babe@babe.hr
+385 1 4663 666

puSHEd

Projekt puSHEd – Protect, Understand, Support: Help the Elderly provodi udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. u partnerstvu s Gradom Zagrebom, Domom Duga Zagreb i Zakladom zajednički put te uz podršku Pučke pravobraniteljice, Udruge za podršku žrtvama i svjedocima i Europske socijalne mreže.

Cilj projekta je prevencija i suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja prema ženama starije životne dobi razvojem rodno specifičnih odgovora u pružanju podrške žrtvama i podizanjem kapaciteta relevantnih dionika/ca sustava zaštite i podrške. Također, projekt je usmjeren na podizanje svijesti opće populacije i poboljšanje odgovora zajednice na rodno uvjetovano nasilje prema starijim ženama pri čemu se prvenstveno podrazumijeva veći broj prijava nasilja te prevencija istog.

U sklopu predmetnog projekta izrađeni su trening materijali i smjernice za stručnjake/inje koji/e rade sa starijim ženama žrtvama nasilja. Svi materijali temelje se na dostupnoj literaturi, iskustvu i relevantnim podacima prikupljenim putem deset polustrukturiranih intervjua sa starijim ženama žrtvama nasilja te putem održane tri fokus grupe stručnjacima/kinjama koji/e rade u ovom području na različitim razinama (institucije, domovi, javna uprava, skloništa, udruge i sl.). Materijali su usmjereni na razvijanje senzibiliziranog pristupa radu sa starijim osobama žrtvama obiteljskog nasilja, s naglaskom na potrebe starijih žena žrtava nasilja.

Dokumenti za preuzimanje:

Publikacije
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram