babe@babe.hr
+385 1 4663 666

Pravna i psihološka pomoć

Udruga B.a.B.e. od 1994. godine pruža usluge pravnog i psihološkog savjetovanja, (u to vrijeme isključivo ženama žrtvama nasilja), a od 2009., sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći, svim marginaliziranim i diskriminiranim građanima/kama u različitim vrstama pravnih problema. Fokus organizacije je i dalje primarno orijentiran na pružanju pravne i psihološke pomoći ženama žrtvama nasilja, a obzirom na dugu tradiciju djelovanja Udruge na tom području te prepoznatost Udruge kao takve od strane društvene zajednice.

Savjetovalište udruge B.a.B.e. utemeljeno je na multidisciplinarnom modelu i individualiziranom pristupu gdje se u najvećoj mogućoj mjeri posvećuje pažnja osobnim potrebama korisnika i korisnica. Ovakav pristup omogućava korisnicima/ama da na istom mjestu ostvare pravo na pristup općim pravnim informacijama, pravni savjet, pravnu pomoć, savjetodavnu pomoć, psihološku pomoć, asistenciju pri sastavljanju podnesaka te u strateškim slučajevima zastupanje pred javnopravnim tijelima i Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu. Od 2020. udruga pruža i uslugu pratnje osobe od povjerenja žrtvama kaznenih djela i prekršaja sa svrhom pružanja emocionalne i psihološke potpore žrtvama prilikom prijave nasilja i poduzimanja drugih radnji u okviru kaznenog i prekršajnog postupka u kojima sudjeluju žrtve.

Kako bi se osigurala što adekvatnija i efikasnija pomoć građanima/kama, osim fizičkim dolaskom u naš ured, pravne savjete moguće je dobiti i putem SOS linije (0800 200 144), e-maila babe@babe.hr, Platforme NEON te redovnom poštom.

Kako biste dogovorili termin za savjetovanje molimo nazvati na broj telefona 01/ 4663 – 666 svakim radnim danom od 08-17 sati.

U tom kontekstu bitno je naglasiti i da su sve usluge i pomoć koju korisnicima/ama pruža udruga B.a.B.e. besplatni.

NEMOJ ČEKATI

JAVI NAM SE!

Sigurna kuća

Smještaj u Sigurnu kuću Vukovarsko-srijemske županije
KRENI

Pravna i Psihološka pomoć

Podrška i savjetovanje dostupni su telefonski ili dolaskom u Savjetovalište
KRENI

Nazovi nas

Besplatnim pravnim savjetima pomažemo žrtvama nasilja i uznemiravanja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram