O nama

O nama
Djelatnosti
Programi
Izvještaji
Statut
Naš tim

Misija

B.a.B.e su organizacija osnovana 1994. godine sa svrhom promicanja i zaštite ženskih ljudskih prava koja se danas usredotočila na promicanje rodne ravnopravnosti i osiguravanje jednakih mogućnosti za sve rodove u svim sferama društvenog života

Vizija

B.a.B.e. su organizacija prepoznata u javnosti po beskompromisnoj borbi za poštivanje ljudskih prava na jednakim osnovama za sve građanke/e i zalaganju za rodnu ravnopravnost. Organizacija ima osigurano stabilno financiranje programa i hladnog pogona te 10-tak zaposlenih stručnjakinja/ka. Građani i državna te međunarodna tijela vide organizaciju kao ekspertni centar za pitanja rodne ravnopravnosti.

Čime se bavimo?

Pružanje pravne i psihološke pomoći u rješavanju problema neposredno ili posredno vezanih za neku od povreda ljudskih prava
Javno zagovaranje i organiziranje javnih kampanja;
Lobiranje prema donositeljima propisa;
Objavljivanje publikacija – letaka, knjiga, brošura
Provodnja istraživanja
Proizvodnja medijskih sadržaja
Otvaranje i vođenje skloništa za žene i djecu žrtve nasilja, kao humanitarna djelatnost i
Edukacija o ljudskim pravima, rodnoj ravnopravnosti
Otvaranje i vođenje skloništa za žene i djecu žrtve nasilja, kao humanitarna djelatnost i
Druge djelatnosti sukladno ciljevima, misiji i viziji udruge.

Programi

Rodna ravnopravnost

Program je započeo 2009 god. s ciljem uključivanja rodne ravnopravnosti u sve nacionalne, regionalne i lokalne politike korištenjem relevantnih metodologija, prvenstveno istraživanja, analize javnih politika, savjetovanja, praćenja provedbi, podizanja javne svijesti.

1. Obrazovanje donositelja odluka o konceptu rodne ravnopravnosti i gender mainstreaming-u

2. Monitoring, analiza i izvještavanje o rodnoj ravnopravnosti i nedostacima politika u tom pogledu (godišnja izvješća o rodnoj ravnopravnosti)

3. Javna kampanja - podizanje javne svijesti o ključnim aspektima rodne neravnopravnosti: "Neplaćeni rad: tko radi što kod kuće?"

4. Žene i razvoj: istraživanje, analiza i izvještaj o vlasničkim pravima žena u Hrvatskoj

5. Javni mediji i rodna ravnopravnost: monitoring implementacije Plana rodne ravnopravnosti HTV-a

Prevencija i suzbijanje svih oblika rodno uvjetovanog nasilja

Program je nastavak i širenje opsega aktivnosti programa Legaline koji je pokrenut u drugoj polovini 1995. i jedan je od najstarijih programa organizacije. Njegova je svrha na osnovi izravne komunikacije s građankama i građanima, kroz pružanje pravne i psiho-socijalne pomoći žrtvama nasilja, utvrditi manjkavosti u postojećem zakonodavstvu i/ili propuste u provedbi odgovornih institucija. Cilj je definirati učinkovite načine prevencije, pružanja stručne pomoći u zaštiti od nasilja (javna predavanja) i sankcioniranja rodno uvjetovanog nasilja

1. Uspostava psihološkog i pravnog savjetovališta za pojedince/ke i partnere bez obzira na njihov spol ili rod.

Cilj savjetovališta bit će pružanje pravnog i psihološkog savjetovanja pojedincima/kama i parovima u pogledu njihovih prava i obveza u vezama, nasilja u obitelji, roditeljskih prava, vlasničkih/imovinskih prava itd.

2. Strateške litigacije u postupcima vezanim za rodno uvjetovano nasilje

3. Monitoring i utjecaj na formuliranje javnih politika i zakona u području rodno uvjetovanog nasilja

4. Kampanja podizanja javne svijesti o rodno uvjetovanom nasilju

Pružanje egzistencijalne zaštite i psihosocijalne podrške ženama žrtvama nasilja i njihovoj djeci u Vukovarsko-srijemskoj županiji - sjedište Vukovar

Program se postupno izdvajao kao zasebna cjelina jer se sve aktivnosti provode u području Vukovarsko-srijemske županije, sa sjedištem u Vukovaru, s vrlo specifičnim ciljevima i ženama žrtvama nasilja (s djecom ili bez djece) kao ciljnom skupinom.

U sklopu programa djeluje od 2008. Sigurna kuća Vukovarsko - srijemske županije. U Sigurnoj kući pruža se istovremeno smještaj za do dvanaest žena i osmero djece s područja čitave Hrvatske. Kuća je odlično opremljena i vrhunski osigurana, što uvelike doprinosi osjećaju egzistencijalne sigurnosti korisnica i djece. Maksimalno trajanje boravka je godinu dana. Stručne suradnice ulažu velike napore kako bi u tom, relativno kratkom razdoblju, žrtvama nasilja pružile adekvatnu pomoć u prevladavanju proživljenih traumi i vraćanju samopouzdanja tijekom procesa osamostaljenja, odnosno pronalaska zaposlenja i stana.

Zagovaranje i praćenje zakonodavnih procedura, javnih politika i provedbenih mjera

Cilj ovog programa je povećanje utjecaja korpusa ljudskih prava na legislativu i praksu u području borbe protiv diskriminacije te u području zaštite prava na javno izražavanje i slobodu mišljenja, okupljanja i sl. Do sada B.a.B.e. nisu bile prepoznate u javnosti isključivo kao organizacija za ženska ljudska prava, već i kao organizacija koja reagira na sve oblike povreda ljudskih prava. U sklopu ovog programa namjerava se implementirati sljedeće projekte:

1. Projekt 'RESPONSIBILITY. Freedom of Expression' ima za cilj identificirati i promovirati strateške pristupe rješavanju prijetnji i izazova govora mržnje, lažnih vijesti i zastrašivanja, kako bi se očuvale demokratske vrijednosti slobode izražavanja. Nositeljica projekta je austrijska udruga "The World of NGOs", a partneri su Sveučilište u Beču, "SPOC" (Bugarska), Institut za istraživanja Faragas (Bugarska) i B.a.B.e.. Planirano trajanje projekta je 12 mjeseci, a provedba je započela 1. rujna. Projekt je poduprt je sredstvima Europske unije u okviru programa "Europa za građane", potprogram 2 "Demokratski angažman i građansko sudjelovanje. Projekt se sastoji od tri ključne cjeline:

- Razumijevanja kako europska društva percipiraju aktualne prijetnje slobodi govora, istraživanja kako se ovaj vid slobode koristi odgovorno, ali i gdje su granice slobode izražavanja u demokratskim okruženjima.

- Razumijevanja kako se civilno društvo nosi s aktualnim preprekama slobodi izražavanja i identificiranja efektivnih rješenja.

- Diseminacija nalaza; izrada priručnika koji će se podijeliti organizacijama diljem Europe.

2. Promocija antidiskriminacijskog zakonodavnog paketa i politika u koordinaciji s drugim ljudskapravaškim organizacijama, posebice u okviru Kuće ljudskih prava

3. Koordinacija i izrada izvješća o implementaciji ljudskogpravaških instrumenata UN-a i Vijeća Europe

Nedavno implementirani projekti:

1. Misli lokalno, djeluj nacionalno: osnaživanje ljudskopravaških organizacija u nerazvijenim regijama /Thinking locally, acting nationally: Empowering local human rights CSOs in the underdeveloped areas. Cilj projekta je, kako i naslov navodi, osnažiti lokalne OCD-e koje se bave promicanjem i zaštitom ljudskih prava i suzbijanjem diskriminacije u Ličko-Senjskoj, Šibensko-kninskoj i Požeško–slavonskoj županiji kako bi postale relevantan dionik u implementaciji anti-diskriminacijskih mjera kroz politike u tim područjima. U isto se vrijeme djeluje i u smjeru informiranja i savjetovanja krajnjih korisnika/ca u ciljanim županijama radi zaštite njihovih ljudskih prava i zaštite od diskriminacije. Probleme najranjivijih skupina prezentirat ćemo na nacionalnoj i međunarodnoj razini dokumentarnim filmom koji će biti realiziran u sklopu projekta.

2. Imam moć i znanje da mijenjam svijet. Ciljevi projekta su osvješćivanje studentske populacije o sustavu zaštite ljudskih prava i poticanje na aktivno građanstvo kako bi im se pomoglo da postanu efikasniji, kvalitetniji i bolji članovi/ce društva; te edukacija o postupku i važnosti analize srednjostrujaških medija kako bi se izbjegla indoktrinacija i neosjetljivost na kršenja ljudskih prava.

Statut

Udruga B.a.B.e. osnovana je sa svrhom promicanja rodne ravnopravnosti i osiguranja jednakih mogućnosti za sve rodove u svim sferama društvenog života.

Statut udruge pročitajte u privitku.

 

Naš tim

Petra Kontić, predsjednica, voditeljica programa Rodna ravnopravnost

Zdravka Sadžakov, koordinatorica, voditeljica programa Prevencija i suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja

Ivana Sučić, voditeljica programa Sigurna kuća

Tatjana Repalust, voditeljica financija

Dajana Pul Bošnjaković, voditeljica ureda

Bruna Nedoklan, psihologinja

Ana Šimunić, voditeljica projekta

Tanja Štampar, koordinatorica aktivnosti na projektu

Dean Šarčević, voditelj projekta

Lucija Lučan, asistentica na programu, osoba od povjerenja

Sandra Brkljač, stručna suradnica - psihologinja

Ivana Danilović, stručna suradnica - psihologinja

Vjekoslava Glušac, stručna suradnica-socijalna radnica

Jasmina Katunar, domaćica

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram