23. svibnja 2022.

Studijski posjet Švedskoj u sklopu projekta „Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti“

U sklopu projekta „Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti“, a u cilju razmjene znanja i iskustva sa srodnim organizacijama i institucijama, organizirale smo studijski posjet u Švedsku. Studijski posjet trajao je tri dana za vrijeme kojih smo posjetile 4 organizacije u Stockholmu.

 

1000 Möjligheter ili „1000 Mogućnosti“ je organizacija osnovana s ciljem uspostavljanja ravnopravnog društva bez nasilja. „1000 mogućnosti“ radi na prevenciji i podršci s djecom i mladima kao ciljanom grupom i temelji se na razumijevanju moći, roda i nasilja. Jedno od područja djelovanja je nasilje u mladenačkim vezama (od 12. do 22. godine), pri čemu pružaju podršku i pomoć žrtvama. Imaju otvorenu nacionalnu telefonsku liniju koja pruža pomoć i podršku mladima u prostituciji, kao i terapijski centar za mlade u prostituciji.

Agera Kvinnojour je sklonište za žene žrtve nasilja i njihovu djecu koje funkcionira kao neprofitna je i nestranačka organizacija. Imaju otvorenu telefonsku liniju na kojoj zaprimaju pozive od osoba koje su izložene ili su bile izložene nasilju u vezama. Sklonište nudi privremeni sigurni smještaj ženama koje su bile izložene nasilju, a također nude i informacije za počinitelje nasilja.

UNIZON je nacionalna udruga i krovna organizacija koja okuplja preko 130 skloništa za žene, djevojčice, mlade i skloništa za žrtve seksualnog nasilja i incesta. UNIZON nastoji osigurati da se svim ženama žrtvama nasilja i djeci, kao i ranjivim mladim ljudima, ponudi kvalitetna podrška i zaštita, bez obzira na životnu situaciju i porijeklo. Rad se uglavnom sastoji od podrške i zaštite žena žrtava nasilja i njihove djece, preventivnog i suportivnog rada s djecom i mladima te podizanju svijesti o problemu nasilja.

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd je agencija za borbu protiv diskriminacije koju vodi SIOS, tijelo za suradnju etničkih organizacija u Švedskoj. Cilj djelovanja je suzbijanje diskriminacije i promicanje ljudskih prava. Agencija za borbu protiv diskriminacije Stockholm Syd također pruža besplatno savjetovanje, podršku i informacije za pojedince koji se osjećaju diskriminiranima zbog spola, transrodnog identiteta ili izražavanja, etničke pripadnosti, vjere ili drugog uvjerenja, invaliditeta, seksualne orijentacije ili dobi.

 

Studijskom posjetu prisustvovale su voditeljica i asistentica na projektu, psihologinja na projektu te predstavnici partnera iz centara za socijalnu skrb s područja Siska, Županje i Vinkovaca. Projekt „Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti“ financiran je sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, a provodi ga udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. u partnerstvu s Volonterskim centrom Vukovarsko-srijemske županije i centrima za socijalnu skrb iz Siska, Novske, Vinkovaca i Županje.

Posljednje

15. ožujka 2023.
Edukacija o sigurnosti, rizicima, samozaštiti i reagiranju u kriznim i izvanrednim situacijama

Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. s partnerima  Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima i Vukovarsko-srijemskom županijom, u sklopu projekta "ZVONO - Znanjem i vještinama osnažujemo nevladine organizacije" UP.04.2.1.11.0156 organizira „Edukaciju o sigurnosti, rizicima, samozaštiti i reagiranju u kriznim i izvanrednim situacijama“. Radionica će se održati online, putem Zoom aplikacije, dana 24. ožujka 2023. godine, […]

Više
15. ožujka 2023.
Dvodnevna radionica „Strateško planiranje“

Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. s partnerima  Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima i Vukovarsko-srijemskom županijom, u sklopu projekta "ZVONO - Znanjem i vještinama osnažujemo nevladine organizacije" UP.04.2.1.11.0156 organizira dvodnevnu radionicu „Strateškog planiranja“. Radionica će se održati online, putem Zoom aplikacije, dana 16. i 17. ožujka 2023. godine, u trajanju od 10,00h do 14,30h. […]

Više
17. veljače 2023.
Edukacija učinkovitog javnog zagovaranja i javnog komuniciranja

Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. s partnerima  Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima i Vukovarsko-srijemskom županijom, u sklopu projekta "ZVONO - Znanjem i vještinama osnažujemo nevladine organizacije" UP.04.2.1.11.0156 organizira „Edukaciju učinkovitog javnog zagovaranja i javnog komuniciranja“. Radionica će se održati online, putem Zoom aplikacije, dana 22. veljače 2023. godine, od 10:00 do 14:30 sati. […]

Više
16. veljače 2023.
Na završnoj konferenciji o online nasilju prema ženama predstavljena postignuća i planovi projekta SURF and SOUND

Udruga B.a.B.e. održala je u partnerstvu s Agencijom za elektroničke medije završnu konferenciju na temu online nasilja prema ženama u okviru projekta SURF and SOUND. Ovom su prilikom, 15. veljače u Kući Europe u Zagrebu, predstavljeni ostvareni rezultati te planirane aktivnosti u provođenju nastavka projekta SURF and SOUND 2.0 tijekom sljedeće dvije godine. Konzorciju partnera pridružuju se Ravnateljstvo […]

Više
VIJESTI
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram