babe@babe.hr
+385 1 4663 666

puSHEd – Protect, Understand, Support: Help the Elderly

Razdobljeprovedbe: 01.06.2022.-31.05.2024.
Projekt financira: Europska unijasredstvima iz programa Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti (CERV)

Ukupna vrijednost projekta: €208.716,34

Partneri: Grad Zagreb, Dom Duga Zagreb i Zaklada zajednički put uz podršku Pučke pravobraniteljice, Udruge za podršku žrtvama i svjedocima i Europske socijalne mreže.

Opis projekta:

Projekt puSHEd – Protect, Understand, Support: Help the Elderly. provodi udruga B.a.B.e. u partnerstvu s Gradom Zagrebom, Domom Duga Zagreb i Zakladom zajednički put te uz podršku Pučke pravobraniteljice, Udruge za podršku žrtvama i svjedocima i Europske socijalne mreže.

Cilj projekta je prevencija i suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja prema ženama starije životne dobi razvojem rodno specifičnih odgovora u pružanju podrške žrtvama i podizanjem kapaciteta relevantnih dionika/ca sustava zaštite i podrške. Također, projekt je usmjeren na podizanje svijesti opće populacije i poboljšanje odgovora zajednice na rodno uvjetovano nasilje prema starijim ženama pri čemu se prvenstveno podrazumijeva veći broj prijava nasilja te prevencija istog.

Projektne aktivnosti uključuju analizu potreba, razvijanje trening materijala i smjernica za stručnjake/inje koji/e rade sa starijim ženama žrtvama nasilja, treninge za stručnjake/inje koji/e rade sa starijim ženama žrtvama nasilja, aktivnosti razmjene znanja i primjera dobre prakse jednako kao i aktivnosti podizanja svijesti o predmetnom problemu. Sve projektne aktivnosti usmjerene su na potrebe žrtava s posebnim naglaskom na potrebe u kriznim situacijama kao što je pandemija COVID-19 virusa.

Projekt se oslanja na Istanbulsku konvenciju te je usmjeren promicanju ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji kao ključnim europskim vrijednostima i temeljnim načelima za iskorjenjivanje rodno uvjetovanog nasilja nad starijim ženama.

Natrag na projekte
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram