktivizam civilnog društva za demokratizaciju i ljudska prava", knjiga je svojevrstan nastavak naše ranije publikacije "Vrijednosti vrednota", te prikazuje rezultate istraživačkog projekta Modeli dobrog upravljanja u OCD-ima na polju demokratizacije i ljudskih prava, Udruge za građanski obrazovanje i građanski razvoj. Svrha projekta bila je dobiti relevantne podatke o usvojenim upravljačkim praksama i standardima hrvatskih OCD, kako bi se utvrdilo koje je forme upravljanja potrebno mijenjati, odnosno uskladiti s elementarnim demokratskim principima.

  >>>

 • Putevima diskriminacije

  Publikacija je nastala u sklopu projekta "Podizanje lokalnih glasova na nacionalnu razinu: ucrtavanje putokaza ka učinkovitoj primjeni antidiskriminacijskog zakonodavstva na lokalnoj i nacionalnoj razini". Sredstva za projekt odobrena su iz linije PHARE Europske komisije i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

  >>>

 • Slušam, čujem, razumijem

  Brošura tiskana u sklopu projekta "Slušam, čujem,razumijem" koji se provodio u OŠ Lučko s učenicima, roditeljima i nastavnicima petih, šestih, sedmih i osmih razreda, tijekom školske godine 2009./2010. Osnovni cilj projekta je bilo poboljšanje kvalitete obiteljskog života te poticanje ostvarenja koncepta uspješnog i ravnopravnog roditeljstva.

  >>>

 • Ne želim živjeti u nasilju

  Ne želim živjeti u nasilju – mali pravni vodič za osobe koje žele prekinuti krug nasilja. Izdavači vodiča su Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje i Povjerenstvo za zaštitu od nasilja u obitelji u Gradskom poglavarstvu Grada Zagreba, a autorica tekstova je Ljubica Matijević-Vrsaljko, voditeljica pravnog tima B.a.B.e.

  >>>

 • A 'ko joj je kriv!

  Drugo izmijenjeno izdanje knjige A ´ko joj je kriv!, tiskano je uz financijsku potporu Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. U knjizi je opisano deset slučajeva žena žrtava obiteljskog nasilja s novim komentarima postojećeg zakonskog okvira, ali i pregledom međunarodnih standarda i zakonskih regulativa.

  >>>

 • Putevi i stranputice u zakonodavnom zagovaranju

  Putevi i stranputice u zakonodavnom zagovaranju – Kako utjecati na donošenje kvalitetnih zakona i njihovu dosljednu primjenu? Publikacija je nastala u sklopu projekta "Jačanje uloge civilnog društva u promoviranju demokratskih praksi i antidiskriminacijskih standarda zahvaljujući financijskoj potpori Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

  >>>

 • Vrijednosti vrednota

  Publikacija je dio projekta koje su B.a.B.e. realizirale 2006. godine uz financijsku pomoć USAID-a i u suradnji s AED-om i Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva. Istraživanjem "Doprinos organizacija civilnog društva jačanju demokratizacije" i tiskanjem publikacije " Vrijednosti vrednota" željele smo prikazati iznimno veliku ulogu i značajan doprinos organizacija civilnog društva (...)

  >>>

 • Stereotyping: Representation of women in print media in Sauth East Europe

  "Stereotyping: Representation of women in print media in Sauth East Europe", knjiga je nastala u izdanju Media centra Sarajevo, 2006. U knjizi su prikazane prakse reprezentacija žena u tiskanim medijima na području Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Makedonije i Srbije. Projekt su podržali: The South East European Network for the, Professionalization of The Media (SEENPM), (...)

  >>>