23. svibnja 2022.

Studijski posjet Švedskoj u sklopu projekta „Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti“

U sklopu projekta „Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti“, a u cilju razmjene znanja i iskustva sa srodnim organizacijama i institucijama, organizirale smo studijski posjet u Švedsku. Studijski posjet trajao je tri dana za vrijeme kojih smo posjetile 4 organizacije u Stockholmu.

 

1000 Möjligheter ili „1000 Mogućnosti“ je organizacija osnovana s ciljem uspostavljanja ravnopravnog društva bez nasilja. „1000 mogućnosti“ radi na prevenciji i podršci s djecom i mladima kao ciljanom grupom i temelji se na razumijevanju moći, roda i nasilja. Jedno od područja djelovanja je nasilje u mladenačkim vezama (od 12. do 22. godine), pri čemu pružaju podršku i pomoć žrtvama. Imaju otvorenu nacionalnu telefonsku liniju koja pruža pomoć i podršku mladima u prostituciji, kao i terapijski centar za mlade u prostituciji.

Agera Kvinnojour je sklonište za žene žrtve nasilja i njihovu djecu koje funkcionira kao neprofitna je i nestranačka organizacija. Imaju otvorenu telefonsku liniju na kojoj zaprimaju pozive od osoba koje su izložene ili su bile izložene nasilju u vezama. Sklonište nudi privremeni sigurni smještaj ženama koje su bile izložene nasilju, a također nude i informacije za počinitelje nasilja.

UNIZON je nacionalna udruga i krovna organizacija koja okuplja preko 130 skloništa za žene, djevojčice, mlade i skloništa za žrtve seksualnog nasilja i incesta. UNIZON nastoji osigurati da se svim ženama žrtvama nasilja i djeci, kao i ranjivim mladim ljudima, ponudi kvalitetna podrška i zaštita, bez obzira na životnu situaciju i porijeklo. Rad se uglavnom sastoji od podrške i zaštite žena žrtava nasilja i njihove djece, preventivnog i suportivnog rada s djecom i mladima te podizanju svijesti o problemu nasilja.

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd je agencija za borbu protiv diskriminacije koju vodi SIOS, tijelo za suradnju etničkih organizacija u Švedskoj. Cilj djelovanja je suzbijanje diskriminacije i promicanje ljudskih prava. Agencija za borbu protiv diskriminacije Stockholm Syd također pruža besplatno savjetovanje, podršku i informacije za pojedince koji se osjećaju diskriminiranima zbog spola, transrodnog identiteta ili izražavanja, etničke pripadnosti, vjere ili drugog uvjerenja, invaliditeta, seksualne orijentacije ili dobi.

 

Studijskom posjetu prisustvovale su voditeljica i asistentica na projektu, psihologinja na projektu te predstavnici partnera iz centara za socijalnu skrb s područja Siska, Županje i Vinkovaca. Projekt „Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti“ financiran je sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, a provodi ga udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. u partnerstvu s Volonterskim centrom Vukovarsko-srijemske županije i centrima za socijalnu skrb iz Siska, Novske, Vinkovaca i Županje.

Posljednje

22. rujna 2023.
Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Obilježavanjem Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 22. rujna želimo opetovano skrenuti pažnju na problem nasilja kao na društveni problem kojim se narušavaju temeljna ljudska prava. U odnosu na društveni odnos prema nasilju nad ženama, možemo reći da se tijekom godina percepcija mijenja pa se obiteljsko nasilje više ne doživljava isključivo kao „privatna stvar“, […]

Više
13. rujna 2023.
FRA objavio Izvještaj “Temeljna prava starijih osoba: osiguravanje pristupa javnim uslugama u digitalnom društvu”

Javne usluge u online formatu omogućavaju lakši pristup socijalnim davanjima i pronalaženju potrebnih informacija. Međutim stariji ljudi ponekad nemaju dovoljno digitalnih vještina koje su potrebne da bi se služili javnim informacijama na internetu. To predstavlja potencijalnu zapreku ostvarivanju njihovih temeljnih prava. Europska agencija za temeljna prava (FRA) upozorava da ih to dovodi u nepovoljnu situaciju […]

Više
15. lipnja 2023.
Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama

Na današnji dan obilježava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama, pri čemu ukazujemo na važnost zaštite starijih osoba te se usmjeravamo na osvještavanje problema s kojima se starije osobe suočavaju. 2011. godine Ujedinjeni su narodi rezolucijom 66/127 ukazali na važnost osvješćivanja o zlostavljanju starijih osoba kao kršenju njihovih osnovnih ljudskih prava, slijedom […]

Više
6. lipnja 2023.
Otvoreni dijalozi s predstavnicama organizacija civilnog društva

U sklopu projekta puSHEd – protect, understand, support; help the elderly održana su dva otvorena dijaloga s predstavnicama organizacija civilnog društva. Cilj dijaloga bio je razmijeniti iskustva i primjere dobrih praksi u radu sa starijim osobama žrtvama nasilja, podijeliti izazove s kojima se susrećemo kao i razmijeniti ideje, a sve u duhu širenja područja intersekcionalne […]

Više
VIJESTI
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram