Sutra je novi dan - Sigurna kuća Vukovarsko-srijemske županije

Sutra je novi dan – Sigurna kuća Vukovarsko-srijemske županije – letak tiskan povodom otvaranja skloništa za žene žrtve nasilja, a u sklopu projekta "Tkanjem vlastite budućnosti – zajednički gradimo cestu prema životu bez nasilja". Materijal je nastao  uz financijsku potporu Europske unije.

Sigurna kuća