babe@babe.hr
+385 1 4663 666

Coming out of the dark – support to women survivors and violence prevention

Donator: UNIFEM – United Nations Trust Fund to End Violence Against Women

Naziv projekta: Coming out of the dark – support to women survivors and violence prevention

Trajanje projekta: 01.9.2011. - 31.10.2013.

Opis projekta:

Glavni cilj ovog projekta je pridonijeti zaštiti žena od svakih oblika nasilja i pojačati njihovu zdravstvenu zaštitu, blagostanje i društvenu koheziju u Vukovarsko-Srijemskoj županiji.

Ovim se projektom predviđa dva specifična rezultata: 1. osnažiti žene u Vukovarsko-Srijemskoj županiji da ostave svoje nasilne partnere tako da postanu neovisne, i 2. smanjiti rodno i spolno uvjetovano nasilje kroz obrazovni program za djecu i mlade. Fokus su nam dakle, žene žrtve obiteljskog nasilja, kao i njihova djeca, te djeca i mladi u rasponu od 10 do 18 godina. U ovim aktivnostima surađivat ćemo sa centrima za socijalnu skrb, policijom, tužiteljima, sucima i agencijama za zapošljavanje, te ostalim profesionalcima koji će biti potrebni u sklopu projekta.

Žene koje su identificirane kao žrtve obiteljskog nasilja imat će pravo na besplatan smještaj  osiguran od strane lokalne uprave/vlade.

Za drugu skupinu aktivnosti surađivat ćemo sa osnovnim i srednjim školama, studentskim i učeničkim domovima kako bi izradili kurikulum metodologije i sadržaj, koji će se baviti nenasilnom komunikacijom, nenasilnom rješavanju sukoba i obrazovati o rodnoj jednakosti.

Natrag na projekte
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram