O nama

O nama
Djelatnosti
Programi
Izvještaji
Statut
Naš tim

Misija

Kroz zaštitu, podršku, savjetovanje i zagovaranje promičemo rodnu ravnopravnost i tražimo jednake mogućnosti za sve u svim sferama društvenog života! 

Vizija

Za društvo ravnopravnih, emancipiranih i aktivnih pojedinaca/ki u kojem nema mjesta za nasilje! 

Čime se bavimo?

Pružanje pravne i psihološke pomoći u rješavanju problema neposredno ili posredno vezanih za neku od povreda ljudskih prava
Javno zagovaranje i organiziranje javnih kampanja;
Lobiranje prema donositeljima propisa;
Objavljivanje publikacija – letaka, knjiga, brošura
Provodnja istraživanja
Proizvodnja medijskih sadržaja
Otvaranje i vođenje skloništa za žene i djecu žrtve nasilja, kao humanitarna djelatnost i
Edukacija o ljudskim pravima, rodnoj ravnopravnosti
Otvaranje i vođenje skloništa za žene i djecu žrtve nasilja, kao humanitarna djelatnost i
Druge djelatnosti sukladno ciljevima, misiji i viziji udruge.

Programi

Rodna ravnopravnost

Cilj programa je postizanje veće prepoznatljivosti koncepta rodne ravnopravnosti, pozitivnih učinaka rodne ravnopravnosti na društvo u cjelini te efikasnija implementacija ključnih mjera nacionalnih i lokalnih (multi)sektorskih politika (obiteljske, ekonomske, socijalne,demografske i dr.), koje imaju neposredan utjecaj na rodnu ravnopravnost.

Prevencija i suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja

Cilj programa je osigurati dostupnost i održivost savjetovališta za pravnu i psihološku pomoć žrtvama nasilja (u prostorijama udruge B.a.B.e.) u svrhu učinkovitije prevencije i suzbijanja rodno uvjetovanog nasilja. U sklopu ovog programa koristit će se metode direktnog rada s korisnicima/cama, savjetovanja, analize i statističkih obrada podataka o korisnicima u svrhu stvaranja temelja za jasnije i učinkovitije javne kampanje koje za cilj imaju prevenciju i suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja.

Program je usmjeren na direktan rad s korisnicima/cama i savjetovanja te analize i statističke obrade podataka o korisnicima u svrhu stvaranja temelja za jasnije i učinkovitije javne kampanje koje za cilj imaju prevenciju i suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja.

Sigurna kuća

U Sigurnoj kući pruža se istovremeno smještaj za do dvanaest žena i osmero djece s područja čitave Hrvatske te se nalazi na području Vukovarsko - srijemske županije u kojoj djeluje od 2008. godine. 

Kuća je u potpunosti opremljena i vrhunski osigurana, što uvelike doprinosi osjećaju egzistencijalne sigurnosti korisnica i djece koji je neophodan. Maksimalno trajanje boravka u Sigurnoj kući je godinu dana. Stručne suradnice ulažu velike napore kako bi u tom, relativno kratkom razdoblju, žrtvama nasilja pružile adekvatnu pomoć u prevladavanju proživljenih traumi i vraćanju samopouzdanja tijekom procesa osamostaljenja, odnosno pronalaska zaposlenja i stana.

Cilj programa SIgurne kuće je osigurati održivost usluga i stabilnost njihova funkcioniranja, koje, osim smještaja za žene i djecu, uključuju i savjetovališta za pravnu i psihološku pomoć žrtvama nasilja te komplementarne usluge socijalno-ekonomskog osnaživanja na području Vukovarsko-srijemske županije.

Javne politike i zagovaranje

Cilj ovog programa je praćenje zakonodavnih procedura, javnih politika i provedbenih mjera u područjima borbe protiv diskriminacije i povreda fundamentalnih ljudskih prava, s posebnim osvrtom na praćenje provedbenih aktivnosti i mjera i njihovo funkcioniranje u praksi na svim razinama, te zagovaranje potpune rodne ravnopravnosti i poštivanja ljudskih prava u svim sferama javnog i privatnog života.

Statut

Udruga B.a.B.e. osnovana je sa svrhom promicanja rodne ravnopravnosti i osiguranja jednakih mogućnosti za sve rodove u svim sferama društvenog života.

Statut udruge pročitajte u privitku.

 

Naš tim

Petra Kontić, predsjednica, voditeljica programa Rodna ravnopravnost

Zdravka Sadžakov, koordinatorica, voditeljica programa Prevencija i suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja

Ivana Sučić, voditeljica programa Sigurna kuća

Tatjana Repalust, voditeljica financija

Dajana Pul Bošnjaković, voditeljica ureda

Bruna Nedoklan, psihologinja

Sandra Brkljač, stručna suradnica - psihologinja

Ivana Danilović, stručna suradnica - psihologinja

Vjekoslava Glušac, stručna suradnica-socijalna radnica

Ana Šimunić, voditeljica projekta

Tanja Štampar, koordinatorica aktivnosti na projektu

Dean Šarčević, voditelj projekta

Lucija Lučan, asistentica na projektu

Jasmina Katunar, domaćica

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram