babe@babe.hr
+385 1 4663 666

Strategije protiv mržnje i dezinformacija

U okviru projekta 'RESPONSIBILITY. Freedom of Expression', koji je imao za cilj identificirati i promovirati strateške pristupe rješavanju prijetnji i izazova govora mržnje, lažnih vijesti i zastrašivanja, kako bi se očuvale demokratske vrijednosti slobode izražavanja, nastala je publikacija 'Strategije protiv mržnje i dezinformacija'.

Riječ je o praktičnom vodiču za nevladine organizacije, aktiviste/ice, novinare/ke i volontere/ke o mogućim načinima suzbijanja dezinformacija, govora mržnje i zastrašivanja, pritom potičući odgovornu slobodu izražavanja.

Cilj ove brošure je pružiti inventar resursa i alata kojima se mogu koristiti novinari/ke i sudionici/e civilnog društva koji/e se suočavaju s ograničenjima svoje slobode izražavanja.

Brošura se temelji na istraživanju provedenom tijekom 2018./2019., koje uključuje sekundarno istraživanje, intervjue sa stručnjacima/kinjama, fokus grupe i upitnik. Prikupili/e smo iskustva iz svih 28 država unutar EU, a naše je istraživanje primarno usmjereno na Austriju, Bugarsku, Hrvatsku i Rumunjsku. Struktura brošure odražava ono što je naučeno tijekom projekta. Priloženi alati prikupljeni su, kako kroz istraživački proces, tako i kroz seriju od tri webinara sa stručnjacima/kinjama i udrugama koji/e se bave trenutačnim ograničenjima slobode govora.

Svaki izvor i alat predstavljen u ovoj brošuri pregledan je od strane autora/ica i prezentiran na način koji ih povezuje sa specifičnim iskustvima dionika/ca civilnog društva s ograničenjima slobode govora u članicama EU. Na kraju predstavljamo nekoliko preporuka za institucije Europske unije, ponajprije Europsku komisiju, za osiguravanje bolje zaštite slobode izražavanja unutar granica EU.

Nositeljica projekta je austrijska udruga "The World of NGOs", a partneri su Sveučilište u Beču, "SPOC" (Bugarska), Institut za istraživanja Faragas (Bugarska) i B.a.B.e.. Projekt je poduprt je sredstvima Europske unije u okviru programa "Europa za građane", potprogram 2 "Demokratski angažman i građansko sudjelovanje.

Publikacije
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram