Publikacije

Preporuke javnih politika usmjerene na borbu protiv online nasilja prema ženama u Hrvatskoj

Policy Paper with Recommendations for Combating Gender-Based Online Violence in Croatia

Kodeks postupanja u slučaju online nasilja nad ženama

Code of Conduct in Cases of Online Violence Against Women

Online nasilje prema ženama

Online violence Against Women

Izjava o privatnosti
Copyright © 2022