babe@babe.hr
+385 1 4663 666

22. rujna 2023.

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Obilježavanjem Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 22. rujna želimo opetovano skrenuti pažnju na problem nasilja kao na društveni problem kojim se narušavaju temeljna ljudska prava.

U odnosu na društveni odnos prema nasilju nad ženama, možemo reći da se tijekom godina percepcija mijenja pa se obiteljsko nasilje više ne doživljava isključivo kao „privatna stvar“, a javnost uviđa da se radi o društvenom problemu. Napredak je također vidljiv na području zakonodavne regulative vezane za progon i kažnjavanje nasilja u obitelji, a očekuje se i da novi paket zakonskih izmjena doprinesu još učinkovitijoj zaštiti žrtava nasilja u kaznenim i prekršajnim postupcima i adekvatnijem kažnjavanju počinitelja. Vidljiva je potreba za neodložnim razvojem dugoročne strategije koja će uzeti u obzir sve oblike nasilja nad ženama, usvojiti ciljane mjere usmjerene na rješavanje specifičnih potreba svih skupina žrtava, posebice žena koje su izložene ili bi mogle biti izložene višestrukoj diskriminaciji o čemu za sada nažalost postoji malo istraživanja i sudske prakse.

U prvih osam mjeseci ove godine udruzi B.a.B.e se za pomoć obratilo ukupno 1.000 korisnica od toga u vezi problematike obiteljskog nasilja njih 426, dok je u istom periodu u našoj Sigurnoj kući osiguran smještaj za 51 osobu, točnije 22 žene i 29ero djece, žrtve obiteljskog nasilja. U slučajevima naših korisnica većinom se radi o kombiniranim oblicima nasilja, od psihičkog, fizičkog i ekonomskog nasilja do online nasilja. Ne možemo govoriti o prevladavajućem obliku nasilja.

Mišljenja smo da se hrvatsko društvo treba napokon posvetiti sveobuhvatnoj dobrobiti žrtava. Pravosudni postupci samo su jedan od aspekata zaštite žrtava, a kao udruga svjedočimo da postoje duboki problemi i velika neizvjesnost mnogih žrtava u pogledu financijske sigurnosti, stambenog zbrinjavanja, ekonomske samostalnosti i postizanja drugih uvjeta za iskorak iz nasilja. Na našu žalost, unatoč brojnim promjenama u sustavnom poboljšanju položaja žrtava, mnoge žene se još uvijek susreću s problemom zadovoljavanja temeljnih egzistencijalnih potreba za sebe i djecu, naplatom uzdržavanja i diobom imovine koju su stekle u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici te se nadamo da će daljnji koraci društva u cjelini biti usmjereni ka tome da prijava nasilja ne znači neizvjesnost, borbu sa siromaštvom i druge životne probleme koje imaju mnoge žrtve.

Također se zalažemo i za stvarnu implementaciju dužih zatvorskih kazni i dosljednu primjenu mjera zaštite i nakon izdržavanja kazne zatvora jer je i vrijeme koje počinitelj provodi u zatvoru jamstvo sigurnosti žrtve, što je također jedan od bitnih preduvjeta za oporavka žrtava i  novog života bez nasilja. Pozdravljamo svaki napor države da se usmjeri na edukaciju i senzibiliziranje stručnjaka u području pravosuđa te i dalje kao udruga stojimo na raspolaganju sa svojim znanjem i iskustvom svima onima koji se žele upoznati sa izazovima kroz koje žrtve prolaze u pravosudnim postupcima i postupcima pred Zavodom za socijalnu skrb.

Ovim putem pozivamo sve aktere društva na nultu toleranciju na svaki oblik nasilja. Ono što smatramo da je najpotrebnije sustavu jest edukacija, senzibilizacija i međusobna suradnja svih čimbenika u sustavu podrške ženama žrtvama nasilja. Također ovim putem ističemo kako je dugogodišnje pružanje pravne i psihosocijalne pomoći u udruzi B.a.B.e. aktivno i dalje svakodnevno te pozivamo sve žrtve nasilja da nam se s povjerenjem obrate na broj telefona 01 4663 666.

 

Posljednje

22. travnja 2024.
Zahvala na donaciji

Ovim putem zahvaljujemo firmi VuMedi d.o.o. i njenim djelatnicima koji su prepoznali rad naše udruge te odlučili svojom velikodušnošću uveseliti naše korisnike skloništa, žene i djecu koja su se našla u teškoj životnoj situaciji i kada im je podrška i pomoć najpotrebnija oni su omogućili da se ne osjećaju zaboravljeno. Veliko hvala žele Vam djelatnice […]

Više
4. travnja 2024.
Tematska sustavna podrška - usklađivanje privatnog i poslovnog života

03. travnja 2024. pet je udruga potpisalo sporazume s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva za uključivanje u Tematske sustavne podrške za pet tematskih područja koja će biti značajna za razvoj hrvatskog društva u narednom periodu od četiri godine. Novi projekt udruge B.a.B.e. u okviru Tematske sustavne podrške odnosi se na usklađivanje privatnog i poslovnog života […]

Više
8. ožujka 2024.
Međunarodni dan žena

Međunarodni dan žena slavi postignuća i doprinos žena ekonomskom, socijalnom, kulturnom i političkom životu te služi kao podsjetnik na sva ona još uvijek zatomljena i osporavana ljudska prava.

Više
7. ožujka 2024.
Pokrenuta je nacionalna kampanja podizanja svijesti o online nasilju prema ženama u sklopu projekta SURF AND SOUND 2.0

Udruga B.a.B.e. i Agencija za elektroničke medije pokrenuli su nacionalnu kampanju podizanja svijesti o online nasilju prema ženama u sklopu projekta SURF AND SOUND 2.0.

Više
VIJESTI
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram