Žene na tržištu rada - procjena utjecaja roda

Publikacija "Žena, majka, radnica: Usklađivanje obiteljskih obaveza i plaćenog rada u Hrvatskoj" sadrži osnovne informacije o projektu "Žene na tržištu rada - procjena utjecaja roda", detaljne informacije o provedenom istraživanju te pregled mjera politika usklađivanja obiteljskih obaveza i plaćenog rada s osvrtom na situaciju u Hrvatskoj.

"Priručnik za procjenu utjecaja roda" upoznaje čitatelje/ice s pojmovima procjene utjecaja roda (eng. gender impact assessment) i rodno osviještenih politika te daje osnovne smjernice kako provoditi procjenu. "Praćenje javnih politika" donosi definiciju javnih politika i nabraja najvažnije aktere, ali i objašnjava ulogu organizacija civilnog društva u praćenju njihova kreiranja, donošenja i provedbe. 

Cilj projekta je ojačati zagovaračku ulogu organizacija civilnog društva (OCD) usmjerenu na opću transparentnost, otvorenost i dobro upravljanje hrvatske javne uprave na polju rodne ravnopravnosti, a osobito onih politika koje pridonose stvaranju pozitivnog okruženja za žene na tržištu rada. Projekt je provodila udruga B.a.B.e. u partnerstvu s Fakultetom političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Gradom Zagrebom te udrugama Legalina i VIMIO. Trajanje projekta: 1.1.2015. - 1.1.2017.

Projekt su financirale Europska unija i Ured za udruge Vlade RH.

Žena, majka, radnica: Usklađivanje obiteljskih obaveza i plaćenog rada u Hrvatskoj
Praćenje javnih politika
Priručnik za procjenu utjecaja roda