babe@babe.hr
+385 1 4663 666

Misli lokalno, djeluj nacionalno

Publikacija  Misli lokalno, djeluj nacionalno:  osnaživanje ljudskopravaških organizacija civilnog društva u županijama od posebne državne skrbi rezultat je istoimenog projekta koji je provela udruga B.a.B. e., od 28. ožujka 2013. do 29. rujna 2014., u partnerstvu s udrugama ZvoniMir (Knin) i Delfin (Pakrac), te u suradnji s udrugom Legalina (Gračac), a zahvaljujući financijskoj potpori Europske unije, Ureda za udruge Vlade RH i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

U publikaciji se usredotočujemo na nalaze etnografskog istraživanja o diskriminatornim praksama i kršenju ljudskih prava u ciljanim županijama te na stanje ljudskih prava u cijeloj RH. Posebnu pozornost posvećuje se institucijama države koje prečesto ne odrađuju svoje zadatke sukladno postojećim propisima, što u građana izaziva osjećaj posvemašnjeg beznađa i besperspektivnosti.

Publikacije
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram