babe@babe.hr
+385 1 4663 666

Sutra je novi dan

Sutra je novi dan – Sigurna kuća Vukovarsko-srijemske županije – letak tiskan povodom otvaranja skloništa za žene žrtve nasilja, a u sklopu projekta "Tkanjem vlastite budućnosti – zajednički gradimo cestu prema životu bez nasilja". Materijal je nastao  uz financijsku potporu Europske unije.

Publikacije
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram