sukob interesa

Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran., a sukladno članku 80. stavku 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016, u daljnjem tekstu: ZJN 2016), na temelju izjava o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa svojih predstavnika/ca objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik/ca naručitelja ili s njim/njom povezane osobe u sukobu interesa po članku 76. i članku 77. ZJN 2016:

  • URBANEX, d.o.o., Boktuljin put 26, Split, OIB: 65000300727
  • EUstrateg, obrt za savjetovanje, Hećimovićeva ulica 9, Zagreb, MBO: 98249142