Putevima diskriminacije

Letak – poster  Putevima diskriminacije tiskan je kao dio projekta "Podizanje lokalnih glasova na nacionalnu razinu: putokazi ka učinkovitoj implementaciji antidiskriminacijskog zakonodavstva na lokalnoj i nacionalnoj razini". Projekt je realiziran zahvaljujući  Europskoj uniji i Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva.

Putevima diskriminacije