babe@babe.hr
+385 1 4663 666

Što znamo o ekonomskom nasilju nad ženama

Različiti su oblici ekonomskog nasilja koje se javlja u Hrvatskoj. Neki od njih su: prigovaranje zbog načina trošenja vlastitog novca; bez znanja partner uzima partneričin ili zajednički novac; tjera partnericu da laže o cijeni nečega što je kupila, itd. Vrlo ozbiljni problemi postoje kad par živi u nekretnini koja glasi na obitelj partnera ili njega samog. Partnerice tokom godina ulažu u nekretninu a onda jednog dana saznaju da nemaju pravo niti na najmanji dio nekretnine ukoliko dođe do raskida veze. U mlađih osoba zabrinjavajuća je pojava da partneri troše novac na kockanje i klađenje. Sve rezultate istraživanja s detaljnim podacima možete pronaći u knjizi u prilogu.

Publikacije
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram