babe@babe.hr
+385 1 4663 666

Imenovanje, definiranje i sankcioniranje ekonomskog nasilja nad ženama u intimnim vezama

Donator: Europska unija

Naziv projekta: Naming, blaming and framing the economic violence against women in intimate relationships/ Imenovanje, definiranje i sankcioniranje ekonomskog nasilja nad ženama u intimnim vezama

Trajanje projekta: 12.2011.-03.2013.


Utiranje puta od siromaštva i nasilja ka financijskoj i emocionalnoj stabilnosti

Donator: Europska unija


Naziv projekta: Premošćivanje problematičnih voda: saslušajmo većinske i manjinske glasove u eteru

Trajanje projekta: 15.12.2009.-14.09.2011.

Opis projekta: 

B.a.B.e. su u partnerstvu sa udrugom Građanskom organizacijom za razvoj Dalj (GORD) i udrugom "Delfin" iz Pakraca, provele projekt financiran sredstvima EU u okviru programa European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR), pod nazivom: "Premošćivanje problematičnih voda: saslušajmo većinske i manjinske glasove u eteru". Glavni ciljevi ovog projekta su bili: povećanje svijesti o pravima manjina, njihovim potrebama i specifičnim ulogama te potencijalu koji one imaju za lokalne zajednice, kao i potaknuti komunikaciju i suradnju između većine i manjina u Slavoniji  te povećanje vidljivosti manjina u lokalnim medijima, što u konačnici doprinosi razvoju tolerantnijeg i inkluzivnijeg društva. Povećana medijska vidljivost manjina se osigurala prvenstveno kroz produkciju i emitiranje po 6 radijskih emisija na 7 lokalnih, ali većinskih radio stanica (Slavonski radio, Radio Osijek, Hrvatski radio Vukovar, Županijski radio Požega, Radio Vallis Aurea, Radio Daruvar i Radio 101), koje su emitirane u jesen i zimu 2010. godine. Te emisije su imale poseban fokus na srpsku nacionalnu manjinu, s obzirom da je ona prema svim istraživanjima i dalje na ovim područjima detektirana kao najranjivija i najdiskriminiranija.

S obzirom da je glavna zadaća ovog projekta bila osnaživanje manjina, metoda njegove provedbe nalaže otvaranje prostora manjinama da same progovore o vlastitim problemima i iskustvima, jer se nerijetko dešava da umjesto njih govore pripadnici i pripadnice većinskog naroda. S time u skladu, od 15. do 19. veljače 2010. godine organizirane su fokus grupe s građanima i građankama nacionalnih manjina u Dalju, Vukovaru, Pakracu i Daruvaru, uz pomoć partnerskih organizacija iz tih zajednica. Na fokus grupama se prvenstveno razgovaralo o tome kako bi radijske emisije za manjine trebale izgledati, koje su prihvatljive i važne teme te o primjerenim načinima njihovog uvođenja u eter.

Nakon provedenog terenskog istraživanja, organizirana je i četverodnevna radionica od 26. do 29. ožujka 2010. u Opatiji, za urednike/ce i novinare/ke sa osam radijskih postaja s kojima je ostvarena suradnja u okviru ovog projekta. Osim izlaganja stručnjaka na temu položaja nacionalnih manjina u medijima i njihovim pravima kao državljanima RH, dogovorio se i zajednički format buduće emisije kao i uspostava "mosta" između radio stanica koje sudjeluju u projektu.

Kao jedna od završnih aktivnosti prije pripreme i produciranja samih radijskih emisija, organizirani su okrugli stolovi u Pakracu i Požegi (17. i 18. svibnja 2010.) te Vukovaru i Dalju (24. i 25. svibnja 2010.) pod nazivom "Nacionalne manjine i mediji – predstavljanje i mogućnosti korištenja medijskog prostora". Ideja okruglih stolova bila je otvoriti pitanja zastupljenosti manjina u medijskom prostoru te načina na koji su manjine prisutne uopće u medijima, kao i potaknuti diskusiju između pripadnika manjinskog i većinskog naroda o prihvatljivim temama i problemima za radijske emisije.

U daljnjem planu projekta predviđeno je potpisivanje Povelje o zastupljenosti nacionalnih manjina u medijima sa gradonačelnicima i načelnicima općina unutar kojih se provodi projekt kao i nacionalna konferencija na temu položaja nacionalnih manjina u medijima koja će objediniti kako znanstveno-istraživačka tako i aktivistička dostignuća na ovom području.

                                                                    Evaluacija


Premošćivanje problematičnih voda: saslušajmo većinske i manjinske glasove u eteru

Donator: Europska unija

Naziv projekta: Premošćivanje problematičnih voda: saslušajmo većinske i manjinske glasove u eteru

Trajanje projekta: 15.12.2009.-14.09.2011.

Opis projekta: 

B.a.B.e. su u partnerstvu sa udrugom Građanskom organizacijom za razvoj Dalj (GORD) i udrugom "Delfin" iz Pakraca, provele projekt financiran sredstvima EU u okviru programa European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR), pod nazivom: "Premošćivanje problematičnih voda: saslušajmo većinske i manjinske glasove u eteru". Glavni ciljevi ovog projekta su bili: povećanje svijesti o pravima manjina, njihovim potrebama i specifičnim ulogama te potencijalu koji one imaju za lokalne zajednice, kao i potaknuti komunikaciju i suradnju između većine i manjina u Slavoniji  te povećanje vidljivosti manjina u lokalnim medijima, što u konačnici doprinosi razvoju tolerantnijeg i inkluzivnijeg društva. Povećana medijska vidljivost manjina se osigurala prvenstveno kroz produkciju i emitiranje po 6 radijskih emisija na 7 lokalnih, ali većinskih radio stanica (Slavonski radio, Radio Osijek, Hrvatski radio Vukovar, Županijski radio Požega, Radio Vallis Aurea, Radio Daruvar i Radio 101), koje su emitirane u jesen i zimu 2010. godine. Te emisije su imale poseban fokus na srpsku nacionalnu manjinu, s obzirom da je ona prema svim istraživanjima i dalje na ovim područjima detektirana kao najranjivija i najdiskriminiranija.

S obzirom da je glavna zadaća ovog projekta bila osnaživanje manjina, metoda njegove provedbe nalaže otvaranje prostora manjinama da same progovore o vlastitim problemima i iskustvima, jer se nerijetko dešava da umjesto njih govore pripadnici i pripadnice većinskog naroda. S time u skladu, od 15. do 19. veljače 2010. godine organizirane su fokus grupe s građanima i građankama nacionalnih manjina u Dalju, Vukovaru, Pakracu i Daruvaru, uz pomoć partnerskih organizacija iz tih zajednica. Na fokus grupama se prvenstveno razgovaralo o tome kako bi radijske emisije za manjine trebale izgledati, koje su prihvatljive i važne teme te o primjerenim načinima njihovog uvođenja u eter.

Nakon provedenog terenskog istraživanja, organizirana je i četverodnevna radionica od 26. do 29. ožujka 2010. u Opatiji, za urednike/ce i novinare/ke sa osam radijskih postaja s kojima je ostvarena suradnja u okviru ovog projekta. Osim izlaganja stručnjaka na temu položaja nacionalnih manjina u medijima i njihovim pravima kao državljanima RH, dogovorio se i zajednički format buduće emisije kao i uspostava "mosta" između radio stanica koje sudjeluju u projektu.

Kao jedna od završnih aktivnosti prije pripreme i produciranja samih radijskih emisija, organizirani su okrugli stolovi u Pakracu i Požegi (17. i 18. svibnja 2010.) te Vukovaru i Dalju (24. i 25. svibnja 2010.) pod nazivom "Nacionalne manjine i mediji – predstavljanje i mogućnosti korištenja medijskog prostora". Ideja okruglih stolova bila je otvoriti pitanja zastupljenosti manjina u medijskom prostoru te načina na koji su manjine prisutne uopće u medijima, kao i potaknuti diskusiju između pripadnika manjinskog i većinskog naroda o prihvatljivim temama i problemima za radijske emisije.

U daljnjem planu projekta predviđeno je potpisivanje Povelje o zastupljenosti nacionalnih manjina u medijima sa gradonačelnicima i načelnicima općina unutar kojih se provodi projekt kao i nacionalna konferencija na temu položaja nacionalnih manjina u medijima koja će objediniti kako znanstveno-istraživačka tako i aktivistička dostignuća na ovom području.

                                                                    Evaluacija


Slušam, čujem, razumijem-igrom protiv nasilja

Donator: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Naziv projekta: Slušam, čujem, razumijem-igrom protiv nasilja

Trajanje projekta: 2010.

Opis projekta:

Već drugu godinu za redom B.a.B.e. provele su projekt "Slušam, čujem, razumijem", ovog puta u OŠ bana Josipa Jelačića u Podsusedu. Projekt je zamišljen kao niz edukacija i radionica namijenjenih prvenstveno učenicima i učenicama sedmih i osmih razreda, ali i njihovim roditeljima. Osnovni cilj projekta je prevencija  nasilja među djecom te promicanja prava djece i kulture nenasilja.

Projektom se željelo senzibilizirati učenike na sve veći problem vršnjačkog nasilja te im ukazati negativne  i dugoročne posljedice koje takvo ponašanje može imati na žrtvu, ali i na  počinitelje i promatrače. Kreativnim interaktivnim radionicama učenicima se nastojalo prenijeti važnost poštivanja ljudskih prava s naglaskom na prava djece u demokratskom društvu, i to kroz upoznavanje učenika s Konvencijom o pravima djeteta, ali i kroz stvarne slučajeve povrede dječjih prava iz sudskih praksi. U sklopu projekta održane su i radionice na kojima su učenici/e usvajali/e vještine nenasilne komunikacije (ja govor, aktivno slušanje, parafraziranje) kako bi na taj način razvili/e svijest o važnosti tolerancije i poštivanja drugih bez obzira na razlike. Medijskim radionicama htjelo se educirati učenike/ce o vrstama medija i svrsi koju imaju u društvu s ciljem boljeg razumijevanja samih medija, ali usvajanja kritičkog pristupa medijskim sadržajima, novim tehnologijama i sredstvima komunikacije.

U aktivnosti projekta na uvodnim predavanjima bili su uključeni i roditelji učenika za koje su održana i predavanja o opasnostima i nasilju kojima su njihova djeca izložena prilikom korištenja interneta.


Slušam, čujem, razumijem-igrom protiv nasilja

Donator: Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijska solidarnosti

Naziv projekta: Slušam, čujem, razumijem-igrom protiv nasilja

Trajanje projekta: 24.09.2009.-14.10.2009.

Opis projekta:

Projekt je dio dugogodišnjeg programa Legaline (pružanje egzistencijalne, psihosocijalne i pravne pomoći ženama žrtvama nasilja i drugih oblika diskriminacije), a osnovni cilj projekta je poboljšanje kvalitete obiteljskog života kao i ostvarenje koncepta uspješnog i ravnopravnog roditeljstva. Projekt je zamišljen kao niz edukacija, predavanja i radionica za djecu, roditelje i za djelatnike odgojno-obrazovnih ustanova kojima se žele stvoriti uvjeti za bolju suradnju  i međusobno razumijevanje svih triju skupina. Okvirni sadržaji predavanja su: normativni okvir zaštite prava i interesa djece; nasilje u obitelji; vršnjačko nasilje; razumijevanje medija i novih tehnologija; nenasilna komunikacija; ljudska prava; samopoštovanje i poštovanje drugih; razvijanje vještina aktivnog ravnopravnog roditeljstva; posljedice razvoda i prava djece nakon razvoda braka itd. Voditeljica projekta je Zdravka Sadžakov, koordinatorica u udruzi B.a.B.e. 


Detaljniji sadržaji radionica su definirani u skladu s potrebama i interesima roditelja i nastavnika. U tu su svrhu održana uvodna predavanja s roditeljima osmih, sedmih, šestih i petih razreda OŠ Lučko.  Roditeljima su dane osnovne informacije o Udruzi, ciljevima projekta, o načinu provedbe projekta i stručnom timu koji će raditi na provedbi kao i o mogućim temama radionica. Na svakom sastanku roditeljima su podijeljeni upitnici na kojima su mogli dati svoje prijedloge tema koje im se čine posebno važne i koje bi htjeli da se obrade tijekom projekta.


Predavanja su održale Sanja Sarnavka predsjednica Udruge,  Ljubica Matijević Vrsaljko voditeljica pravnog tima Legalina, Ines Bojić, pravnica, Jasminka Horvatić, psihologinja i psihoterapeutkinja, Jadranka Luca Mrđen, defektologinja, i Jelena Host.


Protiv stereotipa i diskriminacije žena – seksualni zločini u Republici Hrvatskoj     


Naziv projekta: Protiv stereotipa i diskriminacije žena – seksualni zločini u Republici Hrvatskoj

Trajanje projekta: 06.2007.-

Opis projekta:

Grupa za ženska ljudska prava B.a.B.e. od lipnja 2007. godine provodi projekt "Protiv stereotipa i diskriminacije žena – seksualni zločini u Republici Hrvatskoj". Unatoč značajnim institucionalnim pomacima u promicanju ravnopravnosti spolova, upravo seksualni zločini najjasnije pokazuju kako je teško utjecati na odbacivanje predrasuda koje su se stoljećima prenosile i učvršćivale u svijesti pojedinaca i zajednice. Nepojmljivo je, ali istinito, da još uvijek osjećaj srama i vlastite krivnje opterećuju žrtvu, a ne počinitelja seksualnog delikta.  

Projektom se željelo utvrditi slabe točke implementacije zakona vezanih uz seksualno nasilje, a analizom samih zakona upozoriti na manjkavosti u odnosu na međunarodne standarde. Preporukama se predlažu mjere poboljšanja zakonodavnog okvira i procedura koje će žrtvama seksualnog nasilja osigurati primjeren pristup i zaštitu od daljnjih povreda njihovih ljudskih prava.


Krajnji cilj projekta je bio osigurati rodno osjetljiv i nediskriminirajući pristup žrtvama seksualnog nasilja. Svi stručnjaci koji se sa žrtvama neposredno susreću radi procesuiranja počinjenog kaznenog djela - policija, zdravstveni djelatnici/djelatnice, suci/sutkinje i drugi, kao i obitelj i zajednica u kojoj žrtva živi, morali bi znati kako im pristupiti i pomoći na putu iscjeljenja.


Misli lokalno, djeluj nacionalno: osnaživanje ljudskopravaških organizacija civilnog društva u nerazvijenim regijama

Donator: Europska unija

Ugovorno tijelo: SAFU

Naziv projekta: Misli lokalno, djeluj nacionalno: osnaživanje ljudskopravaških organizacija civilnog društva u nerazvijenim regijama / Thinking Locally, acting Nationally: Empowering local human rights CSOs in the underdeveloped areas

Trajanje projekta: 28.03. 2013. – 29.09.2014.

Opis projekta: 

Projekt provodi udruga B.a.B. e., od 28. ožujka 2013. do 29. rujna 2014., u partnerstvu s udrugama ZvoniMir (Knin) i Delfin (Pakrac), te u suradnji s udrugom Legalina (Gračac), a zahvaljujući financijskoj potpori Europske unije, Ureda za udruge Vlade RH i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. CIlj je ovog projekta osnaživanje lokalnih ljudskopravaških udruga, kao i poboljšanje odnosa između javnog sektora i ljudskopravaških udruga u procesu implementacije anti-diskriminacijskih mjera.

Ovaj se projekt odvija na dvije razine, edukacijom i treningom lokalnih udruga kao najvažniji čimbenik poboljšanja kapaciteta,Podrazumijeva. ciljanu edukaciju OCDa partnera i udruga iz ciljanih područja (niže navedenih županija) o ljudskim pravima, antidiskriminacijskim mjerama i analitičkim politikama kao što su kvalitativne istraživačke metode i zagovaranje. Poseban naglasak je na antisidkriminatornoj politici lokalne razine tako da učesnici mogu nadalje sami kreirati preporuke ili izvješća o stanju poštivanja ili kršenja ljudskih prava. Uspostavit će se nadzorni mehanizmi kojima će se pratiti primjena antidiskriminatornih politika. Ujedno ova aktivnost pretpostavlja i etnografsko istraživanje na temu diskriminatornih praksa i kršenja ljudskih prava u ciljanim područjima. Ovo podrazumijeva edukaciju o provođenju kvalitativnih istraživanja (fokus grupe, individualni razgovori) koje će obaviti stručnjak uz B.a.B.e. i partnerske organizacije na ciljanim područjima gdje će se obavljati intervjui kako sa fokus grupom tako i individualni razgovorii, a sve sa ciljem prikupljanja informacija o svijesti populacije o diskriminacije i antidiskriminatornim mjerama. 

2. Druga se razina odnosi na direktno pružanje pomoći žrtvama diskriminacije i povrede ljudskih prava na području Požeško-slavonoske, Šibeničko-kninske i Ličko-senjske županije i općine Gračac. 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram