babe@babe.hr
+385 1 4663 666

Savjetovalište za prevenciju i suzbijanje svih oblika nasilnog ponašanja u obitelji

Donator: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Naziv projekta: Savjetovalište za prevenciju i suzbijanje svih oblika nasilnog ponašanja u obitelji

Trajanje projekta: 01.07. 2013 -31.12.2013.

Opis projekta:

Nepobitna je činjenica da je nasilje prisutno u hrvatskim obiteljima, kao što je istovremeno uočena nedovoljna informiranost građana/ki o temeljnim ljudskim pravima (pravo na život, pravo na tjelesni integritet i dostojanstvo). Građani/ke su uglavnom posve neupućeni u procedure  pravnog rješavanja problema i ne prepoznanju pravnu utemeljenost i zakonske osnove rješavanja bitnih životnih pitanja, kao što su, primjerice: uređivanje imovinskopravnih odnosa bračnih drugova ili učinci braka i izvanbračne zajednice. Dodatan problem je nedostatak preventivnih programa protiv nasilja u obitelji već je najčešći oblik zaštite reaktivan jer nastupa tek kad se nasilje dogodi. Potvrdu nalazimo u statističkim podacima institucija i internoj evidenciji koju vodimo devetnaest godina. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova  za 2012. godinu registrirano je 17 976  slučajeva nasilja u obitelji.U odnosu na spol, dob i recidivizam počinitelja prekršaja počinjenog nasilja u obitelji tijekom 2012 godine ukupnog broja počinitelja njih 14 444 bilo je muškog spola. Slijedom navedenih  podataka, a polazeći od  činjenice da nasilje predstavlja oblik diskriminacije bez obzira na spol te uzevši u obzir činjenicu da su žene najčešće žrtve nasilja u obitelji – ciljane skupine definirane projektnim dizajnom su visoko relevantne.

Cilj ovog projekta jest uspostavljanje zdravog društva u kojem svaka osoba ispunjava svoje emocionalne i kreativne potencijale te uspostavlja zdrave i uspješne odnose unutar obitelji i šire zajednice uz svesrdnu pomoć institucija i organizacija koje sinergijski djeluju u svrhu općeg dobra.

Specifični ciljevi: osigurati kontinuiran rad pravnog tima koji će pružanjem besplatne pravne pomoći (različitim načinima) i odvjetničkim zastupanjem osigurati pravnu zaštitu žrtvama nasilja; osigurati kontinuirani rad psihološkog tima koji će pružanjem besplatnog psihološkog savjetovanja, te terapijskih susreta osigurati psiho-socijalnu podršku žrtvama i počiniteljima nasilja; unaprijediti razinu postojećih usluga koje pružaju institucije socijalne skrbi u području zaštite od nasilja u obitelji, posebice glede prevencije nasilja, njegova prepoznavanja i učinkovitog suzbijanja; uspostaviti kontinuiranu suradnju s postojećim  institucijama sustava; uspostaviti model timskog pristupa rješavanju problema u obitelji, posebice svih oblika nasilnog ponašanja; osvješćivanjem i senzibilizacijom šire zajednice u pitanjima prepoznavanja, zaštite i primjerenog reagiranja u slučaju obiteljskog nasilja (kampanje, medijske aktivnosti, organiziranje tribina i okruglih stolova, tiskanje brošura i sl.) prevenirati buduće nasilje.

Natrag na projekte
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram