babe@babe.hr
+385 1 4663 666

Bez žena više ne može!

Bez žena više ne može! – demokratski minimum  40%  žena aktivno u političkom odlučivanju.  Letak je tiskan u okviru zajedničkog projekta koji su provodili Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Vukovarsko-srijemske županije i   B.a.B.e., a s ciljem ostvarivanja ravnopravnije participacije žena na lokalnim izborima 2009.

Publikacije
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram