babe@babe.hr
+385 1 4663 666

Dana 7. lipnja 2022. godine, u trajanju od 9,00 do 17,00 sati, online, putem Zoom aplikacije, u okviru projekta ZVONO – znanjem i vještinama osnažujemo nevladine organizacije, u organizaciji udruge B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. i Udruge za podršku žrtvama i svjedocima održana je jednodnevna edukacija predstavnika/ca organizacija civilnog društva s područja Vukovarsko-srijemske županije o menadžmentu volontera/ki.

Na edukaciji smo obradili slijedeće teme:

  • Što je volonterstvo, a što volonterski program?
  • Planiranje volonterskog programa - Opis volonterske pozicije
  • Pronalaženje volontera/ki - Poziv na volontiranje
  • Regrutacija volontera/ki - Razgovor i selekcija
  • Edukacija volontera/ki - Opća i specijalna edukacija
  • Praćenje volonterskog rada - Evaluacija i intervizija/supervizija
  • Nagrađivanje volontera/ki

Sudionici/e su sudjelovali/le u izradi volonterskih programa – kao interaktivni dio edukacije.

Edukaciju je vodio Miren Špek, izvršni direktor Udruge za podršku žrtvama i svjedocima.

Ukupan broj sudionika/ca bio je 20, predstavnika/ca 9 organizacija civilnog društva i 2 doma uz predstavnike/ce udruge B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. i Udruge za podršku žrtvama i svjedocima.

Projekt ZVONO - Znanjem i vještinama osnažujemo nevladine organizacije sufinanciran je sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2014.-2020 UP.04.2.1.11.0156. i Državnog proračuna Republike Hrvatske.  Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. nositeljica je projekta, a partneri su Vukovarsko-srijemska županija i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram