babe@babe.hr
+385 1 4663 666

Lajkaj različitost, šeraj toleranciju

Cilj publikacije "Lajkaj različitost, šeraj toleranciju" bio je pružiti izvaninstitucionalnu podršku mladima u jačanju emocionalnih, kognitivnih i socijalnih vještina potrebnih za usvajanje metoda nenasilne komunikacije i mirnog rješavanja sukoba. Projekt se sastojao od 14 edukativnih i 4 kreativne radionice koje su se provodile u 4 škole na području Vukovarsko-srijemske županije s ciljem prevencije nasilja među djecom i mladima. Partnerske škole su bile kako slijedi: OŠ MIjata Stojanovića u Babinoj Gredi, OŠ Blage Zadre u Vukovaru, Tehnička škola županja i Gimnazija Županja.

Preuzmi publikaciju:

Publikacije
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram